Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-03-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-03-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Mar 31, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 31-03-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Wiebren Bijlsma (partner: Grietje Bloemsma).
   geb.: Berlikum, 30-09-1928. overl.: Hoogeveen, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Jan Bootsma (partner: Attie Altenburg).
   geb.: Turns / Tirns, 27-07-1924. overl.: Turns / Tirns, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Anneke Breitsma.
   geb.: nb. overl.: Gorredijk, 26-03-2006. (Wkl 31-03-2006).

   Siebe Brouwer (partner: Tryntje Heslinga).
   geb.: Morra, 12-04-1920. overl.: Bolsward, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Eize Meint de Jong.
   geb.: nb. overl.: De Gordyk / Gorredijk, 24-03-2006. (Wkl 30-03-2006).

   Jebbigje de Jong (partner: Joldert de Wit, overl.: 11-07-2000).
   geb.: nb. (75 jaar). overl.: Jubbega, 27-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Jebbigje de Jong (partner: de Wit).
   geb.: nb. overl.: Jubbega, 27-03-2006. (Wkl 30-03-2006).

   Johannes de Vries (partner: Rinskje Boomsma, overl.: 11-06-2001).
   geb.: Twizel / Twijzel, 29-01-1933. overl.: De Rottevalle , 26-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Gerben Ferwerda (partner: D.J. (Tine) Hoeijenbos).
   geb.: Sint Annaparochie, 03-08-1918. overl.: Leeuwarden, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Anna J.H. Harmsen (partner: Elsinga).
   geb.: Zutphen, 08-03-1920. overl.: Appelscha, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Anneke Hielkema (partner: Broor Breitsma, overl.: 22-05-2000).
   geb.: nb. (93 jaar). overl.: Gorredijk, 26-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Baukje Hoekstra (partner: Jan Nicolaij, overl.: 11-01-1977).
   geb.: Moarmw�ld / Murmerwoude, 02-10-1902. overl.: Akkrum, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Wijtske Kalsbeek (partner: Hendericus Onsman, overl.: 1975).
   geb.: Warga, 09-05-1918. overl.: Leeuwarden, 25-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Sip Kramer (partner: Jikke Snijder).
   geb.: Oudebildtdijk, 05-02-1927. overl.: Leeuwarden, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Dieuwke Meindertsma (partner: Klaas Inia, overl.: 17-06-1980).
   geb.: Tytsjerk / Tietjerk, 25-09-1917. overl.: Hurdegaryp / Hardegarijp, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Foekje Meulenbelt (partner: Ieme Popma, overl.: 31-01-2002).
   geb.: Burgum / Bergum, 12-11-1910. overl.: Drachten, 29-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Theresia Wietske (Trees) Miedema (partner: Arjen Rijpkema, overl.: 17-11-1999).
   geb.: Burgwerd, 16-12-1922. overl.: Joure, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Hendrik Nijboer (partner: Jeltje Reitsma).
   geb.: 29-11-1922. overl.: 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Jaap Oswald - Dijkstra.
   geb.: Franeker, 07-08-1920. overl.: Bangalore, India, 23-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Antje Schilstra (partner: Willem Twijnstra, overl.: 14-01-2002).
   geb.: 17-05-1916. overl.: Wijckel, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Gaatske Schutter.
   geb.: Jistrum, 24-11-1914. overl.: Drachten, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Jan Sloot (partner: Sietske Ypma).
   geb.: Nes (WD), 25-03-1937. overl.: Wjelsryp / Welsrijp, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Libbe Tjalma (partner: W. de Wilde).
   geb.: Mirns en Bakhuizen, 17-07-1914. overl.: Balk, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Geertje van der Ploeg (partner: Simon Bakker, overl.: 03-05-2005).
   geb.: Sijbrandahuis, 22-03-1923. overl.: Leeuwarden, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Jan van der Schouw.
   geb.: Go�ngarijp, 03-10-1931. overl.: Dronten, 28-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).

   Grietje (Diet) Vleeshouwer (partner: Arend Jouke de Vries, overl.: 30-04-1986).
   geb.: Gorredijk, 04-04-1920. overl.: Drachten, 27-03-2006. (LC 30-03-2006 (week 13)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.