Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Arend Kerstes Jellema

Expand Messages
 • knehtims
  Gerbert, tot Jelle Baekes (Biekes) x Corneliske Caspers en Marten Willems x Wiepke Johannes en hun kinderen. Groet, Henk
  Message 1 of 8 , Dec 2 4:50 AM
   Gerbert,

   tot
   Jelle Baekes (Biekes) x Corneliske Caspers en
   Marten Willems x Wiepke Johannes
   en hun kinderen.

   Groet, Henk

   <KNIP>
   > Tot hoever heb je het voorgeslacht van Arend Kerstes Jellema
   > uitgezocht?
   >
   > Groet,
   > Gerbert
  • G.Brouwer
   Henk, Alstublieft, Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand. Gerbert. ... Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema Generatie I 1 Arend Kerstes
   Message 2 of 8 , Dec 2 5:12 AM
    Henk,

    Alstublieft,
    Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand.

    Gerbert.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema

    Generatie I

    1 Arend Kerstes Jellema; geboren 21 feb 1793 te Oudehorne ,SCO, gedoopt
    te Oudehorne ,SCO, veehouder.
    Hij trouwde 30 maart 1817, met Antjen Folkerts Bouma; geboren 9 april 1798
    te Oudeschoot ,SCO, gedoopt te Oudeschoot ,SCO, overleden 24 juni 1869 te
    Schoterland ,SCO.

    Generatie II

    2 Kerst Jelles Jellema; gedoopt 24 sep 1752 te Oudehorne ,SCO.
    Trouwde 20 mei 1781 te Oudehorne ,SCO, met
    3 Grietje Martens de Jong.


    Generatie III

    4 Jelle Baekes; geboren 1721 te Oudeschoot ,SCO, boer, overleden te
    Langezwaag ,OPS.
    Trouwde met
    5 Corneliske Kerstes Caspers; gedoopt 1715.

    6 Marten Willems; slager.
    Trouwde 20 dec 1750 te Hoornsterzwaag (SCO) ,?, met
    7 Wypkjen Johannes; gedoopt 26 juni 1729.


    Generatie IV

    8 Baeke Redzes; geboren rond 1685 te Nieuwehorne ,SCO, boer, overleden
    1773 te Oudeschoot ,SCO.
    Trouwde met
    9 Akke Keimpes; geboren 1692 te 't Meer ,SCO, overleden 1763 te
    Oudeschoot ,SCO.

    12 Willem Jacobs; geboren rond rond 1700.
    Trouwde met
    13 Naents Uilkes; geboren rond rond 1702.

    14 Johannes Hendriks; geboren rond 1704.
    Trouwde met
    15 Grietje Hanses; geboren rond 1706.


    Generatie V

    16 Reitse Beckes; geboren rond 1660, overleden voor 30 juni 1735 te
    Nieuweschoot ,SCO.
    Trouwde met
    17 onb; geboren rond rond 1661.

    18 Keimpe Harmens; gedoopt 20 sep 1661 te Heerenveen ,SCO, huisman.
    Trouwde na 25 nov 1677 te Langezwaag ,OPS, met
    19 Antje Beckes.


    Generatie VI

    32 Becke Reitses; geboren rond 1634.
    Trouwde met
    33 Jantien Hendricks; geboren rond 1635.

    36 Harmen Beenes; overleden voor 18 juni 1679 te 't Meer ,SCO.
    Trouwde (2) 1 okt 1654 te Heerenveen ,SCO, met Lutger Jacobs.
    Trouwde (3) 12 april 1657 te Heerenveen ,SCO, met Ael Arjens; overleden 16
    juni 1679 te 't Meer ,SCO.
    Trouwde (4) 2 feb 1668 te Heerenveen ,SCO, met Gooyts Tzietzes.
    Trouwde (5) 14 jan 1672 te Heerenveen ,SCO, met Antje Jelles.
    Trouwde (1) 14 jan 1649 te Heerenveen ,SCO, met
    37 Uilk Keimpes; overleden voor 1654.

