Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Crack-probleem: ervaren genealogen advies gevraagd!

Expand Messages
 • Nico van der Woude
  Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te beginnen ben ik niet thuis in
  Message 1 of 14 , Apr 3, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
   punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
   beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
   vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
   Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
   iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
   onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
   grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
   Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
   (zie: Van aver tot aver).
   Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
   uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
   wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
   bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
   Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
   was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
   Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
   Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
   geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
   waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
   verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
   positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
   het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
   ook jammer zijn.


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
   <jjkrak@p...> wrote:
   > Beste Nico,
   >
   > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
   aver",
   > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
   >
   > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
   en
   > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
   >
   > 1. Tijd
   >
   > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
   trouwt.
   > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
   Kwam
   > dit vaker voor in die tijd?
   >
   > 2. Plaats
   >
   > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
   verhuizing
   > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
   wordt
   > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
   > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
   dit
   > het punt.
   >
   > 3. Milieu
   >
   > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
   van de
   > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
   waar
   > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
   Jan's
   > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
   advocaat
   > bij het Hof van Friesland.
   >
   > 4. Vernoeming
   >
   > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
   Jan,
   > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
   Folkert.
   > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
   naar zijn
   > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
   naar de
   > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
   is.
   >
   > 5. Erfbezittingen
   >
   > Niet aangetroffen.
   >
   > 6. Bijkomend bewijs
   >
   > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
   > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
   > kunnen worden.
   >
   > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
   met als
   > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
   feit dat
   > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
   >
   > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
   vrij
   > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
   toch
   > opmerkelijk.
   >
   > 7. Uitsluiting van andere opties
   >
   > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
   > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
   Krack of
   > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
   de nu
   > gevonden Crack in Kuinre.
   >
   > Conclusie
   >
   > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
   > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
   methode
   > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
   >
   > Onderschrijf je deze analyse?
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Jeroen Krak
   > Doetinchem
   > http://www.krak-family.nl
  • Jeroen Krak
   Hallo Nico, Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick Bunskoeke, die
   Message 2 of 14 , Apr 3, 2005
   • 0 Attachment
    Hallo Nico,

    Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
    Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
    Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk archivaris
    in Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek gekregen. Zowel
    hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
    Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
    gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te leggen is
    tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.

    Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder ben ik
    het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
    onderzoeken valt, is het niet leuk meer...

    Vriendelijke groeten,

    Jeroen Krak
    Doetinchem
    http://www.krak-family.nl


    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
    Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
    advies gevraagd!    Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
    punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
    beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
    vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
    Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
    iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
    onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
    grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
    Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
    (zie: Van aver tot aver).
    Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
    uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
    wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
    bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
    Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
    was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
    Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
    Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
    geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
    waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
    verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
    positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
    het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
    ook jammer zijn.


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
    <jjkrak@p...> wrote:
    > Beste Nico,
    >
    > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
    aver",
    > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
    >
    > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
    en
    > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
    >
    > 1. Tijd
    >
    > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
    trouwt.
    > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
    Kwam
    > dit vaker voor in die tijd?
    >
    > 2. Plaats
    >
    > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
    verhuizing
    > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
    wordt
    > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
    > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
    dit
    > het punt.
    >
    > 3. Milieu
    >
    > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
    van de
    > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
    waar
    > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
    Jan's
    > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
    advocaat
    > bij het Hof van Friesland.
    >
    > 4. Vernoeming
    >
    > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
    Jan,
    > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
    Folkert.
    > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
    naar zijn
    > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
    naar de
    > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
    is.
    >
    > 5. Erfbezittingen
    >
    > Niet aangetroffen.
    >
    > 6. Bijkomend bewijs
    >
    > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
    > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
    > kunnen worden.
    >
    > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
    met als
    > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
    feit dat
    > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
    >
    > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
    vrij
    > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
    toch
    > opmerkelijk.
    >
    > 7. Uitsluiting van andere opties
    >
    > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
    > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
    Krack of
    > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
    de nu
    > gevonden Crack in Kuinre.
    >
    > Conclusie
    >
    > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
    > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
    methode
    > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
    >
    > Onderschrijf je deze analyse?
    >
    > Vriendelijke groeten,
    >
    > Jeroen Krak
    > Doetinchem
    > http://www.krak-family.nl


