Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Test of dit doorkomt

Expand Messages
 • Pieke van der Schaaf.
  Goeie Sietske. Eale Frya Fresena betekend niets anders dan Edele vrije Friezen De Groningse familie Pathuis heeft dit als wapenspreuk bij hun familiewapen.
  Message 1 of 10 , Nov 11, 1999
   Goeie Sietske. "Eale Frya Fresena" betekend niets anders dan 'Edele vrije
   Friezen'
   De Groningse familie Pathuis heeft dit als wapenspreuk bij hun familiewapen.
   De groetsje van Pieke v/d Schaaf

   Sietske Hoogerhuis wrote:

   > From: "Sietske Hoogerhuis" <sietske.hoogerhuis@...>
   >
   > Hallo,
   >
   > ik ben het met iedereen, die er zo over denkt, eens dat dit onderwerp "off
   > topic" is. Niettemin, ik ben toch wel blij met de informatie. Ik denk dat
   > velen van ons met hetzelfde mailprogramma (en dezelfde tycoon) te maken
   > hebben, en ik heb de laatste tijd al meer problemen gehoord. Ook ik ben voor
   > mijn genealogische informatie mede afhankelijk van de bijdragen van andere
   > genealogen via email. Dus, toch dank voor deze test. En ook dank aan Hessel
   > voor het stellen van een vraag die mij ook intrigeerde.
   >
   > Laat Bill Gates onze samenwerking niet verstoren!
   >
   > Kennen jullie trouwens de kreet: "Eala Frya Fresena" en weet iemand wat dat
   > betekent?
   >
   > Mei freonlike groetnis,
   >
   > Sietske Hoogerhuis <sietske.hoogerhuis@...>
   >
   > ----- Oorspronkelijk bericht -----
   > Van: Koop Koning <Koop.Koning@...>
   > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   > Verzonden: woensdag 10 november 1999 9:24
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Test of dit doorkomt
   >
   > > From: "Koop Koning" <Koop.Koning@...>
   > >
   > >
   > > Hallo
   > >
   > > Het komt soms voor op discussie lijsten dat mensen mailtjes
   > > verkeerd interpreteren en dat reacties verkeerd worden opgevat.
   > >
   > > Ik denk dat de strekking van het onderstaande onder beide
   > > categorien valt en stel voor om proberen elkaar standpunt te
   > > begrijpen en dat deze voor de ander negatieve gevoelens kan
   > > opwekken
   > >
   > > Eigenlijk zonde van de energie
   > > ook anderen worden er verder mee lastig gevallen terwijl er eigenlijk
   > > maar een beperkt probleem is
   > > Ik stel voor om in het geval van wroeging de beide partijen elkaar
   > > bestoken met vervelende mail en vervolgens niet meer de gehelge
   > > discussie lijst.
   > >
   > > m vr gr
   > >
   > > Koop Koning
   > > From: "c.morra" <cmorra@...>
   > >
   > > Geachte Hessel de Vries,
   > >
   > > Daar ik problemen had met het filteren van deze nieuwsgroep heb ik met een
   > > lid van deze groep een test uitgevoerd om de doorvoer van berichten te
   > > controleren. Op de test heb ik vele positieve reacties mogen ontvangen.
   > Aan
   > > alle die mij berichten mijn DANK. Ook aan jouw Hessel de Vries daar je
   > > reageerde.
   > >
   > > Je schreef : Wat heeft dit met genealogy te maken???????
   > >
   > > Heel veel beste Hessel de Vries. Laat me het eenvoudig uitleggen.
   > >
   > > Ik heb een hele grote stomminteit begaan om naast een ander programma voor
   > > het versturen en ontvangen van e-mails het programma 'Outlook Express' van
   > > Microsoft te installeren.Ik heb aangeven dat ik dit programma als
   > standaard
   > > programma zou gebruiken voot te e-mailen. In mijn onschuld dacht ik dat ik
   > > het makkelijk terug zou kunnen draaien. Maar niets is minder waar Hessel
   > de
   > > Vries. Zoals jij en ik in de kranten hebben kunnen lezen zorgt meneer
   > Gates
   > > ervoor dat zijn programmatuur alle niet Microsoft programma's het leven
   > > zuur maakt. Het filteren van nieuwsgroepen ging bij mijn oude programma
   > > niet meer goed. Verschillende berichten kreeg ik niet meer door. Ik zag
   > > geen mogelijkheid om Outlook te verwijderen (weer een truc van Gates). Ik
   > > heb daarom Outlook Express opnieuw geinstalleerd en de vraag of ik het
   > > programma als standaard wilde gebruiken negatief beantwoord. Ik heb de
   > > filters in mijn oude programma weer opnieuw ingesteld.
   > > Daar ik mij pas had voorgesteld in deze nieuwsgroep en daarop zeer
   > > waardevolle GENEALOGISCHE gegevens van leden heb mogen ontvangen, was het
   > > voor mij van het aller grootste belang om geen enkel bericht te missen.
   > > Vandaar Hessel de Vries heb ik in deze nieuwsgroep een (1) piep klein
   > > regeltje neergezet met de tekst 'Test of dit doorkomt'.
   > >
   > > Gelukkig heb ik ook jouw bijdrage moge ontvangen.
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > > Carel Morra
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   > >
   > > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   > >
   >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.