Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 29-12-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 29-12-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Dec 29, 2005
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 29-12-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Harmke Beute (partner: Jan van der Veen).
   geb.: Doezum, 19-01-1922. overl.: Veenwouden, 25-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Johan Frederik Boelhouwer (partner: Ciska Meljani).
   geb.: Soerakarta, Indonesi�, 09-10-1911. overl.: Leeuwarden, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Elizabeth Johanna (Liesbeth) Brandsma (partner: Jan P. van de Wolfshaar).
   geb.: Bolsward, 07-06-1920. overl.: Groningen, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Sijbren Broeksma (partner: Adriana Boer).
   geb.: Twijzel, 23-07-1934. overl.: Heerenveen, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Akke de Graaf (partner: Wessel Sijtsma, overl.: 29-03-1980).
   geb.: Zwagerbosch, 02-11-1908. overl.: Zwaagwesteinde, Brugchelencamp, 24-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Anna de Vries (partner: Pieter Kuipers).
   geb.: 19-09-1950. overl.: Buitenpost, 15-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Hillebrand de Vries (partner: Antje Woudstra).
   geb.: Noordwolde, 20-04-1923. overl.: Heerenveen, 28-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Wieke de Vries (partner: Jouke Roskammer).
   geb.: 14-05-1945. overl.: B�tenpost, 21-12-2005. (NOF 23-12-2005).

   Menko Flikkema.
   geb.: nb. overl.: Buitenpost, 14-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Rinske Fopma (partner: Reitze van der Werf, overl.: 19-01-1998).
   geb.: Nijland, 23-05-1911. overl.: Sneek, 26-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Duike Glas (partner: Jacob Pier Prins, overl.: 08-04-1976).
   geb.: Joure, 31-05-1907. overl.: Kollum, 21-12-2005. (NOF 23-12-2005).

   Hette Harrie Griepsma (partner: Anna Giezen).
   geb.: 06-08-1928. overl.: 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Martha Huisman (partner: van der Ploeg).
   geb.: nb. overl.: Damwoude, 13-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Bram Klaver (partner: Tytsje Kleinhuis).
   geb.: nb. (63 jaar). overl.: De Pein / Opeinde, 28-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Eeke (Ieke) Leegsma (partner: Dick Spierenburg).
   geb.: Zwaagwesteinde, 21-08-1927. overl.: Leeuwarden, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Agatha Maria Pijpers (partner: Ben Jager).
   geb.: Hillegom, 18-09-1935. overl.: Engwierum, 16-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Agatha Maria Pijpers (partner: Ben Jager).
   geb.: Hillegom, 18-09-1935. overl.: Engwierum, 16-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Jitske Ploeg.
   geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 16-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Dirk (Deuje) Postma (partner: Maaike Kingma, overl.: 09-08-1986).
   geb.: Kollum, 16-05-1922. overl.: Vlieland, 23-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Jinke Postma (partner: Rogge).
   geb.: nb. overl.: 26-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Wietske Reinders (partner: Terpstra).
   geb.: nb. (60 jaar). overl.: Sneek, 24-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Marten Lourens Sietsma (partner: Gerry W. Koopmans).
   geb.: Drachten, 21-10-1924. overl.: Drachten, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Klaas Stiksma (partner: Hielkje Dijk).
   geb.: 21-02-1914. overl.: Buitenpost, 26-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Willem Hendrik Terhenne.
   geb.: Leeuwarden, 20-11-1936. overl.: Leeuwarden, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Trien Uitterdijk (partner: Kooistra).
   geb.: nb. (93 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, Brugchelencamp, 23-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Gerrit van der Heide (partner: A. Minkes).
   geb.: 25-07-1928. overl.: 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Jan van der Wal (partner: Metje Nicolai).
   geb.: 19-01-1927. overl.: Burgum / Bergum, 27-12-2005. (LC 29-12-2005 (week 52)).

   Eeuwkjen Veldstra (partner: Gerrit Holtrop, overl.: 1979).
   geb.: Nijega, 16-10-1917. overl.: Joure, 23-12-2005. (JouCrt 28-12-2005).

   Janke Vrieswijk (partner: Harry Damstra).
   geb.: 16-08-1919. overl.: Zwaagwesteinde, Brugchelencamp, 23-12-2005. (NOF 28-12-2005).

   Sibbeltje Westra (partner: Wiebe Heidstra, overl.: 07-12-2000).
   geb.: 12-11-1916. overl.: Burgum (Berchhiem), 18-12-2005. (NOF 19-12-2005).

   Sibbeltje Westra (partner: Heidstra).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 18-12-2005. (NOF 21-12-2005).

   Sibbeltje Westra (partner: Heidstra).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 18-12-2005. (NOF 21-12-2005).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.