Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 03-04-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 03-04-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 3, 2005
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 03-04-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Grietje Alma (partner: Pieter Kooistra, overl.: 22-01-1988).
   geb.: 01-08-1911. overl.: 20-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Jantje Bijma (partner: Hendrik de Vries, overl.: 08-09-1976).
   geb.: nb. (88 jaar). overl.: Burgum (Berchhiem), 15-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Geert Bok (partner: Attie Postuma).
   geb.: Go�ngamieden, 18-09-1921. overl.: Sneek, 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Wiepkje Bus.
   geb.: Kollum, 18-04-1917. overl.: Leeuwarden, 30-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Diana de Groot (partner: Peter Kooijman).
   geb.: 06-02-1964. overl.: 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Margaretha (Gretha) de Jong (partner: J. van der Weijde).
   geb.: 05-06-1934. overl.: Leeuwarden, 30-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Mindert de Vries (partner: Siet de Jong).
   geb.: Tzum, 19-11-1939. overl.: Sneek, 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Jitske (Jikke) Fennema (partner: Klaas Hoogsteen, overl.: 09-09-2001).
   geb.: Blija, 05-10-1917. overl.: Leeuwarden, 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Albert Abel Gols.
   geb.: Den Haag, 12-08-1920. overl.: Joure, 25-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Hendrik Wolter Helmus (partner: Stien van der Hoek).
   geb.: 10-02-1926. overl.: 15-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Oukert Hoekstra (partner: Jannie Haanstra).
   geb.: Stiens, 08-06-1926. overl.: Surhuisterveen, 18-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Aaltje Grietje Kuiper (partner: W.E.B. Schwartz).
   geb.: nb. (89 jaar). overl.: Leeuwarden, datum nb.. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Cornelia (Corrie) Reitsema (partner: Fokko Heslinga, overl.: 27-12-1993).
   geb.: Opende, 01-01-1925. overl.: Surhuisterveen, 15-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Marelia Alice Semple (partner: Jan Gjaltema).
   geb.: Suriname, 24-07-1958. overl.: Dokkum, 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Attje Jantje (Aja) van der Heide (partner: Gerke J. Gal Gal).
   geb.: 14-03-1952. overl.: Surhuisterveen?, 16-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Wijtske Van der Meer (partner: Tjitte Bleeker, overl.: 14-07-1998).
   geb.: 17-04-1915. overl.: 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Antje van Schepen.
   geb.: Opende, 11-02-1917. overl.: Opende, 19-03-2005. (Feanster 22-03-2005).

   Fimkje Wielenga (partner: Jan de Valk, overl.: 23-10-1981).
   geb.: Makkum, 06-04-1916. overl.: Harlingen, 29-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).

   Jan Zwart (partner: Lotty Tuil).
   geb.: 17-03-1921. overl.: 30-03-2005. (LC 31-03-2005 (week 13)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.