    38 = 32 (Becke Reitses)

    39 = 33 (Jantien Hendricks)


    Generatie VII

    64 Reyttie Roens; overleden rond 1667 te Katlijk ,SCO.
    Trouwde (2) na rond feb 1649 te Oudega ,SMA, met Detje Wopkes.
    Trouwde (3) voor 1657, met Foockel Wopkes; geboren rond rond 1620,
    overleden rond 1692 te Bergumerdam.
    Trouwde (1) 23 april 1634 te Heerenveen ,SCO, met
    65 Rink Taedr.
    Zij hertrouwde met Saeke Tiedgers; geboren rond rond 1611.
    66 Hendrick Woltersz; geboren rond 1590.
    Trouwde met
    67 Heerdu (Ferdu) Wytsesdr; geboren rond 1600.

    72 Beene Harmens; geboren rond 1598.
    Trouwde met
    73 Auck Michielsdr; geboren 1600.

    74 Keimpe Isbrandts.
    Trouwde met
    75 Trijn Annedr.


    Generatie VIII

    128 Rone Reitszes; geboren rond rond 1582, dorprechter/stelling,
    overleden voor 1637.
    Trouwde rond 1607, met
    129 Hantje Jansdr; geboren rond rond 1584.

    132 Wolter Claesz; geboren rond 1560, overleden voor 1640.
    Trouwde met
    133 onb; geboren rond rond 1566.

    146 Michiel onb; geboren rond rond 1574.
    Trouwde met
    147 onb; geboren rond rond 1576.


    Generatie IX

    264 Claes Woltersz; geboren rond 1530.
    Trouwde met
    265 Frouck Wybe Tietes; geboren rond 1540.

    --------------------------------------------------------------------------------
    ----- Original Message -----
    From: "knehtims" <smit-henk@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Friday, December 02, 2005 1:50 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


    Gerbert,

    tot
    Jelle Baekes (Biekes) x Corneliske Caspers en
    Marten Willems x Wiepke Johannes
    en hun kinderen.

    Groet, Henk

    <KNIP>
    > Tot hoever heb je het voorgeslacht van Arend Kerstes Jellema
    > uitgezocht?
    >
    > Groet,
    > Gerbert    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • knehtims
    Gerbert, bedankt voor de kwartierstaat van Arend Kerstes. Fantastisch, zo gaat het wel heel snel. Groeten, Henk ...
    Message 3 of 8 , Dec 2 5:38 AM
     Gerbert,

     bedankt voor de kwartierstaat van Arend Kerstes.
     Fantastisch, zo gaat het wel heel snel.

     Groeten, Henk

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "G.Brouwer"
     <brougerb@p...> wrote:
     >
     > Henk,
     >
     > Alstublieft,
     > Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand.
     >
     > Gerbert.
     >
     >
     --------------------------------------------------------------------------------
     >
     > Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema
     <KNIP>
    • m.j.sluijter@quicknet.nl
     LS Grietje Beakes, een zuster van nr 4 Jelle Beakes is een voormoeder van mijn vrouw en ik heb van haar ook verdere voorouders. Bij het bekijken/ vergelijken
     Message 4 of 8 , Dec 3 3:41 AM
      LS

      Grietje Beakes, een zuster van nr 4 Jelle Beakes is een voormoeder van mijn vrouw en ik heb van haar ook verdere voorouders.
      Bij het bekijken/ vergelijken vond ik enkele verschillen, die ik hierbij laat volgen:

      18) Keimpe Harmens * ca. 1649 (zijn moeder Ulck Keimpedr. overlijdt voor 01-10-1654 )
      19) Antje Beckes * ca. 1655
      32) Becke Retties * ca. 1615
      33) Jantien Hendricksdr. * ca. 1625

      Het grote verschil:

      64) Rettie Eelkesz. * rond 1580, wonende te Katlijk, overl. na 18 maart 1646
      65) Ancke Reintiensdr. * rond 1585, overl. na 27-04-1632

      Een aanvulling:

      74) Keimpe Isbrandts * rond 1570, huisman en vervener, overl. voor 02-12-1629.
      Hij trouwt rond 1600 met
      75) Trijn Annedr. * rond 1575, overl. na 1633.
      150) (?) Anne Yntesz. * rond 1550

      Mijn gegevens heb ik ontvangen 19-10-1999 en zijn toendertijd door mijn informant grotendeels betrokken uit microfiches.