    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    8 juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links
   • appydevries
    Jeroen; misschien bekend?,maar toch; burger boeken Leeuwarden, Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden 19-05-1769 betaalt ; 6 g.g. m227,p.622. groetjes Appy. ...
    Message 3 of 14 , Apr 4, 2005
    • 0 Attachment
     Jeroen;
     misschien bekend?,maar toch;
     ''burger boeken''Leeuwarden,
     Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden
     19-05-1769 betaalt ; 6 g.g.
     m227,p.622.
     groetjes Appy.

     ----- Original Message -----
     From: "Jeroen Krak" <jjkrak@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Sunday, April 03, 2005 9:59 PM
     Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
     advies gevraagd!


     Hallo Nico,

     Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
     Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
     Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk archivaris
     in Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek gekregen. Zowel
     hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
     Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
     gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te leggen is
     tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.

     Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder ben ik
     het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
     onderzoeken valt, is het niet leuk meer...

     Vriendelijke groeten,

     Jeroen Krak
     Doetinchem
     http://www.krak-family.nl


     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
     Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
     advies gevraagd!     Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
     punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
     beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
     vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
     Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
     iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
     onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
     grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
     Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
     (zie: Van aver tot aver).
     Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
     uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
     wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
     bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
     Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
     was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
     Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
     Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
     geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
     waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
     verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
     positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
     het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
     ook jammer zijn.


     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
     <jjkrak@p...> wrote:
     > Beste Nico,
     >
     > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
     aver",
     > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
     >
     > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
     en
     > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
     >
     > 1. Tijd
     >
     > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
     trouwt.
     > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
     Kwam
     > dit vaker voor in die tijd?
     >
     > 2. Plaats
     >
     > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
     verhuizing
     > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
     wordt
     > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
     > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
     dit
     > het punt.
     >
     > 3. Milieu
     >
     > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
     van de
     > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
     waar
     > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
     Jan's
     > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
     advocaat
     > bij het Hof van Friesland.
     >
     > 4. Vernoeming
     >
     > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
     Jan,
     > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
     Folkert.
     > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
     naar zijn
     > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
     naar de
     > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
     is.
     >
     > 5. Erfbezittingen
     >
     > Niet aangetroffen.
     >
     > 6. Bijkomend bewijs
     >
     > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
     > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
     > kunnen worden.
     >
     > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
     met als
     > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
     feit dat
     > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
     >
     > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
     vrij
     > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
     toch
     > opmerkelijk.
     >
     > 7. Uitsluiting van andere opties
     >
     > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
     > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
     Krack of
     > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
     de nu
     > gevonden Crack in Kuinre.
     >
     > Conclusie
     >
     > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
     > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
     methode
     > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
     >
     > Onderschrijf je deze analyse?
     >
     > Vriendelijke groeten,
     >
     > Jeroen Krak
     > Doetinchem
     > http://www.krak-family.nl


     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
     8 juli 1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     Yahoo! Groups Links
    • jjkrak@planet.nl
     Dank je Appy, Deze Jan is de zoon van Gerrit en mijn voorvader in rechte lijn. Groeten, Jeroen ... Van: appydevries Datum: maandag,
     Message 4 of 14 , Apr 4, 2005
     • 0 Attachment
      Dank je Appy,

      Deze Jan is de zoon van Gerrit en mijn voorvader in rechte lijn.

      Groeten,

      Jeroen

      ----- Oorspronkelijk bericht -----
      Van: appydevries <appydevries@...>
      Datum: maandag, april 4, 2005 9:51 am
      Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
      genealogen advies gevraagd!

