Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Oude grafstenen in Leeuwarder bos

Expand Messages
 • Olga Jorritsma
  Hallo, Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
  Message 1 of 11 , May 5, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo,

   Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er op sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil graag weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

   Olga   ---------------------------------
   Yahoo! Mail Mobile
   Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Kees Mollema
   Beste Olga, Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
   Message 2 of 11 , May 5, 2005
   • 0 Attachment
    Beste Olga,

    Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
    geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
    Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

    Beschrijving:
    VII. De Westerkerk, c.1500-1826

    Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
    de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
    voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
    begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
    stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
    Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
    bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
    bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
    kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
    grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
    moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
    stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
    Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

    Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
    niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
    gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
    toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
    vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
    oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
    daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
    met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

    Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
    titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
    verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
    bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
    om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
    reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
    grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
    bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
    plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
    al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
    welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
    het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
    begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
    zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
    vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
    uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
    laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
    zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
    prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
    consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
    echter niets gebleken.

    Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
    laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
    bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
    spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de ‘Waakzaamheid’
    in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
    als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat. Met
    de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
    gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
    zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan. Doch
    de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
    huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
    bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een plaatsje
    gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
    zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
    (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
    overbrengen.

    De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
    Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
    regime op last van de autoriteiten verwijderd.


    Groeten,

    Kees Mollema
    Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
    Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


    Hallo,

    Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een
    paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
    stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
    goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er op
    sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil graag
    weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

    Olga    ---------------------------------
    Yahoo! Mail Mobile
    Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

    [Non-text portions of this message have been removed]    ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
    the gift of life to a sick child.
    Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
    http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
    --------------------------------------------------------------------~->

    Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links
   • Sipke Paulides
    Hallo Olga, Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant. Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
    Message 3 of 11 , May 5, 2005
    • 0 Attachment
     Hallo Olga,

     Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant.
     Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
     me ook vaag een discussie rond grafstenen.
     Mooi/vermaak/ontspanning/luguber, enz.
     Evt. zou je ‘ns kunnen goochelen of zoeken in oude exemplaren van de
     Leeuwarden Courant, of ‘ns navragen bij een ambtenaar op het
     stadskantoor.

     Groeten,
     Sipke Paulides
     (ex-Leeuwarder, nu Noorwegen)

     -----Original Message-----
     From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of Olga Jorritsma
     Sent: 5. mai 2005 23:35
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: Spam Alert: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder
     bos


     Hallo,

     Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
     een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar
     deze stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan
     sommigen nog goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn
     mening staan er op sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in
     1800 was. Ik wil graag weten waar deze stenen vandaan komen en waarom
     die juist daar liggen.

     Olga     ---------------------------------
     Yahoo! Mail Mobile
     Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
     <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
     8 juli 1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     _____

     Yahoo! Groups Links
     * To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

     * To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
     ibe>

     * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
     <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • (no author)
     his is a multi-part message in MIME format. X-Originating-IP: 70.33.85.158 X-eGroups-Msg-Info: 2:11:20 From: jongp@chello.nl Subject: Re: X-Yahoo-Group-Post:
     Message 4 of 11 , May 5, 2005
     • 0 Attachment
      ok ok ok,,,,, here is it      *** Attachment-Scanner: Status OK
      *** "EGROUPS" Anti-Virus
      *** http://www.egroups.com

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Olga Jorritsma
      Hoi Kees, Als je van Leeuwarden richting de Vliegbasis gaat, je komt dan bij de stop licht. Links heb je de ingang vliegbasis, rechtdoor ga je naar Stiens en
      Message 5 of 11 , May 7, 2005
      • 0 Attachment
       Hoi Kees,

       Als je van Leeuwarden richting de Vliegbasis gaat, je komt dan bij de stop licht.
       Links heb je de ingang vliegbasis, rechtdoor ga je naar Stiens en naar Leeuwarder camping ga je naar rechts.
       Wij gaan dus naar rechts.
       Dan kom je een T splitsing tegen, je blijft hem links volgen.
       Dan neem je de eerste rechts, je gaat dan over een klein brugje en daar begint het LWD bos.
       Aan de linkerkant heb je vlak voor de tuinderijen een sandweggetje dat is afgesloten voor verkeer doormiddel van een slagboom.
       Daar ga je dus in en je blijft hem links volgen, daar kom je een heuvel tegen met trappen.
       Daar boven zijn de grafstenen te vinden.

