Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

fam. Oppedijk uit IJlst

Expand Messages
 • Hans van Veen
  Jeanette Elisabeth Oppedijk (1872-1952) trouwde met Rienk van Veen uit Lemmer Haar vader was Walle Melis Opedijk (1834-1893) en moeder Titia Catharina
  Message 1 of 4 , Apr 3, 2005
   Jeanette Elisabeth Oppedijk (1872-1952) trouwde met Rienk van Veen uit
   Lemmer   Haar vader was Walle Melis Opedijk (1834-1893) en moeder Titia Catharina
   Tjebbes ( 1833-1919)   Ik zag bij Tresoar dat de familienaam al bestond bij de naams aanmelding:

   Familienamen 1811

   Oppedijk, Walle Jans weduwe, Akke Symens de Jager, IJlst

   k. Jan 15, Tjeertje 11, Melis 6, Symon 4, allen te IJlst

   N.B. Hebben vanouds de naam Oppedijk

   Mairie IJlst, fol. 65v   Is er iemand onder u die al eens aan deze Oppedijk familie uit IJlst gewerkt
   heeft?   Bvd

   Hans

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Hillebrand Visser
   Beste Hans, Misschien heb je deze website al eens gezien, maar ik kon het niet laten om het even te melden: http://www.parlement.com/9291000/biof/01005 Mr. R.
   Message 2 of 4 , Apr 4, 2005
    Beste Hans,

    Misschien heb je deze website al eens gezien, maar ik kon het niet laten om
    het even te melden:
    http://www.parlement.com/9291000/biof/01005
    Mr. R. van Veen

    Afgevaardigde voor de vrije-antirevolutionairen, later
    christelijk-historischen. Geboren in Friesland, maar advocaat in Groningen
    en later in Den Haag. Schoonzoon van een vooraanstaande Friese
    antirevoluitionair. Was vanaf 1901 Tweede-Kamerlid voor het district Dokkum.
    Leidde in de periode 1918-1924 de crisis-enquêtecommissie, een
    staatscommissie die onderzoek deed naar de uitvoering van de Distributiewet.

    Vrij-AR, CHP, CHU
    in de periode 1901-1922: lid Tweede Kamer

    voornaam
    Rienk

    personalia
    geboorteplaats en -datum
    Lemmer (gem. Lemsterland (Frl.)), 30 augustus 1865

    overlijdensplaats en -datum
    's-Gravenhage, 1 mei 1929

    levensbeschouwing
    Nederlands Hervormd

    partij/stroming
    partij(en)
    - A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij) tot november 1896
    - V.A.R. (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van november 1896 tot 16
    april 1903
    - C.H.P. (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9
    juli 1908
    - C.H.U. (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

    loopbaan
    - advocaat en procureur te Groningen, van september 1892 tot
    oktober 1901
    - lid gemeenteraad van Groningen, van 1895 tot 1901
    - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
    Dokkum, van 17 september 1901 tot 17 september 1918
    - advocaat en procureur te 's-Gravenhage, vanaf oktober 1901
    - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot
    25 juli 1922

    partijpolitieke functies
    - lid hoofdbestuur C.H.P., vanaf april 1903
    - lid hoofdbestuur C.H.U. tot 1928

    nevenfuncties
    overzicht
    - raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 29
    december 1910 tot 1921
    - lid Bevredigingscommissie voor het Onderwijs
    (Staatscommissie-Bos), van 31 december 1913 tot 11 maart 1916
    - lid Pensioenraad voor Gemeenteambtenaren, van 19 juli 1917 tot
    1922
    - lid Zuiderzeeraad, van 1918 tot 1929
    - eerste voorzitter Commissie van advies voor
    crisisaangelegenheden, van 1 januari 1918 tot 1 juli 1924
    - lid Burgerlijke Pensioenraad, vanaf 14 januari 1920
    - lid Militaire Pensioenraad, vanaf 1 mei 1922
    - lid Raad van Toezicht voor gemachtigden in
    Octrooi-aangelegenheden
    - kerkvoogd (16 jaar)

    gedelegeerde commissies
    - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van
    januari 1917 tot juli 1917 (voorzitter vijfde afdeling)
    - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van
    januari 1919 tot maart 1919 (voorzitter eerste afdeling)
    - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van
    januari 1922 tot mei 1922 (voorzitter vierde afdeling)

