Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 01-11-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 01-11-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 01-11-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Grietje Boorsma (partner: G. Venema).
   geb.: Zwaagwesteinde, 23-05-1933. overl.: Zwaagwesteinde, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Aaltje Bos (partner: Douwe van der Leij, overl.: 30-08-1967).
   geb.: 08-03-1905. overl.: 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Froukje Brinksma (partner: Kees Straatsma).
   geb.: Wirdum - Wurdum, 11-07-1931. overl.: Balk, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Alle Broersma (partner: Fenje Westerhof).
   geb.: Opende, 11-04-1943. overl.: Grou, 17-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Geertruida Petronella Bronswijk (partner: Petrus Joustra).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Leeuwarden, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Kathleen Bunt (partner: Willem de Haan, overl.: 00-12-1968).
   geb.: nb. overl.: Leeuwarden, 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Margaretha Combrink (partner: Bernard Strubbe, overl.: 22-06-2004).
   geb.: Amsterdam, 02-09-1914. overl.: Brummen, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Akkie Comello (partner: Marten Breitsma).
   geb.: Heerenveen, 16-05-1948. overl.: Heerenveen, 25-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Pieter de Boer (partner: Elisabeth Ynskje Boersma).
   geb.: Tjerkwerd, 22-10-1924. overl.: Dirksland, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Thijs Cornelis de Boer (partner: Antje van der Meer, overl.: 22-09-1973).
   geb.: Molkwerum - Molkwar, 13-02-1923. overl.: Bolsward - Boalsert, 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Geesje de Lange (partner: Berend Slump, overl.: 21-08-2001).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Lemmer, 22-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Geesje de Lange (partner: Berend Slump, overl.: 21-08-2001).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Lemmer, 22-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Oeds de Meer (partner: Sybrigje Geertsma).
   geb.: Opende, 21-08-1930. overl.: Leeuwarden, 18-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Antje de Schiffart (partner: Jacob Stienstra, overl.: 1979).
   geb.: Oppenhuizen, 26-04-1915. overl.: Beetsterzwaag, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Barteld Geert de Vries.
   geb.: Downey, 24-07-1926. overl.: Hilversum, 16-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Doeke de Vries (partner: Hielkje van Broekhuizen).
   geb.: 12-09-1923. overl.: 18-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Jan Petrus de Vries (partner: Jeltsje Minke de Hoop).
   geb.: It L�nsh�s, B�tenst-Fallaet / Buitensvallaat, 29-06-1929. overl.: Drachten, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Rika de Vries (partner: Rintje Landman, overl.: 29-01-1982).
   geb.: Oldelamer, 02-04-1914. overl.: Wolvega, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Victor Dessener.
   geb.: Bandoeng, 11-06-1943. overl.: Leeuwarden, 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Johanna Jacoba (Hanny) Dijkstra (partner: Ritske van der Meer).
   geb.: nb. (77 jaar). overl.: Leeuwarden, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Trijntje Elgersma (partner: Harmen Vlasma, overl.: 10-08-1991).
   geb.: Driesum, 21-07-1920. overl.: Leeuwarden - Ljouwert, 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Hotze Fierstra (partner: Geeske Grendel, overl.: 09-12-1967).
   geb.: Beetgum, 27-07-1916. overl.: Beetgum, 22-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Hendrika Geertje Fijlstra (partner: Louis Werner Gohl, overl.: 13-08-1976).
   geb.: Sneek, 25-11-1911. overl.: Bolsward, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Ivetta (Ivi) Ganzova (partner: Hans Maarse).
   geb.: Spissk� Nov� Ves, Slowakije, 29-03-1958. overl.: Leeuwarden, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Trijntje Heida (partner: Jurjen de Boer, overl.: 17-01-1991).
   geb.: 21-02-1918. overl.: Sneek, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Georg Filippus Helfferich (partner: Lokke Huisman).
   geb.: Marsum, 25-08-1928. overl.: Stiens, 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Johannes Hiddinga.
   geb.: Winsum, 28-01-1922. overl.: Bolsward, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Hieke Hiemstra (partner: Hans van Dam).
   geb.: Suawoude, 01-07-1923. overl.: Bergum - Burgum, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Hiltje Hooghiem (partner: Bauke Douma, overl.: 15-04-1987).
   geb.: Twijzel, 06-01-1915. overl.: Harlingen, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Bertus Huisman.
   geb.: 06-09-1942. overl.: 19-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Sybrigje Margaretha (Siep) Huitema (partner: Cornelis Poelsma, overl.: 29-03-1988).
   geb.: Ypecolsga, 28-07-1916. overl.: Sneek, 19-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Jeltje Idzenga (partner: Jacob Meijer, overl.: 15-03-1999).
   geb.: nb. (94 jaar). overl.: Heerenveen, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Sjerp Jansen (partner: Attje Deinum, overl.: 13-08-2002).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: 19-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Johanna Janssen (partner: Huffelen).
   geb.: nb. (92 jaar). overl.: Heerenveen, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Aaltje Keitz.
   geb.: Sneek, 24-04-1950. overl.: Rohel, 20-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Reitze Lemstra (partner: Akke Kuipers, overl.: 03-06-1996).
   geb.: nb. (77 jaar). overl.: Lemmer, 16-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Tryntsje Mast (partner: Walstra).
   geb.: 24-02-1911. overl.: 18-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Ellie Meinst (partner: Rob Haije).
   geb.: 21-05-1925. overl.: Leeuwarden, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Catrinus (Rinus) Meintema.
   geb.: Mantgum, 03-09-1932. overl.: Weidum, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Joost Oosterhof (partner: Meintje Bergsma, overl.: 15-07-1990).
   geb.: Leeuwarden, 31-08-1924. overl.: Leeuwarden, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Dr. J. Th. Planten (partner: F.C. van den Berg, overl.: 27-07-2002).
   geb.: Neede, 18-03-1921. overl.: Leeuwarden, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Trijntje Ploegstra (partner: popke Nauta, overl.: 14-07-2005).
   geb.: Oudehaske, 22-08-1930. overl.: Haskerhorne, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Sietsche Posthuma (partner: Jelle Leeverink, overl.: 14-10-1970).
   geb.: 04-05-1907. overl.: 20-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Age Postma (partner: Mieke Postma, overl.: 07-09-2005).
   geb.: Sint Nicolaasga, 17-03-1929. overl.: Bolsward, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Folkert Postma (partner: Nettie Moerkerk).
   geb.: Harlingen, 26-04-1920. overl.: Leeuwarden, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Sjoerd Postma (partner: Baukje Raatjes, overl.: 10-04-2002).
   geb.: Oudemirdum, 26-06-1917. overl.: Koudum, 19-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Gerrit Andr� Repko.
   geb.: Sneek, 07-12-1959. overl.: Frankfurt a. Main, 24-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Aaltje (Ali) Rinsema (partner: Rommert Talman, overl.: 29-04-1994).
   geb.: Leeuwarden, 15-05-1921. overl.: Leeuwarden, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Jan Rooks (partner: Grietje de Vries, overl.: 16-08-1995).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: 20-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Jansina Schoonbeek (partner: Sybren van Tuinen, overl.: 10-08-1984).
   geb.: Bolsward - Boalsert, 04-05-1925. overl.: Drachten, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Klaas Terpstra (partner: Mijntje Engbers, overl.: 21-07-1991).
   geb.: nb. (72 jaar). overl.: Joure, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Pieter (Piet) Terpstra.
   geb.: 19-02-1941. overl.: 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Catharina Johanna van Biljouw (partner: Hendrik Roubos, overl.: 1980).
   geb.: nb. (88 jaar). overl.: Lippenhuizen, 21-09-2005. (LC 23-09-2005 (week 38)).