       Olga

       Kees Mollema <pa3fre@...> wrote:
       Beste Olga,

       Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
       geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
       Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

       Beschrijving:
       VII. De Westerkerk, c.1500-1826

       Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
       de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
       voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
       begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
       stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
       Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
       bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
       bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
       kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
       grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
       moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
       stadsraad, �dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
       Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren�.

       Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
       niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
       gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
       toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
       vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
       oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
       daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
       met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

       Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
       titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
       verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
       bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
       om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
       reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
       grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
       bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-�95 een
       plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
       al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
       welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
       het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
       begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
       zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
       vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
       uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
       laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
       zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat �de vorstin douairi�re van de
       prins van Oranje Nassauw�, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
       consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
       echter niets gebleken.

       Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
       laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
       bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
       spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de �Waakzaamheid�
       in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
       als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op ��n poot staat. Met
       de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
       gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
       zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan. Doch
       de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
       huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
       bouwde, heeft - zeer toepasselijk � aldaar in de achtergevel een plaatsje
       gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
       zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
       (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
       overbrengen.

       De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
       Haersma en Lycklama � Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
       regime op last van de autoriteiten verwijderd.


       Groeten,

       Kees Mollema
       Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog       -----Oorspronkelijk bericht-----
       Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
       Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


       Hallo,

       Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel een
       paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
       stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
       goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er op
       sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil graag
       weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

       Olga       ---------------------------------
       Yahoo! Mail Mobile
       Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

       [Non-text portions of this message have been removed]       ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
       the gift of life to a sick child.
       Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
       http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
       --------------------------------------------------------------------~->

       Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Yahoo! Groups Links

       Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       ---------------------------------
       Yahoo! Groups Links

       To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.       ---------------------------------
       Discover Yahoo!
       Find restaurants, movies, travel & more fun for the weekend. Check it out!

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Olga Jorritsma
       Hoi Sipke, Van de dicussies weet ik niets van en dat het bos nog zo jong is, is mij wel bekend. Maar dat veranderd niets aan het feit dat die grafstenen daar
       Message 6 of 11 , May 7, 2005
       • 0 Attachment
        Hoi Sipke,

        Van de dicussies weet ik niets van en dat het bos nog zo jong is, is mij wel bekend.
        Maar dat veranderd niets aan het feit dat die grafstenen daar liggen, ik kan daar ook niets aan doen.
        Je moet echter niet denken aan een begraafplaats, maar gewoon grafstenen die daar zijn neergelegd.
        Hoe ze daar liggen is niet geheel mijn favoriete stijl, ik vind dat ze daar neergelegd zijn om er maar van af te komen, als een voetpad, of hoe je het maar naar noemen wilt. Ze zijn in rijen van ik dacht 5 stenen naast elkaar en stuk of 10 � 15 lang, dan weer 3 � 4 bij 10 � 15.
        in een ander mailtje heb ik uitleg gegeven hoe je er het beste kunt komen, voor als je in Leeuwarden bekend bent.
        Ik zou zeggen, neem er eens een kijkje, dan weet je wat ik bedoel.

        Olga


        Sipke Paulides <sipke@...> wrote:
        Hallo Olga,

        Ik meen me te herinneren dat het Leeuwarder Bos rond 1995 is aangeplant.
        Het was een jaar of 10 geleden in elk geval zwaar omstreden, en herinner
        me ook vaag een discussie rond grafstenen.
        Mooi/vermaak/ontspanning/luguber, enz.
        Evt. zou je �ns kunnen goochelen of zoeken in oude exemplaren van de
        Leeuwarden Courant, of �ns navragen bij een ambtenaar op het
        stadskantoor.

        Groeten,
        Sipke Paulides
        (ex-Leeuwarder, nu Noorwegen)

        -----Original Message-----
        From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of Olga Jorritsma
        Sent: 5. mai 2005 23:35
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Spam Alert: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder
        bos


        Hallo,

        Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
        een paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar
        deze stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan
        sommigen nog goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn
        mening staan er op sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in
        1800 was. Ik wil graag weten waar deze stenen vandaan komen en waarom
        die juist daar liggen.

        Olga        ---------------------------------
        Yahoo! Mail Mobile
        Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

        [Non-text portions of this message have been removed]        Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
        <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
        8 juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        _____

        Yahoo! Groups Links
        * To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

        * To unsubscribe from this group, send an email to:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
        ibe>

        * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
        <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.


