Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Some names

Expand Messages
 • M.Haijema
  Goeie Hessel, Die Janke Annes die jij hebt moet dat niet Janke Tietes zijn als dochter van Tiete. Mijn Janke Annes van der Veen is een dochter van Anne Jelles
  Message 1 of 25 , Oct 31, 2000
   Goeie Hessel,
   Die Janke Annes die jij hebt moet dat niet Janke Tietes zijn als dochter van
   Tiete. Mijn Janke Annes van der Veen is een dochter van Anne Jelles van der
   Veen en Jantje Wytzes Meerstra, geboren op 12-8-1877 te Kollumerzwaag en
   overleden op 12-2-1922 (in het kraambed) te Aduard. Zij is op 4-5-1904
   getrouwd met Ype Renzes Poortinga, geboren op 19-10-1877 te Augsbuurt, als
   zoon van Renze Gerbens Poortinga en Sijke Hendriks de Vries en overleden op
   19-5-1965 te Burum. De broer van Ype, Hendrik trouwde met een zuster van
   mijn grootmoeder. De heer Wildeboer van Stichting Oud Achtkarspelen heeft
   over het gezin van deze Hendrik Poortinga geschreven als bewoners van de
   oude koekjesfabriek in Buitenpost. Voor mij is een bijzonderheid dat mijn
   moeder daar toen als 13-jarige gediend heeft; dus in het gezin van haar oom
   en tante.
   Marten Haijema

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: Hessel de Vries <vrieshde@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Verzonden: zaterdag 28 oktober 2000 19:29
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Some names


   Hallo Marten,

   Ik heb wel een Janke Annes van der Veen, dochter van Tiete en Antje
   Meerstra,
   die met Bauke van der Meulen is gehuwd. Hierbij ben ik nog geen Poortinga
   tegengekomen. Ik ben benieuwd zoals je al eerder schreef dat wij veel
   voorouders
   gemeen hebben hoe dit in elkaar zit en hoe Poortinga's hier in passen.

   Het boek van Annema door van de Meulen heb ik niet maar weet dat dit
   bestaat
   want alle gegevens over de Halbesma's die hier in worden vermeld zijn bijna
   allemaal
   afkomstig van mijn achterneef, ook een Halbesma die al jaren net zoals ik
   hier mee bezig is
   en gezamelijk bezig zijn om een stichting Halbesma op te stellen en t.z.t.
   ook een boek uit te geven.


   met vriendelike groeten Hessel de Vries.


   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: M.Haijema <haijema@...>
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Datum: zaterdag 28 oktober 2000 15:24
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Some names


   >Dag Hessel,
   >Via Janke Annes van der Veen kom je terecht bij Poortinga's en bij mij in
   de
   >familie. Je weet toch van het bestaan van het Annema-boek, nakomelingen van
   >Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam
   >Annema, samengesteld door B.D. van der Meulen, U.M. de Vries, G. de
   Vries-de
   >Jager en H. van der Zwaag ? Het is in 1997 uitgegeven. Groetend,
   >Marten Haijema
   >
   >----- Oorspronkelijk bericht -----
   >Van: Hessel de Vries <vrieshde@...>
   >Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   >Verzonden: zaterdag 28 oktober 2000 6:41
   >Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Some names
   >
   >
   knip

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.