Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tolsma - Angama - Banga

Expand Messages
 • Saskia Steinhorst
  Bovenstaande namen staan in mijn stamboom, maar tot op heden heb ik geen aansluitingen kunnen vinden voor de namen Angama en Bonga: Wopke Rinnerts (Tolsma) uit
  Message 1 of 1 , Aug 3, 2005
   Bovenstaande namen staan in mijn stamboom, maar tot op heden heb ik
   geen aansluitingen kunnen vinden voor de namen Angama en Bonga:

   Wopke Rinnerts (Tolsma) uit Marssum
   = 2) 07-02-1683 te Marssum
   Eelkje Doekeles/Eelck Duckles (Angama) uit Oosterlittens
   (= 1) 19-03-1654 te Marssum met Aeth/Aatje Jelles uit Menaldum)

   Wopke's lijn (voor een groot deel - helaas - van internet):

   Rinnert Wopkes
   = 21-01-1627 (ondertrouw) te Welsrijp
   Jetske Klases

   Wopke Rinnerts
   = ?
   NN

   Rinnert Jans (Tolsum)
   = ?
   Anna Wopkesdr

   Johan Rinnerts
   = 1) ?
   Baukje Sibes Bonga; dr.v. Sybe Seerps Bonga en Aukje Lieuwes
   (= 2) met Foekje Edes)

   Rennert
   = ?
   Jetske

   Eelkje Doekeles Angama's lijn (eveneens grotendeels van internet) :

   Doekele Oenes (Angama)
   = 11-11-1655 (ontr) Jorwerd; huwelijk te Oosterlittens?
   Iemkje/Ympkje Pieters

   Oene Doekeles
   = ?
   Rinske Djurres

   (Rinske zou de dochter/kleindochter zijn van Djurre Romkes = ?
   Sjoukje Greolds; Greolt Hoites = Ydt Heres)

   Doekele Oenes
   = ?
   NN

   Oene Doekeles
   = ?
   Jouck N

   Doekele Ansckezn
   = ?
   Rycxt N


   Wie kent deze stamreeks, en kan hem eventueel met daadwerkelijke
   data e.d. onderbouwen? Of hem naar de prullenbak verwijzen ... ;o)

   Met vriendelijke groeten,

   Saskia Steinhorst
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.