Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jacob Luitzens de Groot en Homme Aukes De Jong

Expand Messages
 • jan.dijk
  Hallo, Jan en Tette, Volgens het aantekenboek van B.H.Dijkstra is de huwelijksdatum van Jelle Hommes en Ymck Harmensdr. 22-5-1620 Gerecht Rauwerderhem;Is
  Message 1 of 3 , Dec 31, 2005
   Hallo, Jan en Tette,
   Volgens het aantekenboek van B.H.Dijkstra is de huwelijksdatum van Jelle Hommes
   en Ymck Harmensdr. 22-5-1620 Gerecht Rauwerderhem;Is het volgens jullie waar, dat
   Jacob Pyters soldaat was in het leger van Kapitein Reinhardt Louwerman?
   Fokke Jacobs en Trijntje Ruurds waren bij hun huwelijk resp. 31 en 25 jr oud.
   De kinderen van Homme Aukes hebben zich De Jong genoemd, behalve Jacob Hommes.
   Deze nam voor zich en zijn kinderen (ook zijn schoonzoon) de naam Dijkstra aan, omdat
   hij uit Haskerdijken kwam.Zo werd Homme Fokkes de Jong Homme Fokkes Dijkstra.Hij en
   zijn vrouw waren nl. neef en nicht.
   Homme Auckes en Aefke Fockes bewoonden(B.H.Dijkstra) eerst Haskerdijken nr 13, daarna nrs 21 en 26 en in 1756, toen Homme overleed nr 17 :nu aan de snelweg tussenAkkrum en Heerenveen.Over het viaduct Hooivaart eerste boerderij links.Het gezin was zeer
   welgesteld.Zie koh. 1749.Na het overlijden van Homme is de boerderij (97 PM )verkocht. Hun kinderen werden allemaal boer of boerin, behalve Lysbet, zij trouwde in Joure met een
   Grootschipper, Douwe Sjoerds.
   Auke Hommes de Jong was boer op nrs 21 en 36.Marie, Maria of Mari Rinses was een dochter van
   Rinse Cornelis en Willemke Gerrits,wonende te Noorder Drachten.Een zeer rekkelijk begrip:
   Mria is geboren te Ureterp en aangegeven in Beetsterzwaag.Nr 36 ligt tussen Oldeboorn en Lekkerterp.
   Hij bouwde er een nieuw huis.Even verder was toen een tolhek.
   IJEHUIS of Nijenhuis, voorm. state, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Utingeradeel, arr., kant. en 2 1/2 u. N. van Heerenveen, 1/4 u. W. Z. W. van Oldeboorn, waartoe zij behoorde.Dit waren enkele reacties op jullie e-mails
   Ik zal nog even kijken naar de naam Lysbet;.ik meen, dat die al eerder voorkomtEr waren enkele kleine verschillen tussen de data.Over Homme Aukes en zijn kinderen heb ik aardig wat gegevens
   Misschien kunnen we uitwisselen. Vr gr. Jan Dijkstra.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • jan de Vries
   Beste Jan, Je doelt waarschijnlijk op deze Jacob Pieters?: Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1673 DTB nr: 598, 1673 - 1743 Vermelding:
   Message 2 of 3 , Jan 2, 2006
    Beste Jan,
    Je doelt waarschijnlijk op deze Jacob Pieters?:
    Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1673
    DTB nr: 598, 1673 - 1743
    Vermelding: Attestatie afgegeven 19 oktober 1673, Heerenveen
    Man: Jacob Pytters, Sneek
    Vrouw: Sjoukjen Klases, Bolsward
    NB: hij is soldaat onder de kapitein Reinhardt Louwerman
    Gestandaardiseerde namen: JAKOB PIETERS en SJOUKJE KLAASES

    Is mij niet bekend; misschien iemand anders?

    Ik weet er verder niet zo veel van, zoek zelf naar Ruurd Hommes, die tussen 1700 en 1750 in Nijehaske woonde. Hij was ws. doopsgezindt (net als zijn kinderen en kleinkinderen, waarvan ik ook maar moeilijk iets vindt).
    Als hij ook uit de omgeving Rauwerderhem afkomstig was (hij trouwde 23 december 1694, Heerenveen met Griet Egberts), dan kan ik daar verder zoeken, en zat ik tot dusver fout. Maar, ja...
    Hoop eerdaags naar Leeuwarden te kunnen en dan maar zien.

