Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 26-11-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 26-11-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Nov 26, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 26-11-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Theodora Johanna (Dora) Aleven (partner: Jan de Jong).
   geb.: Groessen, 24-06-1927. overl.: Nes Ameland, 23-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Rinke Thijs Boonstra.
   geb.: nb. overl.: Wijhe, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Hinke Bouwma (partner: Jan Zijlstra).
   geb.: Berlikum, 05-03-1929. overl.: Leeuwarden, 23-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Sipkje De Jong (partner: Yde Kuipers, overl.: 16-12-1963).
   geb.: Ruigahuizen, 09-09-1913. overl.: Sneek, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Teake de Jong (partner: G. van der Kolk).
   geb.: Grijpskerk, 04-01-1922. overl.: Leeuwarden, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Arjen Dijkstra.
   geb.: Stiens, 12-05-1927. overl.: Leeuwarden, 23-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Jeltje Herrema (partner: Heine Boorsma).
   geb.: Kollum, 25-04-1941. overl.: Leeuwarden, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Gerben (Germ) Joekema (partner: Tryntsje Ebbens).
   geb.: Stiens, 13-02-1928. overl.: Stiens, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Jaap Kolthof (partner: Janny Buslowicza).
   geb.: 23-02-1909. overl.: 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Hester Looijenga (partner: Yde Zijlstra).
   geb.: Leeuwarden, 14-03-1947. overl.: Leeuwarden, 23-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Evi Lucas.
   geb.: 01-11-2005. overl.: 21-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Gr� Muller (partner: L.J. (Bert) Meijer, overl.: 07-09-1986).
   geb.: Vlagtwedde, 05-08-1923. overl.: Sneek, 19-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Anton Carl Lotto Prins.
   geb.: Bolsward, 30-10-1923. overl.: Sneek, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Andries Venstra (partner: Trijntje Offringa, overl.: 20-11-1989).
   geb.: Dronryp, 19-08-1910. overl.: De Batting, Harns / Harlingen, 19-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Jack Vermeulen.
   geb.: nb. (68 jaar). overl.: Leeuwarden, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Hebeltje Westerhof (partner: Klaas Rijpma, overl.: 25-07-1986).
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: Ryptsjerk / Rijperkerk, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).

   Ietje Zuidersma (partner: Jan Haarsma).
   geb.: Kootstertille, 11-01-1942. overl.: Leeuwarden, 22-11-2005. (LC 24-11-2005 (week 47)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.