        [Non-text portions of this message have been removed]        Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        ---------------------------------
        Yahoo! Groups Links

        To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

        To unsubscribe from this group, send an email to:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.        ---------------------------------
        Yahoo! Mail
        Stay connected, organized, and protected. Take the tour

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Jeroen Krak
        Beste Kees, Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof
        Message 7 of 11 , May 9, 2005
        • 0 Attachment
         Beste Kees,

         Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
         toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
         het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
         begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
         vinden.

         Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

         Dank voor je reactie!

         Vriendelijke groeten,

         Jeroen Krak
         Doetinchem
         http://www.krak-family.nl


         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
         Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

         Beste Olga,

         Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
         wel de
         geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
         Centrum
         Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

         Beschrijving:
         VII. De Westerkerk, c.1500-1826

         Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
         voor
         de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
         voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
         het
         begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
         de
         stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
         verrees.
         Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
         oorspronkelijke
         bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
         bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
         fondsen
         kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
         grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
         moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
         de
         stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
         Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

         Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
         nog
         niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
         uitbreiding
         gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
         toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
         te
         vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
         de
         oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
         kreeg
         daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
         ruimte
         met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

         Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
         titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
         grondige
         verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
         geconserveerd
         bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
         mogelijk
         om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
         te
         reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
         grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
         bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
         plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
         en
         al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
         en
         welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
         dat
         het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
         werden
         begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
         bestuurscolleges
         zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
         vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
         meergegoeden
         uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
         een
         laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
         zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
         prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
         de
         consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
         is
         echter niets gebleken.

         Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
         laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
         de
         bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
         1990
         spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
         ‘Waakzaamheid’
         in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
         weergegeven
         als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
         Met
         de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
         gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
         op
         zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
         Doch
         de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
         het
         huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
         Akademy
         bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een
         plaatsje
         gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
         de
         zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
         (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
         laten
         overbrengen.

         De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
         Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
         regime op last van de autoriteiten verwijderd.


         Groeten,

         Kees Mollema
         Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
         Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


         Hallo,

         Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
         een
         paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
         stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
         goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er
         op
         sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil
         graag
         weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

         Olga         ---------------------------------
         Yahoo! Mail Mobile
         Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

         [Non-text portions of this message have been removed]         ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
         Give
         the gift of life to a sick child.
         Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
         http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
         --------------------------------------------------------------------~->

         Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
         8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links


         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
         8 juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links
        • Jeroen Krak
         Beste Kees, Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof
         Message 8 of 11 , May 9, 2005
         • 0 Attachment
          Beste Kees,

          Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
          toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
          het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
          begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
          vinden.

          Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

          Dank voor je reactie!

          Vriendelijke groeten,

          Jeroen Krak
          Doetinchem
          http://www.krak-family.nl


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
          Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

          Beste Olga,

          Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
          wel de
          geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
          Centrum
          Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

          Beschrijving:
          VII. De Westerkerk, c.1500-1826

          Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
          voor
          de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
          voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
          het
          begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
          de
          stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
          verrees.
          Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
          oorspronkelijke
          bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
          bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
          fondsen
          kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
          grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
          moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
          de
          stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
          Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

          Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
          nog
          niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
          uitbreiding
          gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
          toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
          te
          vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
          de
          oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
          kreeg
          daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
          ruimte
          met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

          Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
          titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
          grondige
          verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
          geconserveerd
          bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
          mogelijk
          om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
          te
          reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
          grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
          bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
          plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
          en
          al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
          en
          welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
          dat
          het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
          werden
          begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
          bestuurscolleges
          zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
          vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
          meergegoeden
          uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
          een
          laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
          zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
          prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
          de
          consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
          is
          echter niets gebleken.

          Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
          laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
          de
          bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
          1990
          spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
          ‘Waakzaamheid’
          in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
          weergegeven
          als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
          Met
          de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
          gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
          op
          zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
          Doch
          de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
          het
          huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
          Akademy
          bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een
          plaatsje
          gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
          de
          zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
          (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
          laten
          overbrengen.

          De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
          Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
          regime op last van de autoriteiten verwijderd.


