Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 30-01-2006

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 30-01-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jan 30, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 30-01-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Janke Benedictus (partner: Riemer van den Akker).
   geb.: Burgum / Bergum, 25-07-1924. overl.: Sneek, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Elisabeth Jozefina Julia (Bep) Bosma (partner: Georg Voss).
   geb.: 18-03-1934. overl.: Leeuwarden, 26-01-2006. (LC 30-01-2006 (week 5)).

   Nicola Maria de Vries (partner: Frans Boersma, overl.: 07-04-1990).
   geb.: Oldemarkt, 31-01-1923. overl.: Wolvega, 26-01-2006. (LC 30-01-2006 (week 5)).

   Jacob (Jappie) Koen (partner: Stijntje Koen, overl.: 11-07-1995).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: It Hearrenfean / Heerenveen, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Grietje Koopal (partner: Fetze Joh. Broekens).
   geb.: Sint Jacobaparochie, 30-09-1930. overl.: Dronten, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Cornelia (Corrie) Krommenhoek (partner: H.W. (Bert) Mulder).
   geb.: Schiedam, 27-10-1932. overl.: Franeker, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Klaas Lautenbach (partner: Christine de Vries).
   geb.: 24-07-1931. overl.: 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Jelte Postma.
   geb.: Ureterp, 10-07-1937. overl.: Drogeham, 25-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Dieuwke Schat (partner: Jan Theunis de Jong, overl.: 24-02-1973).
   geb.: 19-12-1913. overl.: Harlingen, 26-01-2006. (LC 30-01-2006 (week 5)).

   Frits Smidt (partner: Joke Goes).
   geb.: nb. (58 jaar). overl.: Leeuwarden, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Pieter Terpstra (partner: Anneke de Vries).
   geb.: Ljouwert / Leeuwarden, 29-12-1919. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Jeltje Torensma (partner: Anne de Vries).
   geb.: Hantum, 21-02-1948. overl.: Oude Bildtzijl, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Johannes van de Kooij (partner: Sjoukje Oostra).
   geb.: Nijehaske, 01-11-1924. overl.: Heerenveen, 26-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).

   Geertje van der Veen (partner: Gosse Miedema, overl.: 12-03-1987).
   geb.: Dantumawoude, 04-06-1914. overl.: Noardburgum / Noordbergum, 27-01-2006. (LC 28-01-2006 (week 4)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.