Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 01-06-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 01-06-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 01-06-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Goasling Adema.
   geb.: nb. (62 jaar). overl.: Leeuwarden (wonende Veenwouden), 13-05-2005. (NOF 18-05-2005).

   Willem Bekkema.
   geb.: nb. (47 jaar). overl.: Heerenveen, 18-04-2005. (NOF 20-04-2005).

   Jouke Bokma.
   geb.: nb. (56 jaar). overl.: Canada, datum nb.. (JouCrt 16-02-2005).

   Janke Bosma.
   geb.: 00-00-1905. (100 jaar). overl.: Leeuwarden (wonende te Kollum), 13-05-2005. (NOF 18-05-2005).

   Wietske Dam (partner: Sijbesma).
   geb.: nb. overl.: 00-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Jacob de Boer (partner: Ynskje Veenstra, overl.: 08-05-1984).
   geb.: Aldw�ld, 22-07-1915. overl.: Kollum, 18-04-2005. (NOF 20-04-2005).

   Wiebren de Bruin (partner: Wytske de Vries).
   geb.: Leeuwarden, 19-11-1935. overl.: Dokkum, 21-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Harm de Jong (partner: A. Procee).
   geb.: Joure, 25-11-1935. overl.: Joure, 19-06-2004. (JouCrt 23-06-2004).

   Gerrit de Vries (partner: Japke Hoekstra).
   geb.: nb. (70 jaar). overl.: Surhuisterveen, 16-05-2005. (NOF 18-05-2005).

   Klaas de Vries (partner: Wipkje Alma, overl.: 25-01-1996).
   geb.: 14-06-1911. overl.: Buitenpost, 20-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Piet de Vries.
   geb.: Menaldum, 11-05-1946. overl.: Kollum, 17-05-2005. (NOF 20-05-2005).

   Piet de Vries.
   geb.: , nb. overl.: Kollum, 17-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Wietze de Vries (partner: Sietske Algra).
   geb.: Zandbulten, 29-12-1920. overl.: Leeuwarden (wonende Kollumerzwaag), 23-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Wietze de Vries.
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 23-05-2005. (NOF 27-05-2005).

   Frieda Fennema (partner: Wijbenga).
   geb.: nb. overl.: Molenend / Mounein, datum nb.. (Actief 01-06-2005).

   Haye Heidstra.
   geb.: Twijzelerheide, 17-05-1953. overl.: Dirkshorn (NH), 15-05-2005. (NOF 20-05-2005).

   Doeije Hoekstra.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 29-05-2005. (Actief 01-06-2005).

   Trijntje Roepnaam: Tiny Hoekstra (partner: Jan Veldstra ).
   geb.: Joure, 13-01-1925. overl.: Sneeek Ziekenhuis , 05-04-2004. (JouCrt 07-04-2004).

   Johannes Hovinga.
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 15-04-2005. (NOF 20-04-2005).

   J.E. Kloppenburg.
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Burgum, 20-05-2005. (NOF 27-05-2005).

   Jan Eyte Kloppenburg (partner: Menke Veenland).
   geb.: De Waarden, 25-04-1921. overl.: Burgum, 20-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Arie Kooistra.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 24-05-2005. (Actief 01-06-2005).

   C. Koreneef.
   geb.: nb. overl.: Oudwoude, 12-05-2005. (NOF 18-05-2005).

   Wiebrigje Meester (partner: Feike Dijkstra, overl.: 06-01-2003).
   geb.: Oldeboorn, 20-12-1922. overl.: Sneek, 21-06-2004. (JouCrt 23-06-2004).

   Pieter Miedema (partner: Janke de Jong, overl.: 21-04-2002).
   geb.: Finkum, 07-04-1920. overl.: Munnekezijl, 17-05-2005. (NOF 20-05-2005).

   Germ Minnema.
   geb.: nb. (92 jaar). overl.: Damw�ld, 13-05-2005. (NOF 18-05-2005).

   Anna Maria Gertrudis Antonia Rademakers (partner: Meinze Rindert Brouwer, overl.: 24-01-2005).
   geb.: 17-03-1928. overl.: Joure, 08-02-2005. (JouCrt 09-02-2005).

   Gesina Riksma (partner: Jan Terra, overl.: 23-05-1985).
   geb.: Heerenveen, 17-03-1916. overl.: Joure, 02-02-2005. (JouCrt 09-02-2005).

   Taetske Rutgers (partner: Lieuwe de Jong).
   geb.: nb. (73 jaar). overl.: Veenwouden (Talma Sionsberg), 19-05-2005. (NOF 20-05-2005).

   Coba Schippers (partner: Henk Pasveer).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 04-02-2005. (JouCrt 09-02-2005).

   Aleida Steringa.
   geb.: nb. (62 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 24-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Aleida Steringa (partner: Siepie Venema).
   geb.: Damwoude, 10-04-1943. overl.: Zwaagwesteinde, 24-05-2005. (NOF 27-05-2005).

   Hattum van der Wal (partner: T. Lindeboom).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 01-06-2005).

   Wiepkje van der Wal (partner: Sipma).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Gytsjerk, 29-05-2005. (Actief 01-06-2005).

   Christiaan A. van Gemert.
   geb.: nb. overl.: Joure, datum nb.. (JouCrt 16-02-2005).

   Douwe Veenstra (partner: Elizabeth de Boer, overl.: 03-10-2001).
   geb.: Burgum, 22-10-1914. overl.: Drachten, 30-05-2005. (Actief 01-06-2005).

   Jikke Veenstra (partner: Paulus van Minnen).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 24-05-2005. (Actief 01-06-2005).

   Johan Veenstra (partner: Geesje Mink, overl.: 25-10-2002).
   geb.: 10-10-1916. overl.: 30-12-2004. (JouCrt 05-01-2005).

   Sjoerd Veenstra (partner: Wietske de Vries).
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 23-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Y. Veenstra (partner: J. Rusticus, overl.: 14-08-1972).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Buitenpost, 16-04-2005. (NOF 20-04-2005).

   Rode Veltman (partner: Anneke Cuperus).
   geb.: Nijega, 10-03-1922. overl.: Burum, 19-05-2005. (NOF 23-05-2005).

   Tjitske Visser (partner: Anne Broersma).
   geb.: nb. overl.: Joure, datum nb.. (JouCrt 16-02-2005).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.