          Groeten,

          Kees Mollema
          Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
         • Olga Jorritsma
          Hi Jeroen, Volgens mij heb ik hem gezien bij de grafstenen in het LWDer bos. Olga Jeroen Krak wrote: Beste Kees, Waar komt de beschrijving
          Message 9 of 11 , May 10, 2005
          • 0 Attachment
           Hi Jeroen,

           Volgens mij heb ik hem gezien bij de grafstenen in het LWDer bos.

           Olga

           Jeroen Krak <jjkrak@...> wrote:
           Beste Kees,

           Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII
           toont? Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan
           het Hof van Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk
           begraven, maar voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te
           vinden.

           Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

           Dank voor je reactie!

           Vriendelijke groeten,

           Jeroen Krak
           Doetinchem
           http://www.krak-family.nl


           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
           Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

           Beste Olga,

           Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden,
           wel de
           geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch
           Centrum
           Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

           Beschrijving:
           VII. De Westerkerk, c.1500-1826

           Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk
           voor
           de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
           voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot
           het
           begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten
           de
           stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster
           verrees.
           Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar
           oorspronkelijke
           bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
           bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan
           fondsen
           kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
           grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
           moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit
           de
           stadsraad, �dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
           Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren�.

           Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter
           nog
           niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere
           uitbreiding
           gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
           toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip
           te
           vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder
           de
           oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw
           kreeg
           daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze
           ruimte
           met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

           Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
           titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een
           grondige
           verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed
           geconserveerd
           bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het
           mogelijk
           om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften
           te
           reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
           grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
           bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-�95 een
           plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos
           en
           al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven
           en
           welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is
           dat
           het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk
           werden
           begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge
           bestuurscolleges
           zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
           vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook
           meergegoeden
           uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er
           een
           laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
           zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat �de vorstin douairi�re van de
           prins van Oranje Nassauw�, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast
           de
           consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin
           is
           echter niets gebleken.

           Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
           laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748),
           de
           bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na
           1990
           spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de
           �Waakzaamheid�
           in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was
           weergegeven
           als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op ��n poot staat.
           Met
           de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
           gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen
           op
           zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
           Doch
           de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713
           het
           huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske
           Akademy
           bouwde, heeft - zeer toepasselijk � aldaar in de achtergevel een
           plaatsje
           gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over
           de
           zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
           (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te
           laten
           overbrengen.

           De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
           Haersma en Lycklama � Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
           regime op last van de autoriteiten verwijderd.


           Groeten,

           Kees Mollema
           Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Olga Jorritsma
           Verzonden: donderdag 5 mei 2005 23:35
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos


           Hallo,

           Tijdens een wandelingetje in het Leeuwarder bos kwamen wij op de heuvel
           een
           paar grafstenen tegen, vlak bij de tuinderijen, wie weet van waar deze
           stenen zijn? Het gaat hier om best wel oude stenen, waarvan sommigen nog
           goed te lezen zijn, anderen weer wat minder. Naar mijn mening staan er
           op
           sommigen wapens op, ik dacht dat de jongste ergens in 1800 was. Ik wil
           graag
           weten waar deze stenen vandaan komen en waarom die juist daar liggen.

           Olga           ---------------------------------
           Yahoo! Mail Mobile
           Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

           [Non-text portions of this message have been removed]           ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
           Give
           the gift of life to a sick child.
           Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
           http://us.click.yahoo.com/_HGP.B/6WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
           --------------------------------------------------------------------~->

           Genealogy yn Fryslbn: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
           8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te bekindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links


           Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
           8 juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links

           Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           ---------------------------------
           Yahoo! Groups Links

           To visit your group on the web, go to:
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

           To unsubscribe from this group, send an email to:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


           __________________________________________________
           Do You Yahoo!?
           Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
           http://mail.yahoo.com

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Kees Mollema
           Beste Jeroen en anderen in de groep, De door mij geciteerde tekst is te vinden op http://www.gemeentearchief.nl hier kiezen voor stad - Andere onderwerpen
           Message 10 of 11 , May 10, 2005
           • 0 Attachment
            Beste Jeroen en anderen in de groep,

            De door mij geciteerde tekst is te vinden op http://www.gemeentearchief.nl
            hier kiezen voor "stad" -> "Andere onderwerpen" -> "Begraafplaatsen en
            begrafenisgebruiken in Leeuwarden" vanaf hier naar beneden scrollen.

            Tevens van belang is op dezelfde webpagina in "Genealogie" -> "Genealogische
            databases" -> Andere Toegangen" -> "Grafschriften Westerkerk"
            Daar volgt de gehele inventarisatie van de bedoelde grafstenen.

