Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eala Fria Frezena

Expand Messages
 • boekema@xxx.xx
  Op de lagere school in Jinsum, leerde Meester de Zee ons rond 1940 het volgende lied met als titel Eala Fria Frezena : Fen de wylde sé bisprongen Tûzen
  Message 1 of 2 , Nov 13, 1999
  • 0 Attachment
   Op de lagere school in Jinsum, leerde Meester de Zee ons rond 1940 het volgende
   lied met als titel "Eala Fria Frezena":

   Fen de wylde s� bisprongen
   T�zen kearen op'e nij
   Faek bikampe, nea bidwonen
   Wien' de Friezen roun en frij
   frijdom wie de heechtste wet,
   Fen it eale friezene hert
   Mannen sjong, mannen sjong
   Manne jon't elkoar den ta
   Mannen sjong mannen sjong
   Eala fria Frezena.

   Mei de gleone skerpe swurden
   Focht him d'�lfar eal en frij
   Bliuw den golle roune wurden
   Spreuk fen d'�lden bliuw �s bij
   Meije ek namme en tael forgean
   D�, o frijdom, bliuw bistean,
   Klink yn 't roun, klink yn 't roun
   Oan de fierste neiteam ta,
   Klink y 't roun, klink yn 't roun
   Eala fria Frezena

   "Eala fria Frezena" of "Ealy Frya Fresena"? Daar zou ik geen herrie over
   maken. En misschien was het ooit 'n oude pseudo heildronk. Maar het
   betekent duidelijk: EDELE VRIJE FRIEZEN.
  • Sietske Hoogerhuis
   Bedankt. Ook Gerben en Pieke bedankt. Is trouwens dat wapen van de Groningse familie Pathuis ergens op het net te zien? Of moet ik ervoor naar bibliotheek of
   Message 2 of 2 , Nov 14, 1999
   • 0 Attachment
    Bedankt. Ook Gerben en Pieke bedankt. Is trouwens dat wapen van de Groningse
    familie Pathuis ergens op het net te zien? Of moet ik ervoor naar
    bibliotheek of archief?

    Ik probeer samen met een Oostfriese medegenealoog deze spreuk te
    achterhalen. Niemand schijnt precies te weten wat hij betekent en waar hij
    vandaan komt. "Edele vrije Friezen" is tot nog toe inderdaad de meest
    waarschijnlijke vertaling en het gebruik van "eale" in de context van dit
    lied maakt dat des te waarschijnlijker.

    Helaas ken ik geen Frysk. (Moet dat toch nog eens een keer leren. Ik kan er
    wel redelijk uitkomen met lezen, hoor.) Ik neem aan dat "eal, eale" een nog
    steeds bestaand Fries woord is?

    Ik blijf me aanbevolen houden voor iedereen die meer informatie kan leveren.
    De kreet is overigens wat langer: "Eala frya Fresena. Lewer dod als Sklaf."
    (Weet niet of de spelling helemaal correct is, maar waarschijnlijk is er
    toch geen echte, correcte spelling voor zo'n spreuk.)

    En ik heb gisteren toch een stel mooie edele Friezen gezien! Pikzwart,
    prachtige koppen, en lange, wuivende haren. Ja, vierbenig, natuurlijk. Voel
    me altijd weer even extra trots op mijn Friese bloed als ik zoiets moois
    zie.

    Mei freonlike groetnis,

    Sietske Hoogerhuis <sietske.hoogerhuis@...>
    Hoofddorp, Nederland

    ----- Oorspronkelijk bericht -----
    Van: <boekema@...>
    Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Verzonden: zondag 14 november 1999 2:37
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Eala Fria Frezena
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.