    Ik heb dus verder zelf niets van de lijn van Jelle Hommes, wat ik niet al gegeven heb.
    Wel nog hartelijk dank voor je aanvullingen.

    Groetjes,
    Jan de Vries
    http://genealogy-de-vries.tk    "jan.dijk" <dijkstra.j@...> wrote:

    Hallo, Jan en Tette,
    Volgens het aantekenboek van B.H.Dijkstra is de huwelijksdatum van Jelle Hommes
    en Ymck Harmensdr. 22-5-1620 Gerecht Rauwerderhem;Is het volgens jullie waar, dat
    Jacob Pyters soldaat was in het leger van Kapitein Reinhardt Louwerman?
    Fokke Jacobs en Trijntje Ruurds waren bij hun huwelijk resp. 31 en 25 jr oud.
    De kinderen van Homme Aukes hebben zich De Jong genoemd, behalve Jacob Hommes.
    Deze nam voor zich en zijn kinderen (ook zijn schoonzoon) de naam Dijkstra aan, omdat
    hij uit Haskerdijken kwam.Zo werd Homme Fokkes de Jong Homme Fokkes Dijkstra.Hij en
    zijn vrouw waren nl. neef en nicht.
    Homme Auckes en Aefke Fockes bewoonden(B.H.Dijkstra) eerst Haskerdijken nr 13, daarna nrs 21 en 26 en in 1756, toen Homme overleed nr 17 :nu aan de snelweg tussenAkkrum en Heerenveen.Over het viaduct Hooivaart eerste boerderij links.Het gezin was zeer
    welgesteld.Zie koh. 1749.Na het overlijden van Homme is de boerderij (97 PM )verkocht. Hun kinderen werden allemaal boer of boerin, behalve Lysbet, zij trouwde in Joure met een
    Grootschipper, Douwe Sjoerds.
    Auke Hommes de Jong was boer op nrs 21 en 36.Marie, Maria of Mari Rinses was een dochter van
    Rinse Cornelis en Willemke Gerrits,wonende te Noorder Drachten.Een zeer rekkelijk begrip:
    Mria is geboren te Ureterp en aangegeven in Beetsterzwaag.Nr 36 ligt tussen Oldeboorn en Lekkerterp.
    Hij bouwde er een nieuw huis.Even verder was toen een tolhek.
    IJEHUIS of Nijenhuis, voorm. state, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Utingeradeel, arr., kant. en 2 1/2 u. N. van Heerenveen, 1/4 u. W. Z. W. van Oldeboorn, waartoe zij behoorde.Dit waren enkele reacties op jullie e-mails
    Ik zal nog even kijken naar de naam Lysbet;.ik meen, dat die al eerder voorkomtEr waren enkele kleine verschillen tussen de data.Over Homme Aukes en zijn kinderen heb ik aardig wat gegevens
    Misschien kunnen we uitwisselen. Vr gr. Jan Dijkstra.

    [Non-text portions of this message have been removed]    ---------------------------------
    Yahoo! DSL Something to write home about. Just $16.99/mo. or less

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • P. van Diemen
    Eind vorig jaar begin dit jaar zijn er een aantal berichten geplaatst over de afstammelingen en voorouders van Heert Pieters uit Oldeboorn. Er is recentelijk
    Message 3 of 3 , Mar 28, 2006
     Eind vorig jaar begin dit jaar zijn er een aantal berichten geplaatst over
     de afstammelingen en voorouders van Heert Pieters uit Oldeboorn. Er is
     recentelijk een boekje getiteld "van Heert tot heden" verschenen, geschreven
     door Jan Walstra (geen familie van mij). Ook deze familie Walstra stamt als
     volgt van Heert Pieters af : Greult Heerts Walstra---Heert Aukes/Antje
     Greults---Auke Abes/Lijsbet Hommes etc.

     Ik heb het vanmiddag bij het CBG bekeken en ik begreep dat het ook bij
     Tresoar ligt. Het is beslist een leuk boek en wie weet geeft het wat
     aanvullende informatie voor mensen die met deze families bezig zijn.

     Met vriendelijke groet,

     Irene Walstra
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.