    opleiding(en)
    academische studie en universiteit
    rechtswetenschap (gepromoveerd op dissertatie) Rijksuniversiteit te Utrecht,
    van 15 oktober 1885 tot 7 juli 1892

    activiteiten
    als parlementariër
    - Sprak in de Tweede Kamer met name over justitie, onderwijs,
    belastingen en Suriname
    - In 1912 stemden hij en Van Lennep als enigen van hun fractie vóór
    de ontwerp-Bakkerswet
    - Stemde in 1916 vóór een (verworpen) amendement-Lohman om vrouwen
    niet het passief kiesrecht te verlenen
    - In 1920 stemden hij en Beumer (arp) als enigen van 'rechts' tegen
    een motie-Marchant waarin om de instelling van een (staats)commissie inzake
    het socialisatie-vraagstuk werd gevraagd

    wetenswaardigheden
    uit de privé-sfeer
    Zijn vader was koopman

    verkiezingen
    - Versloeg in 1901 en 1905 Mr. E. Schaafsma (ul)
    - Versloeg in 1909 K. de Vries Sz. (vdb)
    - Versloeg in 1913 J. Sibinga Mulder (ul)

    woonplaats(en)/adres(sen)
    's-Gravenhage, Balistraat 97, omstreeks 1914

    ridderorden
    Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

    publicaties/bronnen
    publicaties van
    "Verzekering van de Assurantie-premie" (dissertatie, 1892)

    publicaties over
    Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

    familie/gezin
    naam vader
    D.S. van Veen, Douwe Sietses

    naam moeder
    F. Wouda, Froukjen

    samenlevingsvorm
    gehuwd te Groningen, 12 juni 1895

    naam partner
    J.E. Oppedijk, Jeanette Elisabeth

    familierelaties
    Schoonzoon van W.M. Oppedijk, Tweede-Kamerlid

    en

    http://www.parlement.com/9291000/biof/01005

    W.M. Oppedijk

    Houthandelaar uit IJlst die als vooraanstaande Friese antirevolutionair in
    1888 in twee districten tot Tweede-Kamerlid werd gekozen. Was voordien al
    diverse malen tevergeefs de strijd aangegaan met liberalen. Streed in
    Friesland voor het bijzonder onderwijs en voor lotsverbetering van de
    'kleine luyden'. Tot zijn dood op 59-jarige leeftijd een tamelijk actief als
    Kamerlid.

    antirevolutionair (vóór splitsing in 1894)
    in de periode 1888-1893: lid Tweede Kamer


    voornamen

    Walle Melis


    personalia

    geboorteplaats en -datum
    IJlst, 13 augustus 1834

    overlijdensplaats en -datum
    IJlst, 10 maart 1893

    levensbeschouwing
    Nederlands Hervormd


    partij/stroming

    partij(en)
    A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij)


    loopbaan

    - houthandelaar te IJlst (eigenaar houzaagmolen)
    - lid Provinciale Staten van Friesland voor het kiesdistrict Sneek,
    van 28 juli 1865 tot 10 maart 1893
    - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
    Harlingen, van 1 mei 1888 tot 10 maart 1893    nevenfuncties

    overzicht

    - lid bestuur Asyl Steenbeek te Zetten, omstreeks 1885 en nog in
    1890
    - lid bestuur Unie "Een school met den Bijbel", van 1879 tot 1885
    - lid bestuur Unie "Een school met den Bijbel", van 1888 tot 1893    activiteiten

    als parlementariër
    Sprak als Tweede-Kamerlid onder meer over binnenlandse zaken, waterstaat,
    posterijen en belastingen


    wetenswaardigheden

    algemeen

    - Nam deel aan de strijd voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs
    - Was één van de Friezen die in 1878 het volkspetitionnement tegen
    de Schoolwet-Kappeyne aan Koning Willem III aanboden
    - Oprichter van het Anti-Floreenverbond, een verbond tegen misbruik
    van grootgrondbezitters bij predikantenbenoemingen


    uit de privé-sfeer
    Zijn vader was houthandelaar

    verkiezingen

    - Was al in 1866 Tweede-Kamerkandidaat in het district Sneek en
    daarna ook diverse malen tussen 1879 en 1888. Werd steeds in de eerste
    stemmingsronde verslagen.
    - Werd in november 1880 bij tussentijdse verkiezingen in het
    district Sneek verslagen door Ph. van Blom (lib.)
    - Werd in mei 1884 bij tussentijdse verkiezingen in het district
    Dokkum verslagen door W.J. van Welderen Rengers (lib.)
    - Werd in 1888 in de districten Sneek en Harlingen gekozen en nam
    zitting voor het district Harlingen. Versloeg in het district Harlingen B.H.
    Heldt (lib.) en in Sneek A. Buma (lib.).
    - Versloeg in 1891 H. Goeman Borgesius (lib.)