      Ik ben erg benieuwd, wat betreft het bovenstaande de juiste versie is.

      Met vriendelijke groet,

      Martin Sluiter

      PM. Mocht mijn visie over de nrs. 64 en 65 niet goed zijn, Rinck Teadedr. en enkele voorouders van haar staan vermeld in het "Frysk kertiersteatenboek", blz 439 onder nr. 225.
      ----- Original Message -----
      From: G.Brouwer
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Friday, December 02, 2005 2:12 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


      Henk,

      Alstublieft,
      Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand.

      Gerbert.

      --------------------------------------------------------------------------------

      Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema

      Generatie I

      1 Arend Kerstes Jellema; geboren 21 feb 1793 te Oudehorne ,SCO, gedoopt
      te Oudehorne ,SCO, veehouder.
      Hij trouwde 30 maart 1817, met Antjen Folkerts Bouma; geboren 9 april 1798
      te Oudeschoot ,SCO, gedoopt te Oudeschoot ,SCO, overleden 24 juni 1869 te
      Schoterland ,SCO.

      Generatie II

      2 Kerst Jelles Jellema; gedoopt 24 sep 1752 te Oudehorne ,SCO.
      Trouwde 20 mei 1781 te Oudehorne ,SCO, met
      3 Grietje Martens de Jong.


      Generatie III

      4 Jelle Baekes; geboren 1721 te Oudeschoot ,SCO, boer, overleden te
      Langezwaag ,OPS.
      Trouwde met
      5 Corneliske Kerstes Caspers; gedoopt 1715.

      6 Marten Willems; slager.
      Trouwde 20 dec 1750 te Hoornsterzwaag (SCO) ,?, met
      7 Wypkjen Johannes; gedoopt 26 juni 1729.


      Generatie IV

      8 Baeke Redzes; geboren rond 1685 te Nieuwehorne ,SCO, boer, overleden
      1773 te Oudeschoot ,SCO.
      Trouwde met
      9 Akke Keimpes; geboren 1692 te 't Meer ,SCO, overleden 1763 te
      Oudeschoot ,SCO.

      12 Willem Jacobs; geboren rond rond 1700.
      Trouwde met
      13 Naents Uilkes; geboren rond rond 1702.

      14 Johannes Hendriks; geboren rond 1704.
      Trouwde met
      15 Grietje Hanses; geboren rond 1706.


      Generatie V

      16 Reitse Beckes; geboren rond 1660, overleden voor 30 juni 1735 te
      Nieuweschoot ,SCO.
      Trouwde met
      17 onb; geboren rond rond 1661.

      18 Keimpe Harmens; gedoopt 20 sep 1661 te Heerenveen ,SCO, huisman.
      Trouwde na 25 nov 1677 te Langezwaag ,OPS, met
      19 Antje Beckes.


      Generatie VI

      32 Becke Reitses; geboren rond 1634.
      Trouwde met
      33 Jantien Hendricks; geboren rond 1635.

      36 Harmen Beenes; overleden voor 18 juni 1679 te 't Meer ,SCO.
      Trouwde (2) 1 okt 1654 te Heerenveen ,SCO, met Lutger Jacobs.
      Trouwde (3) 12 april 1657 te Heerenveen ,SCO, met Ael Arjens; overleden 16
      juni 1679 te 't Meer ,SCO.
      Trouwde (4) 2 feb 1668 te Heerenveen ,SCO, met Gooyts Tzietzes.
      Trouwde (5) 14 jan 1672 te Heerenveen ,SCO, met Antje Jelles.
      Trouwde (1) 14 jan 1649 te Heerenveen ,SCO, met
      37 Uilk Keimpes; overleden voor 1654.

