Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 27-07-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 27-07-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jul 27, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 27-07-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Anna Barbara Maria Agricola (partner: Jitte D. Altenburg, overl.: 29-04-1953).
   geb.: Roodhuis, 14-04-1930. overl.: Joure, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Johannes Annee.
   geb.: 10-03-1920. overl.: 10-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Gerrie Antonides (partner: Teade Antonides).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 19-07-2005. (Actief 27-07-2005).

   Harmen Idzes Boersma (partner: Aukje Eringa).
   geb.: Hartwert, 15-01-1924. overl.: Nijmegen, 07-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Tetje Boersma (partner: Anne de Jong).
   geb.: Aldtsjerk / Oudkerk, 07-05-1937. overl.: Gytsjerk / Giekerk, 13-01-2004. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Hyltje Eesge Boonstra (partner: E.M. Hannema).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Leeuwarden, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Aaltje Bosma (partner: Otto Jan Bruinsma, overl.: 23-06-1973).
   geb.: nb. (94 jaar). overl.: Joure, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Jelle Boterhoek (partner: Antje van der Meulen, overl.: 30-08-1966).
   geb.: 23-08-1925. overl.: Sijbrandaburen, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Ingrid Ren�e Broek (partner: Dirk Leendertse).
   geb.: nb. overl.: Sneek, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Auke Brouwer (partner: M. Lammers).
   geb.: Makkinga, 04-07-1928. overl.: Lemmer, 13-01-2004. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Johanna Bruning (partner: Gerlof Alves, overl.: 19-12-1959).
   geb.: nb. (97 jaar). overl.: Leeuwarden, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Pieter Buwalda (partner: W. Westra, overl.: 12-08-1952).
   geb.: 30-01-1932. overl.: Marrum, 12-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Jeltsje de Boer (partner: Age Kinderman, overl.: 14-10-1988).
   geb.: Gytsjerk, 03-01-1917. overl.: Ljouwert, 08-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Jeltje de Groot.
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   Antje de Jong (partner: Auke van der Wal, overl.: 01-01-1994).
   geb.: Triemen, 29-02-1916. overl.: Dokkum, 13-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Bareld de Jong.
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   Elizabeth Catharina de Jong (partner: Berend Strampel, overl.: 08-06-1988).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Ureterp, 25-07-2005. (DrCrt 27-07-2005).

   Hilly de Jong.
   geb.: 21-12-1946. overl.: Sneek, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Jouke de Jong (partner: Wietske de Vries).
   geb.: Woudsend, 24-02-1923. overl.: Woudsend, 12-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Tjibbe Romke de Jong (partner: Greet Louissen).
   geb.: 31-10-1946. overl.: Dokkum, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Thijs de Leeuw (partner: Cornelia Keuning).
   geb.: 25-04-1927. overl.: 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Neeltje de Meer (partner: Hendrik Visser, overl.: 07-02-2004).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Drachten, 23-07-2005. (DrCrt 27-07-2005).

   Atze de Vries.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 27-07-2005).

