Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 06-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 06-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 6, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 06-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Ruurd (Rudi) de Groot (partner: L. de Wit).
   geb.: 16-06-1928. overl.: Drachten, 30-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Gepke de Haan (partner: Spahr van der Hoek).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Marijke de Roos (partner: Joost Schievink).
   geb.: Twijzelerheide, 23-05-1951. overl.: Burgum, 31-03-2006. (Actief 05-04-2006).

   Marjanne den Otter.
   geb.: 's-Gravenhage, 06-12-1947. overl.: Drachten, 04-04-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Hugo Dobbelaar.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Oebele Hoekstra (partner: Tine Hietkamp).
   geb.: 10-04-1935. overl.: 02-02-2006. (Actief 05-04-2006).

   H. Jelsma.
   geb.: nb. overl.: Beetsterzwaag, 01-04-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Jan Harmen Klijnstra (partner: Grietje Kraak).
   geb.: nb. overl.: Beetsterzwaag, datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Remkes Kooistra (partner: Janny Jager).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Foekje Meulenbelt (partner: Popma).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 29-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Hinke Oevering (partner: Oege Oevering).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Johannes Antonius Pijpstra (partner: Roelie Veenstra).
   geb.: nb. overl.: Oerterp, datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Cor (Kor) Ronner.
   geb.: nb. overl.: 30-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Ymkje Schukken.
   geb.: Makkum, 01-04-1940. overl.: Drachten, 31-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Geesje Sietzema (partner: Visser).
   geb.: Drachten, 10-02-1917. overl.: Drachten, 01-04-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Teetske Stenekes (partner: Piet Schuurkes).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Hendrik (Henk) van der Veen (partner: Baukje Elzenga, overl.: 23-07-1998).
   geb.: Bolsward, 15-07-1917. overl.: Drachten, 31-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).

   Eelke van Dijk.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 05-04-2006).

   Douwe Johannes Veenstra (partner: Sippie Donkervoort).
   geb.: nb. overl.: Noardburgum, datum nb.. (Actief 05-04-2006).

   Hennie Woldman.
   geb.: nb. overl.: Bakkeveen, datum nb.. (DrCrt 05-04-2006).

   Anna W�lter (partner: Wouda).
   geb.: nb. overl.: Rottevalle, 31-03-2006. (DrCrt 05-04-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.