      >
      > Jeroen;
      > misschien bekend?,maar toch;
      > ''burger boeken''Leeuwarden,
      > Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden
      > 19-05-1769 betaalt ; 6 g.g.
      > m227,p.622.
      > groetjes Appy.
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Jeroen Krak" <jjkrak@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Sunday, April 03, 2005 9:59 PM
      > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
      > genealogenadvies gevraagd!
      >
      >
      > Hallo Nico,
      >
      > Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
      > Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
      > Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk
      > archivarisin Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek
      > gekregen. Zowel
      > hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
      > Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
      > gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te
      > leggen is
      > tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.
      >
      > Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder
      > ben ik
      > het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
      > onderzoeken valt, is het niet leuk meer...
      >
      > Vriendelijke groeten,
      >
      > Jeroen Krak
      > Doetinchem
      > http://www.krak-family.nl
      >
      >
      > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
      > Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
      > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
      > genealogenadvies gevraagd!
      >
      >
      >
      > Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
      > punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
      > beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
      > vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
      > Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
      > iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
      > onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
      > grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
      > Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
      > (zie: Van aver tot aver).
      > Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
      > uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
      > wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
      > bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
      > Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
      > was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
      > Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
      > Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
      > geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
      > waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
      > verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
      > positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
      > het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
      > ook jammer zijn.
      >
      >
      > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
      > <jjkrak@p...> wrote:
      > > Beste Nico,
      > >
      > > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
      > aver",
      > > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
      > >
      > > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
      > en
      > > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
      > >
      > > 1. Tijd
      > >
      > > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
      > trouwt.
      > > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
      > Kwam
      > > dit vaker voor in die tijd?
      > >
      > > 2. Plaats
      > >
      > > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
      > verhuizing
      > > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
      > wordt
      > > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
      > > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
      > dit
      > > het punt.
      > >
      > > 3. Milieu
      > >
      > > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
      > van de
      > > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
      > waar
      > > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
      > Jan's
      > > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
      > advocaat
      > > bij het Hof van Friesland.
      > >
      > > 4. Vernoeming
      > >
      > > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
      > Jan,
      > > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
      > Folkert.
      > > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
      > naar zijn
      > > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
      > naar de
      > > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
      > is.
      > >
      > > 5. Erfbezittingen
      > >
      > > Niet aangetroffen.
      > >
      > > 6. Bijkomend bewijs
      > >
      > > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
      > > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
      > > kunnen worden.
      > >
      > > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
      > met als
      > > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
      > feit dat
      > > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
      > >
      > > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
      > vrij
      > > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
      > toch
      > > opmerkelijk.
      > >
      > > 7. Uitsluiting van andere opties
      > >
      > > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
      > > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
      > Krack of
      > > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
      > de nu
      > > gevonden Crack in Kuinre.
      > >
      > > Conclusie
      > >
      > > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
      > > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
      > methode
      > > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
      > >
      > > Onderschrijf je deze analyse?
      > >
      > > Vriendelijke groeten,
      > >
      > > Jeroen Krak
      > > Doetinchem
      > > http://www.krak-family.nl
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
      > sinds8 juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
      > ~-->
      > DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children
      > resources
      > often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC
      > today!http://us.click.yahoo.com/T_B0zD/.WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
      > -------------------------------------------------------------------
      > -~->
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
      > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
     • kbylsma1
      Beste medespeurders: I followed the interesting discussion regarding how certain we can be in making family connections. Nico s criteria seem to be quite
      Message 5 of 14 , Apr 4, 2005
      • 0 Attachment
       Beste medespeurders:

       I followed the interesting discussion regarding how certain we can
       be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
       useful. I am wondering if religious affiliation might also be added
       among relevant criteria.

       I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a few
       years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
       have also helped in trying to resolve my puzzle.

       My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde' church
       in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802, and
       died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
       death, no family name is given but by tradition, it was believed that
       her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
       Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
       between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He also
       found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
       date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.

       My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
       Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon likely
       parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
       http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to a
       Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
       the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
       this village and church. However, it appears that only one son,
       Meint, was known about.

       To what extent can we establish a family connection? If we take
       Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
       fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long distance);
       milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in Sneek
       had as occupation; names are very clear; for inheritance, nothing
       is known; as to other possible candidates, to date nothing has been
       found. However, the religious continuity should be added as a
       definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a small
       minority of the population in Fryslan. Another argument that might
       be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
       (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
       had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
       elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined is
       that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would exist
       for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about 1740.

       Any thoughts on this puzzle are welcome!

       Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
       Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

       --knip--
      • Jeroen Krak
       Dear Klaas & Nico, I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate criterium, even to the extend considering it as one of the main important
       Message 6 of 14 , Apr 4, 2005
       • 0 Attachment
        Dear Klaas & Nico,

        I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
        criterium, even to the extend considering it as one of the main
        important criteria. My understanding from Nico's criteria is that he has
        incorporated it as additional evidence but indeed there is reason to
        consider it more important than only additional.

        Another thought crossed my mind. There is a big difference between
        linking a person with a child known by name to another known person in
        ones own ancestry with the same name as this known child, or linking a
        person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
        knowledge of known children of this person. One could call such a
        criterium for instance "first name-family name-match", better
        suggestions welcomed.

        Introducing the above two criteria possibly strengthens the outcome of
        the evaluation of the likeliness of affiliation.

        Vriendelijke groeten,

        Jeroen Krak
        Doetinchem
        http://www.krak-family.nl


        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@...]
        Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
        advies gevraagd!        Beste medespeurders:

        I followed the interesting discussion regarding how certain we can
        be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
        useful. I am wondering if religious affiliation might also be added
        among relevant criteria.

        I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a few
        years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
        have also helped in trying to resolve my puzzle.

        My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde' church
        in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802, and
        died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
        death, no family name is given but by tradition, it was believed that
        her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
        Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
        between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He also
        found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
        date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.

        My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
        Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon likely
        parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
        http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to a
        Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
        the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
        this village and church. However, it appears that only one son,
        Meint, was known about.

        To what extent can we establish a family connection? If we take
        Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
        fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long distance);
        milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in Sneek
        had as occupation; names are very clear; for inheritance, nothing
        is known; as to other possible candidates, to date nothing has been
        found. However, the religious continuity should be added as a
        definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a small
        minority of the population in Fryslan. Another argument that might
        be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
        (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
        had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
        elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined is
        that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would exist
        for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about 1740.

        Any thoughts on this puzzle are welcome!

        Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
        Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

        --knip--


        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
        8 juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links
       • Nico van der Woude
        Dear Klaas en Jeroen, Thanks for the suggestion to add religion as a criterium. For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into account, I
        Message 7 of 14 , Apr 4, 2005
        • 0 Attachment
         Dear Klaas en Jeroen,

         Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
         For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
         account, I probably would consider it to be additional.
         I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
         of a small group and the other criteria seem to apply, an
         affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
         true.
         However: this is where it starts to become more or less difficult.
         It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
         usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
         has to take an entire population (village, grietenij, province?)
         into account: statistics will be needed: how often does it occur,
         that people merry 'outside their own religion?'
         To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
         state that someone has a certain religion: there is always a (great)
         possibilty that people change their religion, or - more likely -that
         in a group (e.g. a family) there are differences in religious
         background.
         Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
         think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
         Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
         Pieter not. Maybe that explains why one child has been
         baptized 'hervormd' and the other child was not.
         To add another example: this was certainly the case with the family
         of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
         certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
         However, at least one child was not. In this case I found the
         affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
         of our conversation.

