Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Antoon van Houten

Expand Messages
 • H. de Haan - Klijnstra
  hallo mensen die op die op de fam. Pool reageerden, In het Frysk Kertiersteateboek is een kwartierstaat van Martzen Jans Pool opgenomen, ingestuurd door K. J.
  Message 1 of 5 , Nov 11, 2000
  • 0 Attachment
   hallo mensen die op die op de fam. Pool reageerden,
   In het Frysk Kertiersteateboek is een kwartierstaat van Martzen Jans Pool
   opgenomen, ingestuurd door K. J. Bekkema. Hierin komen de namen Melle
   Minderts Pool geb, okt 1774, gehuwd met Trijntje Jans Pool geb. 5-4-1777 te
   Drachten in voor, evenals de naam Wybe Jans Pool, Zij zullen waarschijnlijk
   allen afstammen van Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz, geb. te Polen? en
   Liefke Pieters van Kortezwaag,
   groeten, Hotske de Haan- Klijnstra
   ----- Original Message -----
   From: Detje van der Laan <detje@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Saturday, November 11, 2000 6:59 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Antoon van Houten


   Hallo Leo, Hotske en Harm

   Ik heb ook een Melle Minderts Pool, maar weet niet zeker of het dezelfde is.
   Ik heb ook een Klaas Kielstra, kan dit de vader van Trijntje zijn? Ik heb
   trouwens nog meer personen met deze achternamen. Van Melle en Klaas staan
   hieronder de gegevens.

   Klaas Reinders KIELSTRA, winkelier en landbouwer, wonende te Oudega.
   Hij was gehuwd met
   Leentje Klazes SMEERKE, wonende te Oudega, overleden aldaar op 11 april
   1857, dochter van Klaas Linzes en Ietje Atzes.
   Uit dit huwelijk:

   1 Reinder, landbouwers, geboren te Oudega op 1 oktober 1831, wonende aldaar,
   overleden op 25 juni 1886, 54 jaar oud.
   Hij is getrouwd op 12 februari 1859 met Attje Hillebrands BEERLINGS, geboren
   te Oudega op 25 maart 1835, wonende aldaar, overleden aldaar op 18 maart
   1885, 49 jaar oud, dochter van Hillebrand Kornelis BEERLINGS (gortmaker,
   landbouwer, grutter, koopman en molenaar) en Jantje Jans MULDER.

   2 Linze, boer, geboren te Oudega op 24 april 1836, wonende te Boornbergum en
   te Oudega.
   Hij is getrouwd te Smallingerland op 11 maart 1865 met Lolke Foppes
   FEENSTRA, geboren te Opeinde op 29 september 1835, wonende aldaar, dochter
   van Foppe Jans FEENSTRA (huisman) en Tjitske Ruurds de GRAAF (boerin).

   Melle Minderts POOL, huisman, wonende te Noorderdrachten.
   Hij was gehuwd met
   Trijntje Jans POOL.
   Uit dit huwelijk:

   1 Antje, geboren te Noorderdrachten op 8 maart 1807, gedoopt te Drachten op
   12 april 1807 (NG), overleden te Rottevalle onder Oostermeer op 16 november
   1830, 23 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Smallingerland op 13 mei 1829 met Ybele Freerks VAATSTRA,
   kuiper en kuipersknecht, geboren te Surhuizum op 4 december 1801, gedoopt
   aldaar op 3 januari 1802 (NG), wonende te Rottevalle en te Drachten, zoon
   van Freerk Ybeles VAATSTRA (kuiper) en Joukje Alles YTSMA.
   (Hij is later getrouwd te Tietjerksteradeel op 21 juli 1832 met Hiltje
   Johannes van der WOUDE, geboren op 26 december 1808, gedoopt te Rottevalle
   op 15 januari 1809, dochter van Johannes Roels van der WOUDE en Geertje
   Jans.)

   Groetjes Detje
   ----------------------------------------------------------------------------
   -
   Detje van der Laan
   detje@...
   http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846 (genealogie)
   http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (gezamenlijke homepage, genealogie)
   http://www.picturetrail.com/dvdlaan (kaarten maken)
   icq-nummer: 52257620
   ----- Original Message -----
   From: Leo Wiebenga
   To: Friesland-genealogy@egroups.com
   Sent: Friday, November 10, 2000 9:03 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Antoon van Houten   Hallo Hotske en Harm,
   Ik heb in mijn bestand nog Melle Minderts Pool getrouwd met Jitske Jakobs
   Schroor. Zij kregen tenminste 1 zoon genaamd Jeen Melles Pool (geb
   13/3/1824
   te Noorderdrachten, ovrl 15/2/1896). Deze is getrouwd met Trijntje Klazes
   Kielstra op 12/5/1854 (geb ?/?/1831 en ovrl 20/2/1893) en zij kregen
   tenminste 2 kinderen nl: Wiebe (geb 8/2/1855) en Baukje (geb 21/6/1857,
   ovrl
   9/10/1913).
   Zien jullie hier enige overeenkomst met jullie gegevens.
   Bij voorbaat dank,
   Annet Wiebenga


   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.