Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: van der Laan, Fennema, Elzenga en Bosma

Expand Messages
 • J. Rienstra
  Hi Detje, Hierbij datgene dat ik van de verschillende families in mijn bestand heb. Hoop dat je het kan gebruiken. Willem van der Laan, boekbinder, geboren
  Message 1 of 2 , Nov 3 5:36 AM
  • 0 Attachment
   Hi Detje,

   Hierbij datgene dat ik van de verschillende families in mijn bestand heb.
   Hoop dat je het kan gebruiken.


   Willem van der Laan, boekbinder, geboren rond 1756, overleden te Leeuwarden
   op
   25 februari 1816.
   Hij was gehuwd met
   Jitske Clases Feenstra.
   Uit dit huwelijk:
   1 Trijntje, geboren te Leeuwarden op 28 januari 1801, gedoopt aldaar op 18
   februari 1801.
   Zij is getrouwd te Leeuwarden op 3 december 1826 akte 141, wegens
   onvermogen
   is het huwelijk gratis, op 25-jarige leeftijd met Ernst Ludewich Russner
   (35
   jaar oud), muzikant, geboren te Amersfoort op 24 maart 1791, gedoopt
   aldaar
   op 8 april 1791, zoon van Coenraad Luedewich Russner en Hendrikje
   Rudolphs
   Gortz.
   (Hij is eerder getrouwd te Leeuwarden op 27 mei 1821, op 30-jarige
   leeftijd
   met Helena Esser (24 jaar oud), naaister, geboren te Leeuwarden op 12
   november 1796, overleden aldaar op 10 augustus 1826, dochter van Jacob
   Esser
   en Vokeltje Martens Vleugel.)

   Trijntje van der Laan, geboren te Leeuwarden op 28 januari 1801, gedoopt
   aldaar
   op 18 februari 1801, dochter van Willem van der Laan en Jitske Clases
   Feenstra.
   Zij is getrouwd te Leeuwarden op 3 december 1826 akte 141, wegens onvermogen
   is
   het huwelijk gratis, op 25-jarige leeftijd met
   Ernst Ludewich Russner (35 jaar oud), muzikant, geboren te Amersfoort op 24
   maart 1791, gedoopt aldaar op 8 april 1791, zoon van Coenraad Luedewich
   Russner
   en Hendrikje Rudolphs Gortz.
   (Hij is eerder getrouwd te Leeuwarden op 27 mei 1821, op 30-jarige leeftijd
   met
   Helena Esser (24 jaar oud), naaister, geboren te Leeuwarden op 12 november
   1796,
   overleden aldaar op 10 augustus 1826, dochter van Jacob Esser en Vokeltje
   Martens Vleugel.)
   Uit dit huwelijk:
   1 Aaltje, geboren te Weststellingwerf op 12 april 1839, overleden te
   Koudum
   Gem. Hemelumer Oldeferd op 25 november 1931.
   Zij is getrouwd te Koudum Gem. Hemelumer Oldeferd op 13 oktober 1861
   akte
   36. (burg.stand), op 22-jarige leeftijd met Hylke Sipkes Bakker (37 jaar
   oud), boerenknecht, geboren te Koudum Gem. Hemelumer Oldeferd op 10
   oktober
   1824, overleden aldaar op 27 mei 1894, zoon van Sipke Hylkes Bakker en
   Grietje Jans van der Veer.
   (Hij is eerder getrouwd te Koudum Gem. Hemelumer Oldeferd op 20 mei 1852
   Akte 19., op 27-jarige leeftijd met Jeltje Gerbens van der Wal (ongeveer
   22
   jaar oud), geboren rond 1830, overleden te Koudum Gem. Hemelumer
   Oldeferd op
   22 september 1859, dochter van Gerben van der Wal en Ymkjen Jans
   Velthuis.)

   Jeltje Elderts Bosma, boerin, geboren te St. Nicolaasga rond 1813, overleden
   te
   Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 13 augustus 1839 in huizinge no. 27,
   dochter
   van Eldert Eiles Bosma en Eelkjen Pieters Hettinga.
   Zij is getrouwd te Doniawerstal op 30 mei 1835, op ongeveer 22-jarige
   leeftijd
   met
   Harmen Slump (22 jaar oud), geboren te Oosterzee op 4 november 1812,
   overleden
   te Echten op 3 augustus 1892, zoon van Roelof Harmens Slump en Roelofjen
   Jans
   Koopmans.
   (Hij is later getrouwd te Aengwirden op 1 augustus 1841 akte 8, op 28-jarige
   leeftijd met Lammigje Lukas de Ruiter (36 jaar oud), geboren te St.
   Johannesga
   gem. Schoterland op 6 juli 1805 te Rotsterhaule, gedoopt op 28 juli 1805
   (herv.
   gem.), overleden te Echten op 22 maart 1880, dochter van Lucas Jans de
   Ruiter en
   Grietje Jans.)

