Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 29-07-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 29-07-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jul 29, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 29-07-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Klaas de Boer (partner: Lenie Weitenberg).
   geb.: Bolsward, 01-05-1930. overl.: Bolsward, 27-06-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Klaas de Jong (partner: Jeltje Bouma).
   geb.: Harich, 24-03-1928. overl.: Snits / Sneek, 26-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Gerardus Jacobus Haitsma (partner: P. Tuma, overl.: ----).
   geb.: Workum, 19-03-1940. overl.: Workum, 27-07-2001. (LC 28-07-2001 (week 30)).

   Jurjen Hoomans (partner: Ida Dijkstra).
   geb.: Oosthem, 22-12-1911. overl.: Blauwhuis, 26-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Catriena Engelina Meulman (partner: J. de Vries).
   geb.: Groningen, 11-08-1921. overl.: Leeuwarden, 25-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Jelle Planting (partner: Jolanda R. Wijbenga).
   geb.: Drachten, 06-09-1923. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 25-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Tjitze Semplonius (partner: Geeske Klompmaker).
   geb.: Doniaga, 16-04-1925. overl.: Balk, 26-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Aukje Maria Stelma (partner: Jan Koopstra).
   geb.: Makkinga, 08-11-1928. overl.: Drachten, 26-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Harm van der Ploeg (partner: Swopke Cloo, overl.: 24-07-1998).
   geb.: Duurswoude, 29-10-1920. overl.: Drachten, 27-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Alphonsus Cornelis Gerardus (Fons) van Steen (partner: Dora Jaspers).
   geb.: Rotterdam, 11-09-1915. overl.: Akkrum, 26-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).

   Eelkje Wiersma (partner: Sjouke Zwaagstra, overl.: 07-07-2000).
   geb.: Nyl�n / Nijland, 10-06-1911. overl.: Koudum, 27-07-2005. (LC 28-07-2005 (week 30)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.