Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 03-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 03-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 3, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 03-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Rinskje Boerstra (partner: Klaas van Dam, overl.: 16-02-1980).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: Heerenveen, 27-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Catrienus Wopke Bosch.
   geb.: Wytmarsum / Witmarsum, 31-07-1947. overl.: Boalsert / Bolsward, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Rimke Bult (partner: Tjerk Kuipers, overl.: 15-09-1976).
   geb.: Mirns en Bakhuizen, 12-06-1918. overl.: Noardburgum / Noordbergum, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Gepke de Haan (partner: Broor Hendrik Pieter Spahr van der Hoek, overl.: 18-04-1991).
   geb.: 25-08-1919. overl.: 29-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Iekje (Ina) de Jong.
   geb.: nb. (54 jaar). overl.: Sneek, 31-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Pieter de Jong (partner: Katie Meester).
   geb.: Rottum, 13-04-1927. overl.: Heerenveen, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Fokje de Leeuw (partner: Pier Postma, overl.: 04-11-1986).
   geb.: Oudehaske, 01-06-1911. overl.: Joure, 31-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Pieter A. de Vries.
   geb.: 15-02-1924. overl.: Koudum, 29-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Dirk Gatzonides (partner: Antje Hoogkamp, overl.: 13-02-1991).
   geb.: Echten, 14-05-1947. overl.: Joure, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Marie Hylkema (partner: Rein van der Werf, overl.: 03-10-1950).
   geb.: Koudum, 05-01-1905. overl.: Bolsward, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Hendrik (Henk) Jonkman (partner: Fokje Dijkstra).
   geb.: Warkum / Workum, 16-02-1925. overl.: Snits / Sneek, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Martha Otter (partner: T. Otter).
   geb.: Sondel, 04-08-1925. overl.: Boalsert / Bolsward, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Ienskje Pander (partner: A. Borger).
   geb.: Drachten, 02-02-1924. overl.: Leeuwarden, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Helena Rooze (partner: Klaas Bulthuis, overl.: 17-03-1983).
   geb.: Leeuwarden, 21-02-1921. overl.: Leeuwarden, 30-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Christina Smilde (partner: Jan Reitsma, overl.: 25-07-1989).
   geb.: Oudehaske, 23-12-1913. overl.: Sneek, 31-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).

   Anna W�lter (partner: Hessel Wouda, overl.: 28-11-1993).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Drachten, 31-03-2006. (LC 01-04-2006 (week 13)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.