            Groet aan allen,

            Kees Mollema

            Zie ook eens op http://www.molvis.nl/genealog            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Jeroen Krak
            Verzonden: maandag 9 mei 2005 22:20
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

            Beste Kees,

            Waar komt de beschrijving vandaan die je in jouw e-mail achter VII toont?
            Mijn voorvader Jan (Johannes) Krak is in 1783 als advocaat aan het Hof van
            Friesland met zijn vrouw en dochter in de Westerkerk begraven, maar
            voorlopig zijn gegevens over het graf niet terug te vinden.

            Wellicht kom ik via de bron van jouw tekst wel verder...

            Dank voor je reactie!

            Vriendelijke groeten,

            Jeroen Krak
            Doetinchem
            http://www.krak-family.nl


            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
            Verzonden: vrijdag 6 mei 2005 0:00
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

            Beste Olga,

            Ik ben al een aantal keren op zoek geweest, maar kon het niet vinden, wel de
            geschiedenis er van, staat namelijk op de site van het Historisch Centrum
            Leeuwarden. Ik ben dus nieuwsgierig hoe ik er kan komen.

            Beschrijving:
            VII. De Westerkerk, c.1500-1826

            Sinds de verbouwing in 1991 tot Theater Romein, is de naam Westerkerk voor
            de voormalige kloosterkapel van de Grauwe Bagijnen in de Bagijnestraat
            voltooid verleden tijd. De geschiedenis van deze kapel gaat terug tot het
            begin van de 16de eeuw, toen als voortzetting van het onveilige - buiten de
            stadswallen gelegen - klooster Fiswerd, hier het St. Annaklooster verrees.
            Nadat de kapel als gevolg van de Alteratie van 1580 aan haar oorspronkelijke
            bestemming was onttrokken, kreeg het gebouw in 1619 weer een kerkelijke
            bestemming, maar nu voor de hervormde eredienst. Wegens gebrek aan fondsen
            kon pas in 1637 worden begonnen met de herinrichting. De verbouwing werd
            grotendeels bekostigd door de verkoop van graven, die 50 gulden per stuk
            moesten opbrengen. Blijkbaar waren zij zeer gewild, want in 1638 besluit de
            stadsraad, ‘dat de Bouwmeesters hondert enckelde blauwe graffsteenen in
            Holland sullen doen copen om daermee de Westerkercke te vloeren’.

            Het ruimtegebrek van de Leeuwarder kerken was met die verbouwing echter nog
            niet opgelost. Al spoedig erna deed zich de noodzaak tot verdere uitbreiding
            gevoelen. Het zou evenwel tot 1681 duren, voordat het stadsbestuur
            toestemming verleende de Westerkerk aan de noordkant met een nieuw schip te
            vergroten. Ten opzichte van de oude situatie werd de oppervlakte onder de
            oude en de nieuwe kap toen samen iets meer dan verdubbeld. Het gebouw kreeg
            daarmee zijn huidige afmetingen. Volgens een gravenlegger was deze ruimte
            met 361 graven in 1736 al geheel bezet.

            Van de meeste grafzerken in de Westerkerk werden in 1795 de wapens en de
            titulatuur uitgekapt. De naar schatting 200 zerken verdwenen na een grondige
            verbouwing in 1845 onder een houten vloer, waardoor zij goed geconserveerd
            bleven en voor verdere afslijting werden behoed. Hierdoor was het mogelijk
            om een groot deel van de in de patriottentijd vernielde zerkopschriften te
            reconstrueren. Een totale inventarisatie van de in 1991 aangetroffen
            grafzerken is helaas (nog) niet mogelijk gebleken. Toch geven de 122
            bewaarde zerken of fragmenten daarvan, die in de loop van 1994-’95 een
            plaats hebben kregen op een kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos en
            al wel zijn beschreven, een aardig beeld van wie er zoal werden begraven en
            welke plaats zij binnen de Leeuwarder samenleving innamen. Gebleken is dat
            het vooral leden van de plaatselijke elite waren die in de Westerkerk werden
            begraven. Men denke hierbij aan vertegenwoordigers van hoge bestuurscolleges
            zoals raadsheren en advocaten van het Hof van Friesland, secretarissen,
            vroedsmannen, gedeputeerden en officieren. Daarnaast vonden ook meergegoeden
            uit de lagere burgerstand - vertegenwoordigd in vele beroepsgroepen - er een
            laatste rustplaats. Hoewel de grafkelders van de stadhouderlijke familie
            zich in de Jacobijnerkerk bevonden, bezat ‘de vorstin douairière van de
            prins van Oranje Nassauw’, de weduwe van prins Johan Willem Friso, naast de
            consistorie aan de zuidzijde ook nog een graf. Van een bijzetting hierin is
            echter niets gebleken.

