Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Expand Messages
 • Tjeerd Pieter Inia
  Al vele jaren ben ik bezig met het uitzoeken van de stamboom Inia / Ynia / IJnia / Inja. Via deze groep zou ik een oproep willen doen aan een ieder die deze
  Message 1 of 1 , Dec 3, 2005
   Al vele jaren ben ik bezig met het uitzoeken van de stamboom Inia /
   Ynia / IJnia / Inja. Via deze groep zou ik een oproep willen doen
   aan een ieder die deze naam in zijn/haar stamboom tegenkomt, ik ben
   in beginsel op zoek naar het gehele nageslacht van de hieronder
   genoemde takken. Wellicht zijn er nog mensen die foto's hebben van
   nageslacht uit de 19e en begin 20e eeuw. De naam komt voor het eerst
   voor in Wierum (Frl.), rond 1500 wordt hier een Simen Inie genoemd.
   Er zijn een aantal takken van de stamboom waar nog niet volledig
   zeker is of deze verwant zijn aan mijn lijn. Het vermoeden bestaat
   dat alle takken wel familie zijn met uitzondering van de familie
   Inia (tak 5.) uit Garyp, die zich naar alle waarschijnlijkheid
   hebben vernoemd naar de boerderij "Lutke Inia". Voor zover mij
   bekend zijn alle takken in mannelijke lijn uitgestorven, m.u.v. tak
   1.

   De takken zijn als volgt in te delen: (op eerst bekende voorouder +
   geboortedatum, woonplaatsen eerste generaties, beroepen eerste
   generaties)
   Tak 1.: nageslacht Harmen Inia, * rond 1560; Dokkum, Nijkerk,
   Anjum; burgemeester, armvoogd, kistemaker, rentmeester, brouwer,
   predikant)
   Tak 2.: nageslacht Ritske Rienks Inia, * rond 1555; Wierum,
   Anjum; boer, kerkvoogd, ouderling, predikant)
   Tak 3.: nageslacht Wybren Wybrens Inia, * rond 1590; Dokkum,
   Workum, Heerenveen, Leeuwarden; doctor, advocaat)
   Tak 4. : nageslacht Sybren Ealzes Inia, * rond 1645; Dokkum;
   burgemeester, brouwer, predikant, procureur-fiscaal)
   Tak 5.: nageslacht Gerben Jarichs Inia, * 1675; Suider-Drachten,
   Garyp, Sumar, Suwâld; boer,)

   Graag ben ik bereid tot uitwisselen van informatie

   Tjeerd P. Inia
   tp.inia@...
   http://home.12move.nl/tp.inia
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.