      38 = 32 (Becke Reitses)

      39 = 33 (Jantien Hendricks)


      Generatie VII

      64 Reyttie Roens; overleden rond 1667 te Katlijk ,SCO.
      Trouwde (2) na rond feb 1649 te Oudega ,SMA, met Detje Wopkes.
      Trouwde (3) voor 1657, met Foockel Wopkes; geboren rond rond 1620,
      overleden rond 1692 te Bergumerdam.
      Trouwde (1) 23 april 1634 te Heerenveen ,SCO, met
      65 Rink Taedr.
      Zij hertrouwde met Saeke Tiedgers; geboren rond rond 1611.
      66 Hendrick Woltersz; geboren rond 1590.
      Trouwde met
      67 Heerdu (Ferdu) Wytsesdr; geboren rond 1600.

      72 Beene Harmens; geboren rond 1598.
      Trouwde met
      73 Auck Michielsdr; geboren 1600.

      74 Keimpe Isbrandts.
      Trouwde met
      75 Trijn Annedr.


      Generatie VIII

      128 Rone Reitszes; geboren rond rond 1582, dorprechter/stelling,
      overleden voor 1637.
      Trouwde rond 1607, met
      129 Hantje Jansdr; geboren rond rond 1584.

      132 Wolter Claesz; geboren rond 1560, overleden voor 1640.
      Trouwde met
      133 onb; geboren rond rond 1566.

      146 Michiel onb; geboren rond rond 1574.
      Trouwde met
      147 onb; geboren rond rond 1576.


      Generatie IX

      264 Claes Woltersz; geboren rond 1530.
      Trouwde met
      265 Frouck Wybe Tietes; geboren rond 1540.
      Knip


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Appy de Vries
      Martin; jij hebt dezelfde lijn als mij,alleen die van mij loopt via Jelle Beakes ca 1721. heb jij van Grietje deze gegevens? ged.1710 [eerste kind] gehuwd ?
      Message 5 of 8 , Dec 3 4:58 AM
       Martin;
       jij hebt dezelfde lijn als mij,alleen die
       van mij loopt via Jelle Beakes ca 1721.
       heb jij van Grietje deze gegevens?
       ged.1710 [eerste kind]
       gehuwd ? Arend Aukes [verder geen gegevens]
       misschien aanvullingen?
       mijn gegevens zijn in 1995 uitgezocht
       door ''Yntze van der Honing'''

       Re[i]tse Ronisz [zie genealogie Bloembergen]
       Rinck Taesdr
       of
       Re[i]tse Eelckesz,geb.?ca.1590 vermeld
       09-06-1619, 27-04-1632, te Katlijk 21-06-1643
       en 18-03-1646.
       Antie Reintiesdr [Aelcke Rinckes] ,geb. ca.`1590,
       vermeld te Katlijk 21 -06-1643 en 18-03 1646.

       p.s. Becke Retzes geb.ca.1685 Nieuwehorne
       overl.ca.1773 boer [lidmaat 1746 N.H. Oudeschoot] geh ? Akke Keimpes geb.ca.1685.
       het Meer overl.1761 Oudeschoot
       [lidmaat 23-02-1756 N.H. Oudeschoot]
       zij krijgen 7 kinderen.
       Groetjes Appy.

