Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 01-08-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 01-08-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 01-08-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Sytse Bouwe Algera (partner: A. Visser).
   geb.: Koudum, 29-03-1916. overl.: Sneek, 29-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Baukje Althof (partner: A. van der Sluis).
   geb.: nb. (62 jaar). overl.: Rinsumageest, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Margien (Marrie, Marja) Berends (partner: Piet Helmhout).
   geb.: 21-12-1937. overl.: 20-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Janke Bosma (partner: Harm van Duinen, overl.: 00-12-1993).
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: Surhuisterveen, 20-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Trienke Buitenveld (partner: Kees Roorda).
   geb.: Wijnjeterp - Wynjeterp, 15-04-1936. overl.: Oosterwolde - Easterw�lde, 23-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Janny Comello (partner: Dirk Jelle Stienstra, overl.: 25-11-2001).
   geb.: Drachten, 24-07-1916. overl.: Rotterdam, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Trijntje de Boer (partner: Klaas Olijnsma, overl.: 13-03-1975).
   geb.: Menaldum - Menaam, 20-07-1911. overl.: Stiens, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Martje de Haan (partner: van Houten).
   geb.: 08-03-1926. overl.: Australi�, 20-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Sjoukjen de Haan (partner: Dirk Tilstra).
   geb.: Drachten, 26-10-1912. overl.: Alkmaar, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Elizabeth Catharine de Jong (partner: Berend Strampel, overl.: 08-06-1988).
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Ureterp, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Griet Douma (partner: Geert Dam).
   geb.: 04-08-1932. overl.: Gorredijk - De Gordyk, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Freerk Folkertsma (partner: Mina van Spijker).
   geb.: Blija, 30-11-1923. overl.: Hallum, 26-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Sybren (Siep) Hansma (partner: Corrie Bokma).
   geb.: Vrouwenparochie, 12-12-1922. overl.: Leeuwarden, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Eelkje Hiddinga (partner: Rinze Rodenhuis, overl.: 30-11-1990).
   geb.: Jorwerd, 01-04-1925. overl.: Weidum, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Jan Hornstra (partner: Hennie van der Meulen).
   geb.: 30-09-1934. overl.: Heerenveen, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   tjitze Huitema.
   geb.: Sneek - Snits, 13-03-1988. overl.: Workum - Warkum, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Jantje Hulshoff.
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: Kampen, 17-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Jan Kooistra (partner: Ytje Nutma).
   geb.: 10-11-1926. overl.: 26-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Cornelia Maria (Corrie) Langendijk (partner: Plantenga).
   geb.: Leeuwarden, 04-02-1921. overl.: Leeuwarden, 25-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Hidde Jasper Christiaan Leutscher.
   geb.: Veldhoven, 01-07-2005. overl.: Eindhoven, 24-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Petronella Anna (Nel) Nicolai (partner: Siep van der Veen).
   geb.: Twijzel, 07-07-1946. overl.: Leeuwarden, 26-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Trijntje (Nynke) Oostra (partner: Johan Carel Marius Romp).
   geb.: Ysbrechtum, 22-05-1933. overl.: Ysbrechtum, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Jeltje (Jelly) Sierksma (partner: Henk Steensma).
   geb.: Wijns, 12-01-1948. overl.: Wijnjewoude, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Reina Terpstra.
   geb.: 23-01-1965. overl.: Birdaard - Burdaard, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Hendrikje van den Berg.
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: De Sweach / Beetsterzwaag, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Zijntje van der Baan (partner: Nicolaas van Zandvoort, overl.: 23-11-1993).
   geb.: Leeuwarden, 04-06-1910. overl.: Leeuwarden, 24-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Janke van der Bij.
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 11-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Klaas van der Heide (partner: Jeltina Brouwer, overl.: 14-06-1968).
   geb.: Hardegarijp - Hurdegaryp, 03-03-1918. overl.: Noordwolde, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Roelof Auke van der Pol (partner: Jenna Bronk).
   geb.: Harlingen, 29-04-1946. overl.: Harlingen, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Hendrik (Henk) van der Veer (partner: Marijke Fortuin).
   geb.: Dongjum, 01-01-1926. overl.: Sneek, 27-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Harke van der Wal (partner: Renie van der Wal).
   geb.: 14-04-1935. overl.: Oostermeer - Eastermar, 26-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Marjon Evelien van der Wal.
   geb.: Leeuwarden, 28-05-1986. overl.: Leeuwarden, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Freerkje van Dijk.
   geb.: Oosterend - Easterein, 02-06-1929. overl.: Wommels, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Johanna Elisabeth van Dijk.
   geb.: 09-11-1931. overl.: 26-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Kornelis Harm (Kees) van Wieren (partner: Hillie van Wieren).
   geb.: Oldekerk, 17-09-1940. overl.: Drachten, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Lokke van Wieren (partner: L. de Vries).
   geb.: Surhuisterveen, 26-04-1932. overl.: Leek, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Gerardus van Woudenberg (partner: Jany van Eijk).
   geb.: Oegstgeest, 14-04-1925. overl.: Wolvega, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Sietske Venema (partner: Jappie Krol).
   geb.: nb. (70 jaar). overl.: Surhuisterveen, 23-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Jantje Wielsma (partner: Roel Plutschouw, overl.: 05-07-1993).
   geb.: 07-06-1935. overl.: Bergum, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Eelkje Wiersma (partner: Sjouke Zwaagstra, overl.: 07-07-2000).
   geb.: Nijland - Nijl�n, 10-06-1911. overl.: Koudum, 27-07-2005. (LC 29-07-2005 (week 30)).

   Fake Witvoet (partner: Geertje de Jong).
   geb.: Leeuwarden, 21-05-1922. overl.: Menaldum, 24-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).

   Jeltje Wouda (partner: Oeds Stienstra, overl.: 25-06-2005).
   geb.: Surhuisterveen, 22-11-1930. overl.: Hurdegaryp, 23-07-2005. (Feanster 26-07-2005).

   Saakje Zijnstra (partner: Harm Pinkster, overl.: 06-10-1999).
   geb.: nb. (88 jaar). overl.: Drachten, 28-07-2005. (LC 30-07-2005 (week 30)).

   Wipke Martje Zwart (partner: Sierd Popkema, overl.: 29-10-1980).
   geb.: Marum, 09-11-1920. overl.: Ureterp, 25-07-2005. (LC 27-07-2005 (week 30)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.