Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-08-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 31-08-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Aug 31, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 31-08-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Tjeerd Baron (partner: Betty Douma).
   geb.: Drachten, 06-06-1950. overl.: Drachten, 28-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Jan Hoogeveen (partner: Hiltje Jonker).
   geb.: Drachten, 19-10-1927. overl.: Drachten, 29-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Johan Dirk Horlings (partner: E.M. Hoogland).
   geb.: Onstwedde, 07-08-1933. overl.: Drachten, 27-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Hendrikje Huitema (partner: Harm Bekkema, overl.: 19-03-2005).
   geb.: 07-09-1925. overl.: Drachten, 29-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Antje Jonker (partner: F. Postma).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 31-08-2005).

   ?? Keulen.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 24-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Annemiek Meijer (partner: Jan van de Ruitenbeek).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 27-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Koen Oenema (partner: Jeannette Sytsema).
   geb.: nb. (51 jaar). overl.: Heerenveen, 00-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Hendrik Ritsma.
   geb.: nb. overl.: Ureterp, 27-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Martine Sipma.
   geb.: nb. overl.: Drachten?, 29-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Johannes Steenbeek.
   geb.: Garijp, 12-06-1926. overl.: Sint-Nicolaasga, 27-08-2005. (Actief 31-08-2005).

   Akke van der Leij (partner: Hendrik de Boer, overl.: 02-06-2004).
   geb.: 22-06-1913. overl.: Nijtap, Opeinde, 27-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Christina (Tinie) van der Wal (partner: Klaas Weis, overl.: 07-09-1992).
   geb.: nb. (72 jaar). overl.: Drachten, 26-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Pietje van Dijk (partner: Tjitte de Boer, overl.: 11-04-1990).
   geb.: Bozum, 19-11-1914. overl.: Ureterp (De Lijte), 27-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Silke Trynke van Dijk.
   geb.: Drachten, 00-08-2005. overl.: Drachten, 26-08-2005. (DrCrt 31-08-2005).

   Herma van Riezen (partner: Roel van Riezen).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 31-08-2005).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.