Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Sytze Loonstra en Meint Loonstra

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Roel, Gevonden in de database Soldaten van Napoleon op Tresoar: Loonstra, Meint Sjoerds boerenknecht, geb. Oostermeer 09.12.1792, wonende te Drogeham zoon van
  Message 1 of 2 , Jul 5, 2005
   Roel,

   Gevonden in de database Soldaten van Napoleon op Tresoar:
   Loonstra, Meint Sjoerds boerenknecht, geb. Oostermeer 09.12.1792, wonende te Drogeham zoon van Sjoerd Sapes
   Loonstra en Lolkje Meints de Vries loteling lichting 1812 Oostermeer lot nr. 27 marine; 80e Equipage van de flotille te Cherbourg; wordt eind 1814 en nog
   in april 1815 vermist; zijn laatste bericht was van 08. 1813; aangenomen niet teruggekeerd; bij aanneming familienaam 19
   jaar; heeft tweelingbroer Sietze Sjoerds Loonstra, lichting 1812 Oostermeer nr. 3; is bij aanneming familienaam 19 jaar;
   bronnen: Tresoar nr. 222 op de lijst vermisten toegang 11/6510 nr. 22; OA Tytsjerksteradiel Alfabetische lijst
   lichting 1812 volgnr. 4; Raf Oostermeer fol. 33v; Inschr. reg. Nationale Militie 1815 Oostermeer nrs. 31 en 70; geen
   huwelijks- en overlijdensakte aangetroffen
   Loonstra, Sytze Sjoerds, geb. en won. te Oostermeer, zoon van Sjoerd Sapes Loonstra en Lolkje Meints de Boer
   loteling; 1e bat. inf. Nat. Militie; sneuvelt bij het beleg en de inname van Le-Quesnoy van 25/29.06.1815; is bij
   aanneming familienaam 19 jaar; tweelingbroer van Meint Sjoerds Loonstra Bronnen: Eekhoff 1815 bldz. 45; Tresoar Raf fol. 33vMet vriendelijke groet,Nynke van den Hooven.
   ----- Original Message -----
   From: Roel Loonstra
   To: friesland-genealogy
   Sent: Tuesday, July 05, 2005 2:14 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Sytze Loonstra en Meint Loonstra


   Hallo lijstgenoten,Sjoerd Sapes neemt voor zichzelf en zijn kinderen de naam Loonstra aan.
   Mijn vraag is: Wie weet waar Sytze en Meint Loonstra zijn gebleven ?
   Ik heb van deze personen helemaal niets kunnen vinden.

   Groet,

   Roel Loonstra

   Loonstra, Sjoerd Sapes, Oostermeer

   k. Antje 34, Smallinger Opende, Trijntje 30, Bergum, Minke 27, Drachten,
   Sytske 25, Ee, Albeltje 22, Drachten, Sytze 19, Drogeham, Meint 19,
   Andrys 15, Drogeham

   kk. (v. Sape, overleden te Eestrum), Willem 12, Sjoerd 9, Metje 7, (v.
   Antje), Herke 4, Sjoerd 2, (v. Trijntje), Jelle 5, Sjoerd 3, Jelte 2,
   (v. Sytske), Freerk 1/2

   Mairie Oostermeer, fol. 33v
   <knip>

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.