Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Boelens van Sneek

Expand Messages
 • Munnik, E.J.
  Beste Appy, Ja, deze had ik ook gezien, en er zijn nog een paar Sneekse Boelens met patroniem Willems. Ik zal er nog eens naar kijken, misschien passen ze
  Message 1 of 3 , Dec 31, 2005
  View Source
  • 0 Attachment
   Beste Appy,

   Ja, deze had ik ook gezien, en er zijn nog een paar Sneekse Boelens met patroniem Willems. Ik zal er nog eens naar kijken, misschien passen ze erbij. Maar er is zeer vermoedelijk geen connectie met de Beetsterzwaagse Boelens. Bij de weg: jij kent vast ook wel de artikelen over een fam. Boelens in Gen. Jierb. 1994 en 1997?

   Hartelijke groeten, en it alderbeste fuor 2006!

   Ernst-Jan

   ________________________________

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com namens Appy de Vries
   Verzonden: vr 30-12-2005 16:44
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Boelens van Sneek   Ernst -Jan;
   is dit ook nog wat voor jouw?
   Bart Willems Boelens [ naamsaanname]
   zoon;Jan 21j.
   tekent; Bart W.Boelens.
   Maire Sneek folio 96.

   zoon;Jan Barts Boelens gehuwd
   19-05-1816 te Sneek met
   Aachje Pieters de Jong akte 17.
   zij krijgen een zoon; Willem Boelens geb;03-11-1818 te Sneek.

   heb je ook Boelens uit Beetsterzwaag?
   [ mijn fam.!]
   alle goeds voor 2006 van
   Appy.


   ----- Original Message -----
   From: Ernst-Jan Munnik
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, December 28, 2005 11:59 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Boelens van Sneek


   Beste Sneupers,

   Ik ben op zoek naar de ouders van:

   Tettje Willems Boelens, geb. Sneek ca. 1765 te Sneek, overl. Sneek 20
   okt. 1826, tr. Sneek 16 dec. 1787 Jelte Douwes Steenstra, geb. Makkum
   ca. 1764 te Makkum, overl. Sneek 16 juni 1828, zn. van Douwe Klaazes
   Fortuin (sic!) en Trijntje Jeltes de Haan.

   Haar broer is waarschijnlijk:

   Thijs Willems Boelens, geb. ca. 1769, overl. Sneek 25 mei 1821, woont
   te Sneek (1811), laat in 1811 de naam Boelens registreren voor
   zichzelf en zijn kinderen Neeltje (19 jr.), Willem (17 jr.), Geertje
   (11 jr.) en Gebbe Thijses Boelens (6 jr.), tr. Sneek 30 mei 1790
   Harmke Harmens.

   Volgens haar overlijdensakte was Tettje een dochter van Willem
   Boelens en Gebbe Thijsses. Misschien wordt hiermee het volgende
   echtpaar bedoeld:

   Willem Luitjens, tr. Sneek 20 mei 1764 Gepkjen Matyssens.

   En mogelijk was Gebbe Thijsses / Gepkjen Matyssens dan weer een
   dochter van Mathijs Boeles (tr. Sneek 1736 Tettje Lolles) en een
   kleindochter van Boele Mathijssen (tr. Sneek 1713 Gepkjen Ulbes)? Ik
   ben benieuwd of één van jullie deze hypothese kan bevestigen (dan wel
   ontkrachten!)

   Met vriendelijke groet,

   Ernst-Jan Munnik   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   SPONSORED LINKS American family home insurance American family home insurance company American family home owner insurance
   Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance


   ------------------------------------------------------------------------------
   YAHOO! GROUPS LINKS

   a.. Visit your group "Friesland-genealogy" on the web.

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   ------------------------------------------------------------------------------   [Non-text portions of this message have been removed]
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.