Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Hellinga-Laverman Imke of Minke?

Expand Messages
 • Liekele Helmus
  Hallo Karel (sorry maar mag ik toch wel zeggen?), Ik las jouw mededeling dat je ’s zaterdags en ’s dinsdags in het RA bent. Ben je stp ook bereid de akte
  Message 1 of 3 , Nov 7 12:24 PM
  • 0 Attachment
   Hallo Karel (sorry maar mag ik toch wel zeggen?),
   Ik las jouw mededeling dat je ’s zaterdags en ’s dinsdags
   in het RA bent.
   Ben je stp ook bereid de akte na te trekken waar ik in het bericht
   over Imke of Minke aan refereer? Zie onderstaand.
   Bij voorbaat dank!


   L.S.,
   Ken iemand onderstaande persoon?
   Is zij de Minke Jacobs/Jakobs Postma die gehuwd was met
   Johannes Bokkes Terpstra?


   Overlijden regio 3: noordoost Friesland
   Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1844
   Aangiftedatum 17 september 1844, blad nr. 34
   Imke Jacobs Postma, overleden 16 september 1844, oud 74 jaar, weduwe
   (RA w/s)
   PS Info tbv John Stegenga, Chicago

   ________________________________________________

   Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
   Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
   31(0)35 6858 675 (+voicemail) fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
   gsm 06 28184122 (dutchtone) NetMeeting (+Webcam)
   lhelmus@... icq 60503294


   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: K.van der Wal [mailto:Skarel@...]
   Verzonden: dinsdag 7 november 2000 20:14
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Hellinga-Laverman


   Willem, in verband met voetbal Valencia-Heerenveen ( niet op TV helaas) ben
   ik al weer thuis en heb vanmiddag de huwlijksbijlagen even bekeken en het
   volgende:

   Jan Hellinga, zeevarende, wonend te Harlingen * in Blija op 20 mei 1831,
   zoon van Jitze Anne Hellinga, schipper/arbeider te Rinsumageest (op moment
   van trouwen) en Wytske Jans Vellinga (reeds overleden) afkondigingen waren
   op 30 oktober en 6 november en huwelijk dus op 17 november 1864, akte 214
   Leeuwarden.

   Jan Jitzes Hellinga, wonend te Birdaard werd voor de ligting 1850 met no. 61
   vrijgeloot.

   Maike Laverman, geboren en wonend te Leeuwarden op 29 mei 1833, dochter van
   Jacob Pieters Laverman, schipper en Martje Jans Bok.

   Dat was 't wat je weten wou ??. Je weet neem ik aan dat er ook al veel
   geboortes op de ryksargyf site staan !!

   als je meer vragen hebt, zend ze maar, zoals eerder gezegd meestal ben ik
   zaterdagmorgens en dinsdagsavonds in Leeuwarden present.
   m.vr.gr Karel
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Willem Hellinga [mailto:wch@...]
   Verzonden: zondag november 2000 9:15
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Hellinga-Laverman


   Lotgenoten,

   Is er iemand die voor mij in het archief te Leeuwarden het volgende zou
   willen opzoeken, of dit zonder opzoeken al weet:

   Huwelijk:
   Jan Hellinga met Maike Laverman
   Archieflocatie Friesland, Gemeente Leeuwarden
   Toegangsnummer 30-22
   Inventarisnummer 2052
   Soort acte: Huwelijksacte
   NUmmer 214
   Datum 17-11-1864

   Het betreft een Hellinga die ik niet kan plaatsen in de mij bekende
   gegevens.
   Ik ben met name geinteresseerd in de ouders van Jan Hellinga en de geboorte
   gegevens van Jan en zijn ouders.

   Mijn dank is uiteraard groot en wil je wat weten over Hellinga's, vragen
   staat vrij!!

   Willem Hellinga, Hilversum
   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
   eGroups Sponsor
   <http://click.egroups.com/1/9660/4/_/567109/_/973624385/>
   <http://click.egroups.com/1/9660/4/_/567109/_/973624385/>

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   <http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/>
   of: http://go.to/frgen <http://go.to/frgen> .


   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.