Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 02-09-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 02-09-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 02-09-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Popkje Johanna (Zus) Bouma (partner: Wieger de Vries).
   geb.: 14-12-1933. overl.: 31-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Tet Bouma (partner: Theo Bouwhuis).
   geb.: Heerenveen, 25-04-1938. overl.: Joure, 27-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Bauk de Haan (partner: Hendrik ten Have).
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: Leeuwarden, 29-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Saapke de Vries (partner: Rienk Visser, overl.: 10-12-1986).
   geb.: Aalsum, 05-04-1916. overl.: Heerenveen, 30-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Geert Draaisma (partner: Jelly van der Veen).
   geb.: Leeuwarden, 28-03-1936. overl.: Leeuwarden, 31-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Gerrit Hof (partner: Aaltje van der Wal, overl.: 29-02-1988).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Rutten, 30-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Klaasje Ombelet (partner: Willem Dolstra).
   geb.: Leeuwarden, 28-11-1938. overl.: Leeuwarden, 31-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Martine Sipma.
   geb.: 09-11-1983. overl.: 29-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Zwaantina (Zwaan) Wiersum (partner: Pieter Alje Bos, overl.: 05-01-1997).
   geb.: Roodeschool, 17-08-1927. overl.: Hurdegaryp / Hardegarijp, 28-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).

   Wiesje Zuidema.
   geb.: nb. (22 jaar). overl.: Leeuwarden, 30-08-2005. (LC 01-09-2005 (week 35)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.