    woonplaats(en)/adres(sen)
    IJlst


    publicaties/bronnen

    publicaties over
    Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.X, 692


    familie/gezin

    naam vader
    M.W. Oppedijk, Melis Wallis

    naam moeder
    S. Rijgstra, Sjuttje

    samenlevingsvorm
    gehuwd te Hindeloopen, 9 oktober 1859

    naam partner
    T.C. Tjebbes, Titia Catherina

    familierelaties
    Schoonvader van R. van Veen, Tweede-Kamerlid
    Gegevens hebben - zeker voor wat het recente verleden betreft - vooral
    betrekking op de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief was.
    (Gemotiveerde) aanvullingen of correcties ontvangen wij graag. U kunt
    hiervoor de "reageer-knop" gebruiken.    Groeten,
    Hillebrand Visser
    ----- Original Message -----
    From: "Hans van Veen" <Hans@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, April 04, 2005 4:15 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] fam. Oppedijk uit IJlst    Jeanette Elisabeth Oppedijk (1872-1952) trouwde met Rienk van Veen uit
    Lemmer    Haar vader was Walle Melis Opedijk (1834-1893) en moeder Titia Catharina
    Tjebbes ( 1833-1919)    Ik zag bij Tresoar dat de familienaam al bestond bij de naams aanmelding:

    Familienamen 1811

    Oppedijk, Walle Jans weduwe, Akke Symens de Jager, IJlst

    k. Jan 15, Tjeertje 11, Melis 6, Symon 4, allen te IJlst

    N.B. Hebben vanouds de naam Oppedijk

    Mairie IJlst, fol. 65v    Is er iemand onder u die al eens aan deze Oppedijk familie uit IJlst gewerkt
    heeft?    Bvd

    Hans

    [Non-text portions of this message have been removed]
    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links

    --
    No virus found in this incoming message.
    Checked by AVG Anti-Virus.
    Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.9.1 - Release Date: 1-4-2005
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Hans van Veen
    Beste Hillebrand Dank voor deze informatie Ik ben een groentje op dit gebied en ik verbaas mij elke keer weer wat jullie allemaal al weten en met stukjes en
    Message 3 of 4 , Apr 4, 2005
     Beste Hillebrand

     Dank voor deze informatie
     Ik ben een "groentje" op dit gebied en ik verbaas mij elke keer weer wat
     jullie allemaal al weten en met stukjes en beetjes bij elkaar "sprokkelen".
     Een hele ervaring en bewonderingswaardig.
     Nogmaals dank
     Hans
    • Sipke Paulides
     Dag Hans, Ik heb hier laatst eens wat in lopen uitzoeken; veel verder en ik niet gekomen Zelf stam ik af van Jiskjen Jans Oppedijk, mogelijk familie van jouw
     Message 4 of 4 , Apr 4, 2005
      Dag Hans,

      Ik heb hier laatst eens wat in lopen uitzoeken; veel verder en ik niet
      gekomen
      Zelf stam ik af van Jiskjen Jans Oppedijk, mogelijk familie van jouw
      Walle Melis Opedijk.
      Vanwege mijn woonplaats (Noorwegen) ben ik niet tot verder onderzoek
      gekomen.

      Het zijn dus allemaal losse eindjes, maar misschien heb je er wat aan.
      Kom je verder, dan hoor ik het graag.
      Hou er maar rekening mee dat een aantal van mijn gokjes fout zijn !