         Vriendelijke groeten,

         Nico van der Woude         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
         <jjkrak@p...> wrote:
         > Dear Klaas & Nico,
         >
         > I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
         > criterium, even to the extend considering it as one of the main
         > important criteria. My understanding from Nico's criteria is that
         he has
         > incorporated it as additional evidence but indeed there is reason
         to
         > consider it more important than only additional.
         >
         > Another thought crossed my mind. There is a big difference between
         > linking a person with a child known by name to another known
         person in
         > ones own ancestry with the same name as this known child, or
         linking a
         > person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
         > knowledge of known children of this person. One could call such a
         > criterium for instance "first name-family name-match", better
         > suggestions welcomed.
         >
         > Introducing the above two criteria possibly strengthens the
         outcome of
         > the evaluation of the likeliness of affiliation.
         >
         > Vriendelijke groeten,
         >
         > Jeroen Krak
         > Doetinchem
         > http://www.krak-family.nl
         >
         >
         > -----Oorspronkelijk bericht-----
         > Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@s...]
         > Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
         > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
         genealogen
         > advies gevraagd!
         >
         >
         >
         > Beste medespeurders:
         >
         > I followed the interesting discussion regarding how certain we
         can
         > be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
         > useful. I am wondering if religious affiliation might also be
         added
         > among relevant criteria.
         >
         > I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a
         few
         > years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
         > have also helped in trying to resolve my puzzle.
         >
         > My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde'
         church
         > in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802,
         and
         > died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
         > death, no family name is given but by tradition, it was believed
         that
         > her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
         > Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
         > between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He
         also
         > found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
         > date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.
         >
         > My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
         > Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon
         likely
         > parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
         > http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to
         a
         > Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
         > the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
         > this village and church. However, it appears that only one son,
         > Meint, was known about.
         >
         > To what extent can we establish a family connection? If we take
         > Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
         > fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long
         distance);
         > milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in
         Sneek
         > had as occupation; names are very clear; for inheritance,
         nothing
         > is known; as to other possible candidates, to date nothing has
         been
         > found. However, the religious continuity should be added as a
         > definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a
         small
         > minority of the population in Fryslan. Another argument that
         might
         > be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
         > (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
         > had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
         > elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined
         is
         > that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would
         exist
         > for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about
         1740.
         >
         > Any thoughts on this puzzle are welcome!
         >
         > Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
         > Website at: http://kbylsma.bravehost.com/
         >
         > --knip--
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
         sinds
         > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
         naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         > Yahoo! Groups Links
        • Jeroen Krak
         Nico (+ Klaas & anderen), Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
         Message 8 of 14 , Apr 4, 2005
         • 0 Attachment
          Nico (+ Klaas & anderen),

          Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
          stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
          steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin overeenkomst
          van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd gezien hetzelfde
          blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als uitgangspunt neem,
          dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
          religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!

          Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de stamreeks
          weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van Klaas aan kracht
          winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder element
          van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het alleen kan gelden
          in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk voor de
          rest ook.

          Vriendelijke groeten,

          Jeroen Krak
          Doetinchem
          http://www.krak-family.nl


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
          Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
          advies gevraagd!          Dear Klaas en Jeroen,

          Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
          For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
          account, I probably would consider it to be additional.
          I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
          of a small group and the other criteria seem to apply, an
          affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
          true.
          However: this is where it starts to become more or less difficult.
          It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
          usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
          has to take an entire population (village, grietenij, province?)
          into account: statistics will be needed: how often does it occur,
          that people merry 'outside their own religion?'
          To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
          state that someone has a certain religion: there is always a (great)
          possibilty that people change their religion, or - more likely -that
          in a group (e.g. a family) there are differences in religious
          background.
          Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
          think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
          Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
          Pieter not. Maybe that explains why one child has been
          baptized 'hervormd' and the other child was not.
          To add another example: this was certainly the case with the family
          of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
          certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
          However, at least one child was not. In this case I found the
          affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
          of our conversation.

          Vriendelijke groeten,

          Nico van der Woude          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
          <jjkrak@p...> wrote:
          > Dear Klaas & Nico,
          >
          > I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
          > criterium, even to the extend considering it as one of the main
          > important criteria. My understanding from Nico's criteria is that
          he has
          > incorporated it as additional evidence but indeed there is reason
          to
          > consider it more important than only additional.
          >
          > Another thought crossed my mind. There is a big difference between
          > linking a person with a child known by name to another known
          person in
          > ones own ancestry with the same name as this known child, or
          linking a
          > person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
          > knowledge of known children of this person. One could call such a
          > criterium for instance "first name-family name-match", better
          > suggestions welcomed.
          >
          > Introducing the above two criteria possibly strengthens the
          outcome of
          > the evaluation of the likeliness of affiliation.
          >
          > Vriendelijke groeten,
          >
          > Jeroen Krak
          > Doetinchem
          > http://www.krak-family.nl
          >
          >
          > -----Oorspronkelijk bericht-----
          > Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@s...]
          > Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
          > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
          genealogen
          > advies gevraagd!
          >
          >
          >
          > Beste medespeurders:
          >
          > I followed the interesting discussion regarding how certain we
          can
          > be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
          > useful. I am wondering if religious affiliation might also be
          added
          > among relevant criteria.
          >
          > I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a
          few
          > years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
          > have also helped in trying to resolve my puzzle.
          >
          > My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde'
          church
          > in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802,
          and
          > died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
          > death, no family name is given but by tradition, it was believed
          that
          > her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
          > Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
          > between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He
          also
          > found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
          > date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.
          >
          > My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
          > Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon
          likely
          > parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
          > http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to
          a
          > Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
          > the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
          > this village and church. However, it appears that only one son,
          > Meint, was known about.
          >
          > To what extent can we establish a family connection? If we take
          > Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
          > fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long
          distance);
          > milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in
          Sneek
          > had as occupation; names are very clear; for inheritance,
          nothing
          > is known; as to other possible candidates, to date nothing has
          been
          > found. However, the religious continuity should be added as a
          > definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a
          small
          > minority of the population in Fryslan. Another argument that
          might
          > be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
          > (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
          > had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
          > elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined
          is
          > that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would
          exist
          > for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about
          1740.
          >
          > Any thoughts on this puzzle are welcome!
          >
          > Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
          > Website at: http://kbylsma.bravehost.com/
          >
          > --knip--
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
          sinds
          > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
          naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          >
          > Yahoo! Groups Links


          Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
          8 juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links
         • Walraven Koster
          Allemaal denk ik wel, Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis. Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen
          Message 9 of 14 , Apr 4, 2005
          • 0 Attachment
           Allemaal denk ik wel,

           Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis.
           Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen naar
           de dominante stroming in die plaats. In 's Hertogenbosch zie ik van
           oorsprong NG Mirande's katholiek trouwen, met katholiek gedoopte
           kinderen. In Leeuwarden zie ik mijn eigen RK Dorenstouter-lijn
           overgaan naar de NG-kerk. Eerder, in 1676, heb ik de volgende
           aantekening in Kralingen: dopeling: Laurens Jacobsz Hoyer, getrouwd
           man van wederdoopsche ouders, op goede attestatie van de kerk te
           Rotterdam alhier gedoopt.
           Dit zegt nog niet alles: voor zover ik kan zien zijn ze allen in
           gemengde huwelijken. (Volgens Fons Janssen: gemengd verkeerd /
           verkeerd gemengd ) Er is dus een duidelijke reden voor de wissel.

           Walraven Koster           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak <jjkrak@p...>
           wrote:
           > Nico (+ Klaas & anderen),
           >
           > Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
           > stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
           > steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin overeenkomst
           > van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd gezien hetzelfde
           > blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als uitgangspunt neem,
           > dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
           > religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!
           >
           > Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de stamreeks
           > weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van Klaas aan kracht
           > winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder element
           > van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het alleen kan gelden
           > in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk voor de
           > rest ook.
           >
           > Vriendelijke groeten,
           >
           > Jeroen Krak
           > Doetinchem
           > http://www.krak-family.nl
           >
           >
           > -----Oorspronkelijk bericht-----
           > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@h...]
           > Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
           > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
           > advies gevraagd!
           >
           >
           >
           > Dear Klaas en Jeroen,
           >
           > Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
           > For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
           > account, I probably would consider it to be additional.
           > I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
           > of a small group and the other criteria seem to apply, an
           > affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
           > true.
           > However: this is where it starts to become more or less difficult.
           > It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
           > usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
           > has to take an entire population (village, grietenij, province?)
           > into account: statistics will be needed: how often does it occur,
           > that people merry 'outside their own religion?'
           > To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
           > state that someone has a certain religion: there is always a (great)
           > possibilty that people change their religion, or - more likely -that
           > in a group (e.g. a family) there are differences in religious
           > background.
           > Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
           > think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
           > Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
           > Pieter not. Maybe that explains why one child has been
           > baptized 'hervormd' and the other child was not.
           > To add another example: this was certainly the case with the family
           > of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
           > certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
           > However, at least one child was not. In this case I found the
           > affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
           > of our conversation.
           >
           > Vriendelijke groeten,
           >
           > Nico van der Woude
           >
           >
           >8
          • jjkrak@planet.nl
           Nico, Karel, overige lijstgenoten, Naar aanleiding van de recente gedachtenwisseling over bewijsvoering in genealogisch onderzoek heb ik op basis van het
           Message 10 of 14 , Apr 5, 2005
           • 0 Attachment
            Nico, Karel, overige lijstgenoten,

            Naar aanleiding van de recente gedachtenwisseling over bewijsvoering in
            genealogisch onderzoek heb ik op basis van het verhaal van Nico een
            korte notitie geschreven. Wellicht voor eenieder interessant,
            opmerkingen en aanvullingen meer dan welkom.

