Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 04-03-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 04-03-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Mar 4, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 04-03-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Petrus Lykle Boersma (partner: Saakje van den Berg).
   geb.: Sint Nicolaasga, 24-08-1922. overl.: Joure, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Trees Boersma (partner: Douwe Ypma).
   geb.: Bandung, 16-02-1948. overl.: Burgum / Bergum, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Jeltje Grasman (partner: Berend Tiemersma, overl.: 14-08-2005).
   geb.: 31-03-1930. overl.: Leeuwarden, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Wiepkje Eeke Lycklama � Nijeholt (partner: Jan Spiekhout, overl.: 11-12-1994).
   geb.: Goingarijp, 15-10-1921. overl.: Veenwouden, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Sjoukje Oosterbaan (partner: Andries Kroes).
   geb.: 06-06-1938. overl.: Joure, 03-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Jolle Postma (partner: Jantje Akkerman, overl.: 14-04-1998).
   geb.: Broek bij Joure, 02-11-1931. overl.: Joure, 01-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Rinske Reen (partner: Jan Dupon, overl.: 01-03-1979).
   geb.: Snits / Sneek, 25-10-1937. overl.: Snits / Sneek, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Grietje Terpstra (partner: Hendrik Veenstra, overl.: 26-03-1992).
   geb.: 09-01-1917. overl.: Bergum, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Anne van der Ploeg (partner: A. Dijkstra).
   geb.: 05-12-1926. overl.: Drachten, 03-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Sijke van Dijk (partner: Visser).
   geb.: Firdgum, 15-08-1929. overl.: Noardburgum / Noordbergum, 02-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).

   Lucas van Gijssel (partner: Jantje van den Berg).
   geb.: Coevorden, 20-01-1951. overl.: Tjalleberd, 03-03-2006. (LC 04-03-2006 (week 9)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.