       Original Message -----
       From: m.j.sluijter@...
       To: Friesland-genealogy
       Sent: Saturday, December 03, 2005 12:41 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


       LS

       Grietje Beakes, een zuster van nr 4 Jelle Beakes is een voormoeder van mijn vrouw en ik heb van haar ook verdere voorouders.
       Bij het bekijken/ vergelijken vond ik enkele verschillen, die ik hierbij laat volgen:

       18) Keimpe Harmens * ca. 1649 (zijn moeder Ulck Keimpedr. overlijdt voor 01-10-1654 )
       19) Antje Beckes * ca. 1655
       32) Becke Retties * ca. 1615
       33) Jantien Hendricksdr. * ca. 1625

       Het grote verschil:

       64) Rettie Eelkesz. * rond 1580, wonende te Katlijk, overl. na 18 maart 1646
       65) Ancke Reintiensdr. * rond 1585, overl. na 27-04-1632

       Een aanvulling:

       74) Keimpe Isbrandts * rond 1570, huisman en vervener, overl. voor 02-12-1629.
       Hij trouwt rond 1600 met
       75) Trijn Annedr. * rond 1575, overl. na 1633.
       150) (?) Anne Yntesz. * rond 1550

       Mijn gegevens heb ik ontvangen 19-10-1999 en zijn toendertijd door mijn informant grotendeels betrokken uit microfiches.

       Ik ben erg benieuwd, wat betreft het bovenstaande de juiste versie is.

       Met vriendelijke groet,

       Martin Sluiter

       PM. Mocht mijn visie over de nrs. 64 en 65 niet goed zijn, Rinck Teadedr. en enkele voorouders van haar staan vermeld in het "Frysk kertiersteatenboek", blz 439 onder nr. 225.
       ----- Original Message -----
       From: G.Brouwer
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Sent: Friday, December 02, 2005 2:12 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


       Henk,

       Alstublieft,
       Maar kijk het goed na, want alles is niet van mijn hand.

       Gerbert.

       --------------------------------------------------------------------------------

       Kwartierstaat van Arend Kerstes Jellema

       Generatie I

       1 Arend Kerstes Jellema; geboren 21 feb 1793 te Oudehorne ,SCO, gedoopt
       te Oudehorne ,SCO, veehouder.
       Hij trouwde 30 maart 1817, met Antjen Folkerts Bouma; geboren 9 april 1798
       te Oudeschoot ,SCO, gedoopt te Oudeschoot ,SCO, overleden 24 juni 1869 te
       Schoterland ,SCO.

       Generatie II

       2 Kerst Jelles Jellema; gedoopt 24 sep 1752 te Oudehorne ,SCO.
       Trouwde 20 mei 1781 te Oudehorne ,SCO, met
       3 Grietje Martens de Jong.


       Generatie III

       4 Jelle Baekes; geboren 1721 te Oudeschoot ,SCO, boer, overleden te
       Langezwaag ,OPS.
       Trouwde met
       5 Corneliske Kerstes Caspers; gedoopt 1715.

       6 Marten Willems; slager.
       Trouwde 20 dec 1750 te Hoornsterzwaag (SCO) ,?, met
       7 Wypkjen Johannes; gedoopt 26 juni 1729.


       Generatie IV

       8 Baeke Redzes; geboren rond 1685 te Nieuwehorne ,SCO, boer, overleden
       1773 te Oudeschoot ,SCO.
       Trouwde met
       9 Akke Keimpes; geboren 1692 te 't Meer ,SCO, overleden 1763 te
       Oudeschoot ,SCO.

       12 Willem Jacobs; geboren rond rond 1700.
       Trouwde met
       13 Naents Uilkes; geboren rond rond 1702.

       14 Johannes Hendriks; geboren rond 1704.
       Trouwde met
       15 Grietje Hanses; geboren rond 1706.


       Generatie V

       16 Reitse Beckes; geboren rond 1660, overleden voor 30 juni 1735 te
       Nieuweschoot ,SCO.
       Trouwde met
       17 onb; geboren rond rond 1661.

       18 Keimpe Harmens; gedoopt 20 sep 1661 te Heerenveen ,SCO, huisman.
       Trouwde na 25 nov 1677 te Langezwaag ,OPS, met
       19 Antje Beckes.