            Enkele niet op de grafheuvel herplaatste zerken kunnen we hier de revue
            laten passeren, zoals die van de familie van Claes Bockes Balck (1748), de
            bouwmeester van het stadhuis. Deze zerk is - zoals vele anderen - na 1990
            spoorloos verdwenen. Curieus mocht ook de afbeelding van de ‘Waakzaamheid’
            in het alliantiewapen Langemach-Roeterich (1697) heten. Deze was weergegeven
            als een ooievaar - althans een langpotige vogel - die op één poot staat.
            Met
            de andere poot werd een steen vastgehouden, waarmee tot uitdrukking werd
            gebracht dat, indien de vogel zijn waakzaamheid zou verliezen, de steen op
            zijn andere poot zou vallen. Ook deze zerk is helaas verloren gegaan.
            Doch
            de fraaie zerk voor de hofarchitect Anthonius Coulon (1749), die in 1713 het
            huidige en destijds door hem zelf bewoonde hoofdgebouw van de Fryske Akademy
            bouwde, heeft - zeer toepasselijk – aldaar in de achtergevel een plaatsje
            gekregen. De Stichting Mr. Wiardus Willem Bumaleen ontfermde zich over de
            zerken van mr. Gerlacus Buma (1807) en diens echtgenote Bottje Dorhout
            (1808), om deze vervolgens naar de familiebegraafplaats in Weidum te laten
            overbrengen.

            De ooit in de Westerkerk opgehangen rouwborden van de families Rhala,
            Haersma en Lycklama à Nijeholt zijn in 1795 als symbolen van het ancien
            regime op last van de autoriteiten verwijderd.


            Groeten,

            Kees Mollema
            Kijk ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
            ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give
            underprivileged students the materials they need to learn.
            Bring education to life by funding a specific classroom project.
            http://us.click.yahoo.com/S_B0zD/_WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
            --------------------------------------------------------------------~->

            Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

            Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
            juli 1999 geposte berichten staat op
            http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

            Yahoo! Groups Links
           • Jeroen Krak
            Beste Kees, Dank voor je antwoord. Grafschriften Westerkerk was mij al bekend, het probleem is echter dat daar NIET de gehele inventarisatie staat. Ik heb
            Message 11 of 11 , May 10, 2005
            • 0 Attachment
             Beste Kees,

             Dank voor je antwoord. "Grafschriften Westerkerk" was mij al bekend, het
             probleem is echter dat daar NIET de gehele inventarisatie staat. Ik heb
             van het HCL begrepen dat er bij de ruiming van de graven en de notering
             van gegevens mogelijk wat onzorgvuldigheden zijn geweest.

             Ik hoop echter nog steeds op iemand die meer informatie heeft over wat
             er dan allemaal WEL tijdens de ruiming is vastgelegd en (nog) niet op de
             website van het HCL staat. Misschien dat daar dan iets over mijn familie
             tussen zit.

             Vriendelijke groeten,

             Jeroen Krak
             Doetinchem
             http://www.krak-family.nl


             -----Oorspronkelijk bericht-----
             Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Mollema
             Verzonden: dinsdag 10 mei 2005 18:41
             Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Oude grafstenen in Leeuwarder bos

             Beste Jeroen en anderen in de groep,

             De door mij geciteerde tekst is te vinden op
             http://www.gemeentearchief.nl
             hier kiezen voor "stad" -> "Andere onderwerpen" -> "Begraafplaatsen en
             begrafenisgebruiken in Leeuwarden" vanaf hier naar beneden scrollen.

             Tevens van belang is op dezelfde webpagina in "Genealogie" ->
             "Genealogische
             databases" -> Andere Toegangen" -> "Grafschriften Westerkerk"
             Daar volgt de gehele inventarisatie van de bedoelde grafstenen.

             Groet aan allen,

             Kees Mollema

             Zie ook eens op http://www.molvis.nl/genealog
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.