Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

Expand Messages
 • Kees Mollema
  Beste Olga, Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
  Message 1 of 11 , May 5, 2005
   Beste Olga,

   Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
   geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
   Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

   Beschrijving:
   VII. De Westerkerk, c.1500-1826

   Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
   de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
   voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
   begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
   stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
   Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
   bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
   bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
   kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
   grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
   moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
   stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
   Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

   Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
   niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
   gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
   toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
   vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
   oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
   daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
   met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

   Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
   titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
   verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
   bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
   om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
   reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
   grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
   bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
   plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
   al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
   welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
   het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
   begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
   zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
   vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
   uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
   laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
   zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
   prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
   consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
   echter niets gebleken.

   Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
   laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
   bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
   spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de ‘Waakzaamheid’
   in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
   als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat. Met
   de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
   gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
   zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan. Doch
   de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
   huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
   bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een plaatsje
   gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
   zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
   (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
   overbrengen.

   De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
   Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
   regime op last van de autoriteiten verwijderd.


   Groeten,

   Kees Mollema
   Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
   Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


   Hallo,

   Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een
   paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
   stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
   goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er op
   sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil graag
   weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

   Olga   ---------------------------------
   Yahoo! Mail Mobile
   Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
   the gift of life to a sick child.
   Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
   http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
   --------------------------------------------------------------------~->

   Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Sipke Paulides
   Hallo Olga, Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant. Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
   Message 2 of 11 , May 5, 2005
    Hallo Olga,

    Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant.
    Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
    me ook vaag een discussie rond grafstenen.
    Mooi/vermaak/ontspanning/luguber, enz.
    Evt. zou je ‘ns kunnen goochelen of zoeken in oude exemplaren van de
    Leeuwarden Courant, of ‘ns navragen bij een ambtenaar op het
    stadskantoor.

    Groeten,
    Sipke Paulides
    (ex-Leeuwarder, nu Noorwegen)

    -----Original Message-----
    From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of Olga Jorritsma
    Sent: 5. mai 2005 23:35
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: Spam Alert: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder
    bos


    Hallo,

    Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
    een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar
    deze stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan
    sommigen nog goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn
    mening staan er op sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in
    1800 was. Ik wil graag weten waar deze stenen vandaan komen en waarom
    die juist daar liggen.

    Olga    ---------------------------------
    Yahoo! Mail Mobile
    Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

    [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
    <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    8 juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    _____

    Yahoo! Groups Links
    * To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

    * To unsubscribe from this group, send an email to:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
    ibe>

    * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
    <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • (no author)
    his is a multi-part message in MIME format. X-Originating-IP: 70.33.85.158 X-eGroups-Msg-Info: 2:11:20 From: jongp@chello.nl Subject: Re: X-Yahoo-Group-Post:
    Message 3 of 11 , May 5, 2005
     ok ok ok,,,,, here is it     *** Attachment-Scanner: Status OK
     *** "EGROUPS" Anti-Virus
     *** http://www.egroups.com

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Olga Jorritsma
     Hoi Kees, Als je van Leeuwarden richting de Vliegbasis gaat, je komt dan bij de stop licht. Links heb je de ingang vliegbasis, rechtdoor ga je naar Stiens en
     Message 4 of 11 , May 7, 2005
      Hoi Kees,

      Als je van Leeuwarden richting de Vliegbasis gaat, je komt dan bij de stop licht.
      Links heb je de ingang vliegbasis, rechtdoor ga je naar Stiens en naar Leeuwarder camping ga je naar rechts.
      Wij gaan dus naar rechts.
      Dan kom je een T splitsing tegen, je blijft hem links volgen.
      Dan neem je de eerste rechts, je gaat dan over een klein brugje en daar begint het LWD bos.
      Aan de linkerkant heb je vlak voor de tuinderijen een sandweggetje dat is afgesloten voor verkeer doormiddel van een slagboom.
      Daar ga je dus in en je blijft hem links volgen, daar kom je een heuvel tegen met trappen.
      Daar boven zijn de grafstenen te vinden.

      Olga

      Kees Mollema <pa3fre@...> wrote:
      Beste Olga,

      Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
      geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
      Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

      Beschrijving:
      VII. De Westerkerk, c.1500-1826

      Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
      de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
      voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
      begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
      stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
      Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
      bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
      bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
      kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
      grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
      moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
      stadsraad, �dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
      Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren�.

      Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
      niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
      gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
      toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
      vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
      oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
      daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
      met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

      Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
      titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
      verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
      bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
      om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
      reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
      grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
      bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-�95 een
      plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
      al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
      welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
      het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
      begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
      zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
      vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
      uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
      laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
      zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat �de vorstin douairi�re van de
      prins van Oranje Nassauw�, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
      consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
      echter niets gebleken.

      Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
      laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
      bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
      spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de �Waakzaamheid�
      in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
      als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op ��n poot staat. Met
      de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
      gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
      zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan. Doch
      de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
      huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
      bouwde, heeft - zeer toepasselijk � aldaar in de achtergevel een plaatsje
      gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
      zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
      (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
      overbrengen.

      De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
      Haersma en Lycklama � Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
      regime op last van de autoriteiten verwijderd.


      Groeten,

      Kees Mollema
      Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
      Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


      Hallo,

      Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een
      paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
      stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
      goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er op
      sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil graag
      weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

      Olga      ---------------------------------
      Yahoo! Mail Mobile
      Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

      [Non-text portions of this message have been removed]      ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
      the gift of life to a sick child.
      Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
      http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
      --------------------------------------------------------------------~->

      Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Yahoo! Groups Links

      Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      ---------------------------------
      Yahoo! Groups Links

      To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      ---------------------------------
      Discover Yahoo!
      Find restaurants, movies, travel & more fun for the weekend. Check it out!

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Olga Jorritsma
      Hoi Sipke, Van de dicussies weet ik niets van en dat het bos nog zo jong is, is mij wel bekend. Maar dat veranderd niets aan het feit dat die grafstenen daar
      Message 5 of 11 , May 7, 2005
       Hoi Sipke,

       Van de dicussies weet ik niets van en dat het bos nog zo jong is, is mij wel bekend.
       Maar dat veranderd niets aan het feit dat die grafstenen daar liggen, ik kan daar ook niets aan doen.
       Je moet echter niet denken aan een begraafplaats, maar gewoon grafstenen die daar zijn neergelegd.
       Hoe ze daar liggen is niet geheel mijn favoriete stijl, ik vind dat ze daar neergelegd zijn om er maar van af te komen, als een voetpad, of hoe je het maar naar noemen wilt. Ze zijn in rijen van ik dacht 5 stenen naast elkaar en stuk of 10 � 15 lang, dan weer 3 � 4 bij 10 � 15.
       in een ander mailtje heb ik uitleg gegeven hoe je er het beste kunt komen, voor als je in Leeuwarden bekend bent.
       Ik zou zeggen, neem er eens een kijkje, dan weet je wat ik bedoel.

       Olga


       Sipke Paulides <sipke@...> wrote:
       Hallo Olga,

       Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant.
       Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
       me ook vaag een discussie rond grafstenen.
       Mooi/vermaak/ontspanning/luguber, enz.
       Evt. zou je �ns kunnen goochelen of zoeken in oude exemplaren van de
       Leeuwarden Courant, of �ns navragen bij een ambtenaar op het
       stadskantoor.

       Groeten,
       Sipke Paulides
       (ex-Leeuwarder, nu Noorwegen)

       -----Original Message-----
       From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of Olga Jorritsma
       Sent: 5. mai 2005 23:35
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: Spam Alert: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder
       bos


       Hallo,

       Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
       een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar
       deze stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan
       sommigen nog goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn
       mening staan er op sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in
       1800 was. Ik wil graag weten waar deze stenen vandaan komen en waarom
       die juist daar liggen.

       Olga       ---------------------------------
       Yahoo! Mail Mobile
       Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
       8 juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       _____

       Yahoo! Groups Links
       * To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       * To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
       ibe>

       * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.


       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       ---------------------------------
       Yahoo! Groups Links

       To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.       ---------------------------------
       Yahoo! Mail
       Stay connected, organized, and protected. Take the tour

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Jeroen Krak
       Beste Kees, Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof
       Message 6 of 11 , May 9, 2005
        Beste Kees,

        Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
        toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
        het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
        begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
        vinden.

        Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

        Dank voor je reactie!

        Vriendelijke groeten,

        Jeroen Krak
        Doetinchem
        http://www.krak-family.nl


        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
        Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

        Beste Olga,

        Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
        wel de
        geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
        Centrum
        Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

        Beschrijving:
        VII. De Westerkerk, c.1500-1826

        Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
        voor
        de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
        voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
        het
        begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
        de
        stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
        verrees.
        Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
        oorspronkelijke
        bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
        bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
        fondsen
        kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
        grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
        moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
        de
        stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
        Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

        Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
        nog
        niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
        uitbreiding
        gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
        toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
        te
        vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
        de
        oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
        kreeg
        daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
        ruimte
        met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

        Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
        titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
        grondige
        verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
        geconserveerd
        bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
        mogelijk
        om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
        te
        reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
        grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
        bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
        plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
        en
        al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
        en
        welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
        dat
        het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
        werden
        begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
        bestuurscolleges
        zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
        vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
        meergegoeden
        uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
        een
        laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
        zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
        prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
        de
        consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
        is
        echter niets gebleken.

        Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
        laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
        de
        bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
        1990
        spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
        ‘Waakzaamheid’
        in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
        weergegeven
        als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
        Met
        de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
        gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
        op
        zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
        Doch
        de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
        het
        huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
        Akademy
        bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een
        plaatsje
        gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
        de
        zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
        (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
        laten
        overbrengen.

        De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
        Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
        regime op last van de autoriteiten verwijderd.


        Groeten,

        Kees Mollema
        Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
        Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


        Hallo,

        Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
        een
        paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
        stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
        goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er
        op
        sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil
        graag
        weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

        Olga        ---------------------------------
        Yahoo! Mail Mobile
        Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

        [Non-text portions of this message have been removed]        ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
        Give
        the gift of life to a sick child.
        Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
        http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
        --------------------------------------------------------------------~->

        Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
        8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links


        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
        8 juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links
       • Jeroen Krak
        Beste Kees, Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof
        Message 7 of 11 , May 9, 2005
         Beste Kees,

         Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
         toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
         het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
         begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
         vinden.

         Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

         Dank voor je reactie!

         Vriendelijke groeten,

         Jeroen Krak
         Doetinchem
         http://www.krak-family.nl


         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
         Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

         Beste Olga,

         Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
         wel de
         geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
         Centrum
         Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

         Beschrijving:
         VII. De Westerkerk, c.1500-1826

         Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
         voor
         de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
         voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
         het
         begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
         de
         stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
         verrees.
         Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
         oorspronkelijke
         bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
         bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
         fondsen
         kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
         grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
         moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
         de
         stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
         Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

         Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
         nog
         niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
         uitbreiding
         gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
         toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
         te
         vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
         de
         oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
         kreeg
         daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
         ruimte
         met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

         Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
         titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
         grondige
         verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
         geconserveerd
         bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
         mogelijk
         om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
         te
         reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
         grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
         bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
         plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
         en
         al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
         en
         welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
         dat
         het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
         werden
         begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
         bestuurscolleges
         zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
         vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
         meergegoeden
         uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
         een
         laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
         zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
         prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
         de
         consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
         is
         echter niets gebleken.

         Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
         laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
         de
         bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
         1990
         spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
         ‘Waakzaamheid’
         in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
         weergegeven
         als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
         Met
         de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
         gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
         op
         zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
         Doch
         de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
         het
         huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
         Akademy
         bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een
         plaatsje
         gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
         de
         zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
         (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
         laten
         overbrengen.

         De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
         Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
         regime op last van de autoriteiten verwijderd.


         Groeten,

         Kees Mollema
         Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
        • Olga Jorritsma
         Hi Jeroen, Volgens mij heb ik hem gezien bij de grafstenen in het LWDer bos. Olga Jeroen Krak wrote: Beste Kees, Waar komt de beschrijving
         Message 8 of 11 , May 10, 2005
          Hi Jeroen,

          Volgens mij heb ik hem gezien bij de grafstenen in het LWDer bos.

          Olga

          Jeroen Krak <jjkrak@...> wrote:
          Beste Kees,

          Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
          toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
          het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
          begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
          vinden.

          Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

          Dank voor je reactie!

          Vriendelijke groeten,

          Jeroen Krak
          Doetinchem
          http://www.krak-family.nl


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
          Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

          Beste Olga,

          Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
          wel de
          geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
          Centrum
          Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

          Beschrijving:
          VII. De Westerkerk, c.1500-1826

          Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
          voor
          de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
          voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
          het
          begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
          de
          stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
          verrees.
          Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
          oorspronkelijke
          bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
          bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
          fondsen
          kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
          grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
          moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
          de
          stadsraad, �dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
          Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren�.

          Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
          nog
          niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
          uitbreiding
          gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
          toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
          te
          vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
          de
          oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
          kreeg
          daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
          ruimte
          met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

          Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
          titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
          grondige
          verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
          geconserveerd
          bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
          mogelijk
          om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
          te
          reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
          grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
          bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-�95 een
          plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
          en
          al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
          en
          welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
          dat
          het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
          werden
          begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
          bestuurscolleges
          zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
          vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
          meergegoeden
          uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
          een
          laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
          zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat �de vorstin douairi�re van de
          prins van Oranje Nassauw�, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
          de
          consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
          is
          echter niets gebleken.

          Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
          laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
          de
          bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
          1990
          spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
          �Waakzaamheid�
          in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
          weergegeven
          als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op ��n poot staat.
          Met
          de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
          gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
          op
          zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
          Doch
          de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
          het
          huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
          Akademy
          bouwde, heeft - zeer toepasselijk � aldaar in de achtergevel een
          plaatsje
          gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
          de
          zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
          (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
          laten
          overbrengen.

          De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
          Haersma en Lycklama � Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
          regime op last van de autoriteiten verwijderd.