       Generatie VI

       32 Becke Reitses; geboren rond 1634.
       Trouwde met
       33 Jantien Hendricks; geboren rond 1635.

       36 Harmen Beenes; overleden voor 18 juni 1679 te 't Meer ,SCO.
       Trouwde (2) 1 okt 1654 te Heerenveen ,SCO, met Lutger Jacobs.
       Trouwde (3) 12 april 1657 te Heerenveen ,SCO, met Ael Arjens; overleden 16
       juni 1679 te 't Meer ,SCO.
       Trouwde (4) 2 feb 1668 te Heerenveen ,SCO, met Gooyts Tzietzes.
       Trouwde (5) 14 jan 1672 te Heerenveen ,SCO, met Antje Jelles.
       Trouwde (1) 14 jan 1649 te Heerenveen ,SCO, met
       37 Uilk Keimpes; overleden voor 1654.

       38 = 32 (Becke Reitses)

       39 = 33 (Jantien Hendricks)


       Generatie VII

       64 Reyttie Roens; overleden rond 1667 te Katlijk ,SCO.
       Trouwde (2) na rond feb 1649 te Oudega ,SMA, met Detje Wopkes.
       Trouwde (3) voor 1657, met Foockel Wopkes; geboren rond rond 1620,
       overleden rond 1692 te Bergumerdam.
       Trouwde (1) 23 april 1634 te Heerenveen ,SCO, met
       65 Rink Taedr.
       Zij hertrouwde met Saeke Tiedgers; geboren rond rond 1611.
       66 Hendrick Woltersz; geboren rond 1590.
       Trouwde met
       67 Heerdu (Ferdu) Wytsesdr; geboren rond 1600.

       72 Beene Harmens; geboren rond 1598.
       Trouwde met
       73 Auck Michielsdr; geboren 1600.

       74 Keimpe Isbrandts.
       Trouwde met
       75 Trijn Annedr.


       Generatie VIII

       128 Rone Reitszes; geboren rond rond 1582, dorprechter/stelling,
       overleden voor 1637.
       Trouwde rond 1607, met
       129 Hantje Jansdr; geboren rond rond 1584.

       132 Wolter Claesz; geboren rond 1560, overleden voor 1640.
       Trouwde met
       133 onb; geboren rond rond 1566.

       146 Michiel onb; geboren rond rond 1574.
       Trouwde met
       147 onb; geboren rond rond 1576.


       Generatie IX

       264 Claes Woltersz; geboren rond 1530.
       Trouwde met
       265 Frouck Wybe Tietes; geboren rond 1540.
       Knip


       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       ------------------------------------------------------------------------------
       YAHOO! GROUPS LINKS

       a.. Visit your group "Friesland-genealogy" on the web.

       b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


       ------------------------------------------------------------------------------       [Non-text portions of this message have been removed]
      • knehtims
       Martin, dankjewel voor je reactie en aanvullling. Hier is weer enig gegeneagoochel nodig om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik zelf weet het zeker niet zo
       Message 6 of 8 , Dec 3 5:02 AM
        Martin,

        dankjewel voor je reactie en aanvullling.
        Hier is weer enig gegeneagoochel nodig om de waarheid boven tafel te
        krijgen.
        Ik zelf weet het zeker niet zo eentweedrie, maar laten we er maar even
        induiken of misschien even laten rusten tot er weer nieuw info boven
        water komt.

