Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Fw: de JONG/de VRIES

Expand Messages
 • Gerda
  Beste Michel, We wachten allemaal in spanning op de nieuwe aflevering van de GenLias! Jouw aanbod aanvaar ik met graagte. Of we Johannes en Jan binnenkort
  Message 1 of 3 , Jul 12, 1999
   Beste Michel,

   We wachten allemaal in spanning op de nieuwe aflevering van de
   GenLias! Jouw aanbod aanvaar ik met graagte. Of we Johannes en Jan
   binnenkort kunnen herenigen weet ik nog niet. In het geval dat ze niet
   een zijn, is er toch steeds een familieverband door Maaike Feykes de
   Vries, want die was dan toch de schoonzuster van Jan Luitzen.

   De de Jongs waren turfschippers tot en met pake Jan de Jong's
   huwelijk met beppe Maaike de Vries van Workum (toevallig dezelfde
   naam - geen relatie van Maaike de Vries uit Bergum) in 1908. Beppe
   wilde het water niet op en pake moest toen maar aan land komen. Hij
   werd partner in beppe's familiebedrijf - de Machinale Brei Inrichting,
   Workum. (Later geloof ik "Hornstra en de Jong" genoemd) Van de
   Brei-Inrichting heb ik een foto.

   Als je zelf ook de familie in deze richting wil uitbreiden, sta ik je
   graag mijn (kleine) vezameling toe.

   Siyabonga = "met veel dank" (Zulu) :-)

   Gerda
   Original Message -----
   From: Michel Dalstra <michel@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Sunday, July 11, 1999 6:23 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Fw: de JONG/de VRIES


   From: Michel Dalstra <michel@...>

   Beste Gerda,

   Het is jammer, dat de overlijdensakten van Smallingerland nog niet in
   GenLias staan. Anders hadden we snel even kunnen checken of Maaike al
   voor 2
   februari 1828 was overleden (ze overlijdt in ieder geval niet in
   Tietjerksteradeel (ook nit na 1828), evenmin als haar zuster Fokje).
   Dat zou
   een mooie aanwijzing geweest kunnen zijn voor de personele unie van
   Johannes/Jan Luitzens de Jong.
   In ieder geval heb ik nog aardig wat voorouders van Johannes'
   grootmoeder
   van moeder's kant (Sijke Sjoerds). Sommige lijnen hiervan gaan terug
   tot
   midden 1500. Mocht je daarin zijn ge�ntereseerd, laat het me dan maar
   even
   weten.

   Hilsen (Deens),

   Michel


   --------------------------- ONElist
   Sponsor ----------------------------

   ONElist: your connection to people who share your interests.

   ----------------------------------------------------------------------
   --
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.