Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 28-01-2006

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 28-01-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jan 28, 2006
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 28-01-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Geale Atsma (partner: Siep Hofstede).
   geb.: nb. (58 jaar). overl.: Augustinusga, 24-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Geale Atsma.
   geb.: nb. overl.: Augustinusga, 24-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Jo Bosklopper (partner: Tine Medenblik).
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 19-01-2006. (NOF 23-01-2006).

   Jan Bremer (partner: Doetje de Boer, overl.: 16-02-2002).
   geb.: 17-06-1916. overl.: Kollum, 25-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Eelke de Haan (partner: Aukje de Jong, overl.: 09-12-1958).
   geb.: 03-10-1916. overl.: 16-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   Anna de Vries.
   geb.: Twijzel, 20-02-1923. overl.: Veenwouden (Talma Sionsberg), 16-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   IJbele de Vries (partner: Geeske van der Meulen, overl.: 15-11-1998).
   geb.: nb. (89 jaar). overl.: Dokkum, 21-01-2006. (NOF 23-01-2006).

   IJbele de Vries (partner: Geeske van der Meulen, overl.: 15-11-1998).
   geb.: nb. overl.: Dokkum, 21-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Willem de Vries (partner: Geertje van der Donk).
   geb.: Kollum, 14-07-1946. overl.: Kollum, 15-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   Henk Groenendijk.
   geb.: nb. overl.: Kollum, 20-01-2006. (NOF 23-01-2006).

   Klaske Kloostra (partner: Tjisse de Vries).
   geb.: Engwierum, 19-02-1930. overl.: Dokkum, 25-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Saakje Kooistra (partner: Jansma).
   geb.: nb. (100 jaar). overl.: Leeuwarden, 23-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Gelske Kregel (partner: Harm de Vries).
   geb.: nb. (62 jaar). overl.: Groningen, 14-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   Gr� Lania.
   geb.: nb. (65 jaar). overl.: Veendam, 18-01-2006. (NOF 20-01-2006).

   Theunis Nieuwland (partner: T. Mollema).
   geb.: Oosternijkerk, 08-06-1925. overl.: Dokkum (wonende te Zwaagwesteinde), 15-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   Elske (Ellie) Postma (partner: Keimpe de Vries, overl.: 17-06-1997).
   geb.: 30-07-1921. overl.: Kollum, 17-01-2006. (NOF 20-01-2006).

   Jelte Postma.
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 00-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Gerrit Roosma (partner: Dukke van der Jas).
   geb.: nb. overl.: B�tenpost, 22-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Tjerk Smit (partner: Ellie de Bruine).
   geb.: Buitenpost, 15-01-1934. overl.: Buitenpost, 22-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Freerk Spriensma.
   geb.: nb. overl.: Gerkesklooster, 17-01-2006. (NOF 20-01-2006).

   Neeltje Steringa (partner: Jan Wijma, overl.: 31-12-1996).
   geb.: Harkema, 23-05-1915. overl.: Buitenpost, 15-01-2006. (NOF 18-01-2006).

   Bauke van der Heide (partner: Boukje de Haan).
   geb.: nb. (73 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 23-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Bauke van der Heide.
   geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 23-01-2006. (NOF 27-01-2006).

   Willem van Kammen (partner: Geertje Veenstra).
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 22-01-2006. (NOF 25-01-2006).

   Grietje Zuidland (partner: Ties Dijksterhuis).
   geb.: nb. (96 jaar). overl.: Dokkum, verpleeghuis Talma Sionsberg, 12-01-2006. (NOF 18-01-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.