Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 01-03-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 01-03-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Mar 1 9:01 PM
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 01-03-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Jildou Algra.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 01-03-2006).

   Sytske Bron (partner: Kornelis Zwanenburg, overl.: 21-01-1999).
   geb.: De Wilp, 02-12-1915. overl.: Drachten, 24-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Max de Groot (partner: Tjitske van der Hoek).
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 01-03-2006).

   de Jong (partner: Halbersma).
   geb.: nb. overl.: Garyp, 21-02-2006. (Actief 01-03-2006).

   Grietje de Jong (partner: Ane van Keimpema).
   geb.: 14-09-1932. overl.: Drachten, 25-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Trijntje de Vries (partner: Johannes van den Berg).
   geb.: nb. overl.: Noardburgum, datum nb.. (Actief 01-03-2006).

   Geertje Gatsonides (partner: Jan Hamstra).
   geb.: Eestrum, 21-01-1938. overl.: Harkema, 12-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Bonne Jagersma.
   geb.: nb. overl.: Opende, 04-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Remkes Kooistra (partner: Janny Jager).
   geb.: Drachten, 21-04-1931. overl.: Drachten, 20-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Emiel Kouer.
   geb.: 30-03-1981. overl.: Drachten, 18-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Jet Laarman (partner: Wolters).
   geb.: nb. overl.: Ureterp, 22-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Froukje Land.
   geb.: 21-06-1955. overl.: Drachten, 26-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Tinus Lindeboom (partner: Dirkje Dekker).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 01-03-2006).

   Sjoukje Meetsma (partner: E. Bosma).
   geb.: nb. (61 jaar). overl.: Surhuisterveen ?, 13-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   R. Overkamp (partner: de Haan).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 01-03-2006).

   Hendrika Postmus.
   geb.: nb. (91 jaar). overl.: Wolvega, 06-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Hendrik Jan Postuma (partner: Sjoeke B. Klooster).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: Drachten, 23-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Anne Riewald (partner: Akke van der Veen).
   geb.: 03-09-1924. overl.: Ureterp, 25-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Trijntje (Tine) Schuurman (partner: Sjouke Procee).
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 01-03-2006).

   Sikke Sikkema.
   geb.: 12-09-1912. overl.: Rottevalle, 22-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Tineke Terpstra (partner: van der Brug).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 25-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Binne van der Brug (partner: G. van den Burg).
   geb.: Eastermar, 04-08-1917. overl.: Bakkefean, 27-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Jantje van der Veen (partner: Egbert Veenstra, overl.: 06-04-1999).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Surhuisterveen, 10-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Albert van der Wal (partner: H. de Roos).
   geb.: Drachten, 15-08-1920. overl.: Beetsterzwaag, 26-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Roelofke Veenstra (partner: Klaas de Jong, overl.: 20-07-2001).
   geb.: nb. (82 jaar). overl.: Burgum, 10-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Andries Veltman (partner: Anna Agnes Hinrichs, overl.: 07-07-2005).
   geb.: Aldeboarn, 24-01-1920. overl.: Easterw��lde, 25-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Hermanna Visser (partner: H. van Ringen).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Drachten (Bertilla), 23-02-2006. (DrCrt 01-03-2006).

   Hijlkje Zijlstra (partner: Sietze Sietzema, overl.: 06-11-2001).
   geb.: 16-08-1915. overl.: Surhuisterveen, 08-02-2006. (Feanster 14-02-2006).

   Maaike Zuiderbaan (partner: Postma).
   geb.: nb. overl.: Gytsjerk / Giekerk, 17-02-2006. (Actief 01-03-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.