   Johanna Trijntje (Joke) de Vries.
   geb.: nb. (54 jaar). overl.: Tsjalbert, 10-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Nico de Vries.
   geb.: 28-04-1976. overl.: Ter Idzard, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Tjitske de Vries (partner: Sijbe Grond, overl.: 27-04-1985).
   geb.: 09-12-1912. overl.: Creil, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Jan Draaisma (partner: Ietje Postmus).
   geb.: Franeker, 08-08-1925. overl.: Leeuwarden, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Frans Ettema (partner: Baukje Kramer).
   geb.: Harich, 22-10-1917. overl.: Snits, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Germen Jan Hobein (partner: Tietje Herrema).
   geb.: Harlingen, 21-05-1928. overl.: Leeuwarden, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Mattheus Titus (Theo) Hoekstra (partner: H. de Bruin).
   geb.: Leeuwarden, 22-07-1920. overl.: Leeuwarden, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Antje (Anna) Huitema (partner: Ynze Bouma, overl.: 31-08-1988).
   geb.: Wommels, 09-10-1909. overl.: Leeuwarden, 12-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Meintine Agatha Jongejans (partner: Omgo van Houten).
   geb.: Sneek, 16-12-1923. overl.: Leeuwarden, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Gerrit Kooistra (partner: Baukje Boorsma, overl.: 10-08-1985).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: Veenwouden, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Ypie Klasina Koornstra (partner: Henk Bootsma).
   geb.: 23-09-1957. overl.: Houten, 09-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Anneke Kuiper (partner: Johannes van Dijk).
   geb.: 18-02-1957. overl.: Enschede, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Tonny Langhout.
   geb.: Jirnsum, 23-01-1966. overl.: Sneek, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Jacob Harm (Harm) Medendorp (partner: Joop Martens).
   geb.: Uithuizen, 16-04-1932. overl.: Koudum, 13-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Roelof Oosterhof.
   geb.: 08-04-1912. overl.: Franeker, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Grietje Pietersma (partner: Evert van der Scheer, overl.: 28-10-1979).
   geb.: Drachten, 04-03-1907. overl.: Drachten, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Saakje Planting (partner: ?? van der Werf).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   S. Renzema (partner: ?? Veenstra).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   Tjitske Rollema (partner: Minze Beetsma, overl.: 01-03-1977).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: Sneek, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Doeke Arnold Schaafsma (partner: Baukje Poelsma).
   geb.: 23-07-1928. overl.: Wyrgaard, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Wietske Schaper (partner: van den Berg).
   geb.: nb. overl.: Haskerdijken, 08-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Jan Sieperda (partner: A. Veenstra).
   geb.: 29-04-1929. overl.: Midsland, 13-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Thomas Jelle Sippens Groenewegen (partner: T. Dronkert).
   geb.: 29-03-1922. overl.: 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Roepnarain Jozef Soekhie (partner: Lucia Odit).
   geb.: 18-03-1939. overl.: Leeuwarden, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Sjoukje Stenekes (partner: Ate de Graaff, overl.: 17-04-1995).
   geb.: 08-01-1906. overl.: Drachten, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Sjoukje Stenekes (partner: Ate de Graaf, overl.: 17-04-1995).
   geb.: 08-01-1906. overl.: 09-01-2002. (DrCrt 11-01-2002).

   Rients Teernstra (partner: Tecla Terwisscha van Scheltinga).
   geb.: Oldeklooster, 12-08-1913. overl.: Enumclaw WA (USA), 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Ate Terpstra (partner: M. Bootsma).
   geb.: Turns, 22-07-1918. overl.: Ljouwert, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Engeltje Tilma (partner: Hilke van den Berg, overl.: 03-07-1971).
   geb.: Wergea / Warga, 30-11-1914. overl.: Drachten, 12-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Antje van der Kooi (partner: Wijtze van der Goot, overl.: 24-12-1968).
   geb.: nb. (96 jaar). overl.: Burgum, 10-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Oene van der Meulen (partner: Baukje van der Gali�n).
   geb.: nb. (82 jaar). overl.: Hurdegaryp / Hardegarijp, 13-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Tjeerd van der Veen.
   geb.: Nijega, 21-04-1926. overl.: Huisterheide, 22-07-2005. (DrCrt 27-07-2005).

   Rein van der Wal.
   geb.: Tjerkwerd, 19-12-1957. overl.: Bolsward, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Anna Margaretha Maria (Anneke) van Schaick.
   geb.: 19-09-1951. overl.: Sneek, 09-01-2002. (LC 11-01-2002 (week 2)).

   Jetty Venema (partner: Hein Pasma).
   geb.: 07-08-1933. overl.: Terwispel, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Jan C. Visser (partner: Antje Valk, overl.: 1970).
   geb.: Stavoren, 08-06-1911. overl.: Koudum, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Neeltje Maria Voogdt (partner: Jelte Schotanus).
   geb.: Overschie, 21-04-1927. overl.: Sneek, 11-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Dirk Jan Voois.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   Wolter Johannes Voolstra (partner: Janneke van der Weide).
   geb.: nb. (75 jaar). overl.: Heerenveen, 08-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Pieter Vriesinga.
   geb.: 13-11-1959. overl.: Noardburgum, 10-01-2002. (LC 12-01-2002 (week 2)).

   Broer Gosse Westra (partner: Janke Jacobs, overl.: 26-08-1991).
   geb.: Dokkum, 27-06-1921. overl.: Dokkum, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).

   Jantje Wielstra (partner: Roel Plutschouw, overl.: 05-07-1993).
   geb.: 07-06-1935. overl.: Burgum (Berchhiem), 25-07-2005. (DrCrt 27-07-2005).

   Hiltje Woudstra (partner: de Jong).
   geb.: nb. overl.: Ureterp, datum nb.. (DrCrt 27-07-2005).

   Wipke Zwart (partner: Sierd Popkema, overl.: 29-10-1980).
   geb.: Marum (Gr), 09-11-1920. overl.: Ureterp, 25-07-2005. (DrCrt 27-07-2005).

   Jan Alle Zwier (partner: Chelly Lutraan).
   geb.: Beetgumermolen, 05-05-1933. overl.: Heerenveen, 11-01-2002. (LC 14-01-2002 (week 3)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.