   Hendrik Ruurds Elzinga, schoenmakersknecht, geboren te Bolsward op 19
   januari
   1843, wonende te Oosterlittens, overleden te Sneek op 7 juni 1877, zoon van
   Ruurd Johannes Elzinga en Helena Hendrika Putto.
   Hij is getrouwd te Menaldumadeel op 14 mei 1870, op 27-jarige leeftijd met
   Andrieske Minnes de Vries (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Menaldum op
   4
   juli 1847, wonende aldaar, dochter van Minne Tjallings de Vries en Grietje
   Eeltjes Steegstra.
   Uit dit huwelijk:
   1 Helena Hendrika, geboren te Menaldum op 4 februari 1871.
   Zij is getrouwd te Sneek op 29 juni 1890 akte 67, afgeroepen in
   Leeuwarden
   op 15 en 22 Juni, op 19-jarige leeftijd met IJsbrand Rienstra (19 jaar
   oud),
   slager, geboren te Sneek op 11 oktober 1870, zoon van Hidde Rienstra en
   Antje Pasma.

   Helena Hendrika Elzinga, geboren te Menaldum op 4 februari 1871, dochter van
   Hendrik Ruurds Elzinga en Andrieske Minnes de Vries.
   Zij is getrouwd te Sneek op 29 juni 1890 akte 67, afgeroepen in Leeuwarden
   op 15
   en 22 Juni, op 19-jarige leeftijd met
   IJsbrand Rienstra (19 jaar oud), slager, geboren te Sneek op 11 oktober
   1870,
   zoon van Hidde Rienstra en Antje Pasma.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hidde, geboren te Sneek op 19 oktober 1891, overleden aldaar op 5 juni
   1892.

   Eldert Eiles Bosma, overleden voor 1841.
   Hij was gehuwd met
   Eelkjen Pieters Hettinga, boerin, overleden na 1841.
   Uit dit huwelijk:
   1 Jeltje Elderts, boerin, geboren te St. Nicolaasga rond 1813, overleden
   te
   Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 13 augustus 1839 in huizinge no. 27.
   Zij is getrouwd te Doniawerstal op 30 mei 1835, op ongeveer 22-jarige
   leeftijd met Harmen Slump (22 jaar oud), geboren te Oosterzee op 4
   november
   1812, overleden te Echten op 3 augustus 1892, zoon van Roelof Harmens
   Slump
   en Roelofjen Jans Koopmans.
   (Hij is later getrouwd te Aengwirden op 1 augustus 1841 akte 8, op
   28-jarige
   leeftijd met Lammigje Lukas de Ruiter (36 jaar oud), geboren te St.
   Johannesga gem. Schoterland op 6 juli 1805 te Rotsterhaule, gedoopt op
   28
   juli 1805 (herv. gem.), overleden te Echten op 22 maart 1880, dochter
   van
   Lucas Jans de Ruiter en Grietje Jans.)

   Eelkjen Pieters Hettinga, boerin, overleden na 1841.
   Zij was gehuwd met
   Eldert Eiles Bosma, overleden voor 1841.
   Uit dit huwelijk:
   1 Jeltje Elderts, boerin, geboren te St. Nicolaasga rond 1813, overleden
   te
   Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 13 augustus 1839 in huizinge no. 27.
   Zij is getrouwd te Doniawerstal op 30 mei 1835, op ongeveer 22-jarige
   leeftijd met Harmen Slump (22 jaar oud), geboren te Oosterzee op 4
   november
   1812, overleden te Echten op 3 augustus 1892, zoon van Roelof Harmens
   Slump
   en Roelofjen Jans Koopmans.
   (Hij is later getrouwd te Aengwirden op 1 augustus 1841 akte 8, op
   28-jarige
   leeftijd met Lammigje Lukas de Ruiter (36 jaar oud), geboren te St.
   Johannesga gem. Schoterland op 6 juli 1805 te Rotsterhaule, gedoopt op
   28
   juli 1805 (herv. gem.), overleden te Echten op 22 maart 1880, dochter
   van
   Lucas Jans de Ruiter en Grietje Jans.)

   Jan Willem van der Laan.
   Hij is getrouwd te Zwolle op 11 februari 1754 voor de kerk met
   Hillegonda Vermeer (28 jaar oud), gedoopt te Zwolle op 7 januari 1726,
   dochter
   van Menso Vermeer en Willemina Mojer.
   krijgt een akte van indemniteit 'burgerdochter' van de stad Zwolle 6-4-1763
   (Zij is later getrouwd te Loenen op 29 mei 1763 voor de kerk, op 37-jarige
   leeftijd met Gerrit Arendse Vreeswijk (26 jaar oud), gedoopt te Loenen op 24
   juni 1736, zoon van Aert Gerritsz Vreeswijk en Weyntje Jansdr van Cokkengen,
   Portengen.)

   Ruurd Johannes Elzinga, schoenmaker, wonende te Wommels.
   Hij was gehuwd met
   Helena Hendrika Putto, wonende te Wommels.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hendrik Ruurds, schoenmakersknecht, geboren te Bolsward op 19 januari
   1843,
   wonende te Oosterlittens, overleden te Sneek op 7 juni 1877.
   Hij is getrouwd te Menaldumadeel op 14 mei 1870, op 27-jarige leeftijd
   met
   Andrieske Minnes de Vries (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Menaldum
   op
   4 juli 1847, wonende aldaar, dochter van Minne Tjallings de Vries en
   Grietje
   Eeltjes Steegstra.


   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.