        Groet, Henk Smit

        <KNIP>
        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, <m.j.sluijter@q...> wrote:
        >
        > LS
        >
        > Grietje Beakes, een zuster van nr 4 Jelle Beakes is een voormoeder
        van mijn vrouw en ik heb van haar ook verdere voorouders.
        > Bij het bekijken/ vergelijken vond ik enkele verschillen, die ik
        hierbij laat volgen:
        >
        > 18) Keimpe Harmens * ca. 1649 (zijn moeder Ulck Keimpedr. overlijdt
        voor 01-10-1654 )
        > 19) Antje Beckes * ca. 1655
        > 32) Becke Retties * ca. 1615
        > 33) Jantien Hendricksdr. * ca. 1625
        >
        > Het grote verschil:
        >
        > 64) Rettie Eelkesz. * rond 1580, wonende te Katlijk, overl. na 18
        maart 1646
        > 65) Ancke Reintiensdr. * rond 1585, overl. na 27-04-1632
        >
        > Een aanvulling:
        >
        > 74) Keimpe Isbrandts * rond 1570, huisman en vervener, overl. voor
        02-12-1629.
        > Hij trouwt rond 1600 met
        > 75) Trijn Annedr. * rond 1575, overl. na 1633.
        > 150) (?) Anne Yntesz. * rond 1550
        >
        > Mijn gegevens heb ik ontvangen 19-10-1999 en zijn toendertijd door
        mijn informant grotendeels betrokken uit microfiches.
        >
        > Ik ben erg benieuwd, wat betreft het bovenstaande de juiste versie is.
        >
        > Met vriendelijke groet,
        >
        > Martin Sluiter
        <KNIP>
       • G.Brouwer
        Martin, Het gezin Keimpe Isbrandts moet er dus als volgt uitzien: Keimpe Isbrandts ±1570-v02.12.1629 Trijn Annedr
        Message 7 of 8 , Dec 3 5:20 AM
         Martin,


         Het gezin Keimpe Isbrandts moet er dus als volgt uitzien:

         Keimpe Isbrandts ±1570-v02.12.1629
         Trijn Annedr ±1575- n1633
         ??????????????? X ±1600 ?????????????????????
         Yntse Keimpes ±1610- 1666
         Uilk Keimpes ±1626-v01.10.1654


         Hartelijk dank voor je correcties.

         Gerbert

         --------------------------------------------------------------------------------


         ----- Original Message -----
         From: "knehtims" <smit-henk@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Saturday, December 03, 2005 2:02 PM
         Subject: [Friesland-genealogy] Re: Arend Kerstes Jellema


         Martin,

         dankjewel voor je reactie en aanvullling.
         Hier is weer enig gegeneagoochel nodig om de waarheid boven tafel te
         krijgen.
         Ik zelf weet het zeker niet zo eentweedrie, maar laten we er maar even
         induiken of misschien even laten rusten tot er weer nieuw info boven
         water komt.

         Groet, Henk Smit

         <KNIP>
         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, <m.j.sluijter@q...> wrote:
         >
         > LS
         >
         > Grietje Beakes, een zuster van nr 4 Jelle Beakes is een voormoeder
         van mijn vrouw en ik heb van haar ook verdere voorouders.
         > Bij het bekijken/ vergelijken vond ik enkele verschillen, die ik
         hierbij laat volgen:
         >
         > 18) Keimpe Harmens * ca. 1649 (zijn moeder Ulck Keimpedr. overlijdt
         voor 01-10-1654 )
         > 19) Antje Beckes * ca. 1655
         > 32) Becke Retties * ca. 1615
         > 33) Jantien Hendricksdr. * ca. 1625
         >
         > Het grote verschil:
         >
         > 64) Rettie Eelkesz. * rond 1580, wonende te Katlijk, overl. na 18
         maart 1646
         > 65) Ancke Reintiensdr. * rond 1585, overl. na 27-04-1632
         >
         > Een aanvulling:
         >
         > 74) Keimpe Isbrandts * rond 1570, huisman en vervener, overl. voor
         02-12-1629.
         > Hij trouwt rond 1600 met
         > 75) Trijn Annedr. * rond 1575, overl. na 1633.
         > 150) (?) Anne Yntesz. * rond 1550
         >
         > Mijn gegevens heb ik ontvangen 19-10-1999 en zijn toendertijd door
         mijn informant grotendeels betrokken uit microfiches.
         >
         > Ik ben erg benieuwd, wat betreft het bovenstaande de juiste versie is.
         >
         > Met vriendelijke groet,
         >
         > Martin Sluiter
         <KNIP>         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links
         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.