          Groeten,

          Kees Mollema
          Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
          Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


          Hallo,

          Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
          een
          paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
          stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
          goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er
          op
          sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil
          graag
          weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

          Olga          ---------------------------------
          Yahoo! Mail Mobile
          Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

          [Non-text portions of this message have been removed]          ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
          Give
          the gift of life to a sick child.
          Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
          http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
          --------------------------------------------------------------------~->

          Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
          8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links


          Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
          8 juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links

          Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          ---------------------------------
          Yahoo! Groups Links

          To visit your group on the web, go to:
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

          To unsubscribe from this group, send an email to:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


          __________________________________________________
          Do You Yahoo!?
          Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
          http://mail.yahoo.com

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Kees Mollema
          Beste Jeroen en anderen in de groep, De door mij geciteerde tekst is te vinden op http://www.gemeentearchief.nl hier kiezen voor stad - Andere onderwerpen
          Message 9 of 11 , May 10, 2005
           Beste Jeroen en anderen in de groep,

           De door mij geciteerde tekst is te vinden op http://www.gemeentearchief.nl
           hier kiezen voor "stad" -> "Andere onderwerpen" -> "Begraafplaatsen en
           begrafenisgebruiken in Leeuwarden" vanaf hier naar beneden scrollen.

           Tevens van belang is op dezelfde webpagina in "Genealogie" -> "Genealogische
           databases" -> Andere Toegangen" -> "Grafschriften Westerkerk"
           Daar volgt de gehele inventarisatie van de bedoelde grafstenen.

           Groet aan allen,

           Kees Mollema

           Zie ook eens op http://www.molvis.nl/genealog           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Jeroen Krak
           Verzonden: maandag 9 mei 2005 22:20
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

           Beste Kees,

           Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont?
           Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof van
           Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk begraven, maar
           voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te vinden.

           Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

           Dank voor je reactie!

           Vriendelijke groeten,

           Jeroen Krak
           Doetinchem
           http://www.krak-family.nl


           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
           Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

           Beste Olga,

           Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
           geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
           Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

           Beschrijving:
           VII. De Westerkerk, c.1500-1826

           Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
           de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
           voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
           begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
           stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
           Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
           bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
           bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
           kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
           grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
           moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
           stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
           Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

           Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
           niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
           gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
           toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
           vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
           oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
           daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
           met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

           Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
           titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
           verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
           bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
           om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
           reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
           grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
           bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
           plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
           al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
           welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
           het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
           begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
           zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
           vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
           uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
           laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
           zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
           prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
           consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
           echter niets gebleken.

           Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
           laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
           bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
           spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de ‘Waakzaamheid’
           in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
           als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
           Met
           de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
           gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
           zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
           Doch
           de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
           huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
           bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een plaatsje
           gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
           zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
           (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
           overbrengen.

           De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
           Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
           regime op last van de autoriteiten verwijderd.


           Groeten,

           Kees Mollema
           Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
           ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
           underprivileged students the materials they need to learn.
           Bring education to life by funding a specific classroom project.
           http://us.click.yahoo.com/S_B0zD/_WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
           --------------------------------------------------------------------~->

           Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links
          • Jeroen Krak
           Beste Kees, Dank voor je antwoord. Grafschriften Westerkerk was mij al bekend, het probleem is echter dat daar NIET de gehele inventarisatie staat. Ik heb
           Message 10 of 11 , May 10, 2005
            Beste Kees,

            Dank voor je antwoord. "Grafschriften Westerkerk" was mij al bekend, het
            probleem is echter dat daar NIET de gehele inventarisatie staat. Ik heb
            van het HCL begrepen dat er bij de ruiming van de graven en de notering
            van gegevens mogelijk wat onzorgvuldigheden zijn geweest.

            Ik hoop echter nog steeds op iemand die meer informatie heeft over wat
            er dan allemaal WEL tijdens de ruiming is vastgelegd en (nog) niet op de
            website van het HCL staat. Misschien dat daar dan iets over mijn familie
            tussen zit.

            Vriendelijke groeten,

            Jeroen Krak
            Doetinchem
            http://www.krak-family.nl


            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
            Verzonden: dinsdag 10 mei 2005 18:41
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

            Beste Jeroen en anderen in de groep,

            De door mij geciteerde tekst is te vinden op
            http://www.gemeentearchief.nl
            hier kiezen voor "stad" -> "Andere onderwerpen" -> "Begraafplaatsen en
            begrafenisgebruiken in Leeuwarden" vanaf hier naar beneden scrollen.

            Tevens van belang is op dezelfde webpagina in "Genealogie" ->
            "Genealogische
            databases" -> Andere Toegangen" -> "Grafschriften Westerkerk"
            Daar volgt de gehele inventarisatie van de bedoelde grafstenen.

            Groet aan allen,

            Kees Mollema

            Zie ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.