      Groeten,
      Sipke


      Jiskjen Jans Oppedijk
      geboren rond 1774
      overleden op zondag 17 mei 1846
      ongeveer 72 jaar
      x (1796) Andries Piebes de Lang (5 kinderen)

      Mogelijk overlijden:
      Overlijdensakte Bolsward, 1846
      Aangiftedatum 19 mei 1846, blad nr. 11
      Jiskjen Jans Oppedijk, overleden 17 mei 1846, oud 72 jaar, weduwe

      Mogelijk 2e huwelijk van Jiskjen Jans Oppedijk na overlijden Andries
      Piebes de Lang:
      Huwelijksakte Schoterland (mairie Heerenveen), 1812
      Man: Johannes Luitjens Kalverboer
      Vrouw: Jiskjen Jans Oppedijk
      Datum: 22 april 1812, akte nr. 2

      Mogelijk grootouders:
      Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1746
      DTB nr: 670, 1679 - 1749
      Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 december 1746
      Man: Jacob Lykles, Joure
      Vrouw: Jiskjen Jans, Sneek

      Naamsaanname 1811:
      Jager, Akke Symens de, weduwe Walle Jans Oppedijk, IJlst
      4 kinderen: zie bij: Walle Jans Oppedijk
      Mairie IJlst, fol. 65v
      Oppedijk, Walle Jans weduwe, Akke Symens de Jager, IJlst
      k. Jan 15, Tjeertje 11, Melis 6, Symon 4, allen te IJlst
      N.B. Hebben vanouds de naam Oppedijk


      Ouders van Jiskjen Jans Oppedijk: Jan NN en mogelijkTjertje/Tjeerdtje NN
      (dochter en mogelijke zoon vernoemen een dochter Tje(e)rdje

      Trouwregister Hervormde gemeente IJlst, 1761
      DTB nr: 441, 1638 - 1811
      Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 maart 1761
      Man: Jan Walles Oppedijk, IJlst
      Vrouw: Tjertje Sijbrens Jorritsma, IJlst

      Mogelijke gezin en voorouders:
      Ouders van Jan Walles:
      Walle Melis Oppedijk, IJlst x IJtje Gerbens Brandt, IJlst, 29 oktober
      1730
      Kinderen hiervan:
      Melis Walles Oppedijk, IJlst x Vrouw: Aaltje Goitsens, Sneek , 5 juni
      1757
      Jan Walles Oppedijk x Tjertje Sijbrens Jorritsma 8 maart 1761
      Gerben Walles Oppedijk, IJlst x Rigt Jans, IJlst 28 juni 1767


      Ouders van Walle Melis Oppedijk:
      Walle ... x ... Jans/Gerbens ?
      Kinderen:
      Hijke Meles Oppedijk x Fedde Pieters, Arum, IJlst , 2 december 1718
      Antje Meelis Oppedijk x Jan Willems, Wartena, IJlst , 4 juli 1723
      Walle Melis Oppedijk, IJlst x IJtje Gerbens Brandt, IJlst, 29 oktober
      1730
      Jakob Melis Oppedijk, IJlst x Jeltje Hiddes, IJlst , 26 mei 1743

      Mogelijke ouders van Walle …:
      Melis Walles/Jacobs (zv ... x Hijke/Antje) x ... Walles/Jacobs (dv
      ... x Hijke/Antje)
      Melis Walles, IJlst x Eelckjen Walles, IJlst, 10 december 1698
      Melis Walles, IJlst x Fedtie Gatses, Wolsum, 12 januari 1690
      Meles Walles, IJlst x Trin Lierdtsdr, IJlst , 28 november 1686

      Mogelijke ouders (zie naam vrouw, evt vernoeming bij kleindochter en
      kleinzoon):
      Walle Jacobs, Akkrum x Anthie Melis, IJlst , 21 januari 1663


      -----Original Message-----
      From: Hans van Veen [mailto:Hans@...]
      Sent: 4. april 2005 04:16
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: [Friesland-genealogy] fam. Oppedijk uit IJlst

      Jeanette Elisabeth Oppedijk (1872-1952) trouwde met Rienk van Veen uit
      Lemmer      Haar vader was Walle Melis Opedijk (1834-1893) en moeder Titia
      Catharina
      Tjebbes ( 1833-1919)      Ik zag bij Tresoar dat de familienaam al bestond bij de naams
      aanmelding:

      Familienamen 1811

      Oppedijk, Walle Jans weduwe, Akke Symens de Jager, IJlst

      k. Jan 15, Tjeertje 11, Melis 6, Symon 4, allen te IJlst

      N.B. Hebben vanouds de naam Oppedijk

      Mairie IJlst, fol. 65v      Is er iemand onder u die al eens aan deze Oppedijk familie uit IJlst
      gewerkt
      heeft?      Bvd

      Hans

      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
      8 juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      _____

      Yahoo! Groups Links
      * To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

      * To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
      ibe>

      * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
      <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.