   Martina Johanna van der Laan (partner: Douwe de Vries, overl.: 21-04-1981).
   geb.: nb. overl.: Leeuwarden, 23-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Jan van der Molen (partner: R. Wiersma).
   geb.: Mildam, 01-09-1913. overl.: Grimsby, Canada, 28-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Apallonia van der Wal (partner: J. Sikkes, overl.: 15-02-1991).
   geb.: Bakhuizen, 16-02-1908. overl.: Balk, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Sietse van der Wal (partner: M. Brandsma).
   geb.: Sibrandabuorren, 27-05-1923. overl.: Grou, 18-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Geeske van Dijk (partner: Sipke Bruinsma, overl.: 19-11-1998).
   geb.: Marssum, 06-03-1926. overl.: It Hearrenfean - Heerenveen, 19-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Sjoeke van Dijk (partner: Marten Knevelman).
   geb.: Akkrum, 16-08-1931. overl.: Leeuwarden - Ljouwert, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Jan van Kammen (partner: Roelofke Peeper, overl.: 01-11-2002).
   geb.: nb. (66 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Sietze van Palmhoven (partner: Hanneke Wielinga).
   geb.: 28-03-1966. overl.: Makkum, 20-09-2005. (LC 21-09-2005 (week 38)).

   Egbert Veenstra (partner: Hermina van der Meer).
   geb.: Zwaagwesteinde, 25-10-1930. overl.: Zwaagwesteinde, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).

   Arjen Wassenaar.
   geb.: Berlikum - Berltsum, 27-03-1936. overl.: Berlikum - Berltsum, 16-09-2005. (LC 20-09-2005 (week 38)).

   Douwina (Ine) Wesselius (partner: Reinder Terpstra, overl.: 07-10-1977).
   geb.: Oudkerk, 16-12-1909. overl.: Menaldum, 27-10-2005. (LC 29-10-2005 (week 43)).

   Jantje Leeuwkje Zijlstra (partner: Louies Hornstra, overl.: 04-12-1988).
   geb.: Heerenveen, 13-09-1931. overl.: Heerenveen, 17-09-2005. (LC 19-09-2005 (week 38)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.