            Vriendelijke groet,

            Jeroen Krak
            Doetinchem
            http://www.krak-family.nl


            ----- Oorspronkelijk bericht -----
            Van: Walraven Koster <walravenkoster@...>
            Datum: dinsdag, april 5, 2005 1:48 am
            Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
            advies gevraagd!

            >
            >
            > Allemaal denk ik wel,
            >
            > Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis.
            > Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen naar
            > de dominante stroming in die plaats. In 's Hertogenbosch zie ik van
            > oorsprong NG Mirande's katholiek trouwen, met katholiek gedoopte
            > kinderen. In Leeuwarden zie ik mijn eigen RK Dorenstouter-lijn
            > overgaan naar de NG-kerk. Eerder, in 1676, heb ik de volgende
            > aantekening in Kralingen: dopeling: Laurens Jacobsz Hoyer, getrouwd
            > man van wederdoopsche ouders, op goede attestatie van de kerk te
            > Rotterdam alhier gedoopt.
            > Dit zegt nog niet alles: voor zover ik kan zien zijn ze allen in
            > gemengde huwelijken. (Volgens Fons Janssen: gemengd verkeerd /
            > verkeerd gemengd ) Er is dus een duidelijke reden voor de wissel.
            >
            > Walraven Koster
            >
            >
            >
            > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak <jjkrak@p...>
            > wrote:
            > > Nico (+ Klaas & anderen),
            > >
            > > Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
            > > stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
            > > steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin
            > overeenkomst> van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd
            > gezien hetzelfde
            > > blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als
            > uitgangspunt neem,
            > > dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
            > > religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!
            > >
            > > Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de
            > stamreeks> weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van
            > Klaas aan kracht
            > > winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder
            > element> van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het
            > alleen kan gelden
            > > in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk
            > voor de
            > > rest ook.
            > >
            > > Vriendelijke groeten,
            > >
            > > Jeroen Krak
            > > Doetinchem
            > > http://www.krak-family.nl
            > >
            > >
            > > -----Oorspronkelijk bericht-----
            > > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@h...]
            > > Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
            > > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
            > genealogen> advies gevraagd!
            > >
            > >
            > >
            > > Dear Klaas en Jeroen,
            > >
            > > Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
            > > For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken
            > into
            > > account, I probably would consider it to be additional.
            > > I do understand the meaning and extension of it: if someone is
            > part
            > > of a small group and the other criteria seem to apply, an
            > > affiliation is possible. It can be helpfull, that much is
            > certainly
            > > true.
            > > However: this is where it starts to become more or less
            > difficult.
            > > It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
            > > usefull. One family probably is too small to draw conclusions.
            > One
            > > has to take an entire population (village, grietenij, province?)
            > > into account: statistics will be needed: how often does it
            > occur,
            > > that people merry 'outside their own religion?'
            > > To make a long story short: in my humble opinion it is not
            > enough to
            > > state that someone has a certain religion: there is always a
            > (great)
            > > possibilty that people change their religion, or - more likely -
            > that
            > > in a group (e.g. a family) there are differences in religious
            > > background.
            > > Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I
            > seriously
            > > think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
            > > Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind'
            > and
            > > Pieter not. Maybe that explains why one child has been
            > > baptized 'hervormd' and the other child was not.
            > > To add another example: this was certainly the case with the
            > family
            > > of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes,
            > almost
            > > certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
            > > However, at least one child was not. In this case I found the
            > > affiliation in the archives, which brings us back to the
            > beginning
            > > of our conversation.
            > >
            > > Vriendelijke groeten,
            > >
            > > Nico van der Woude
            > >
            > >
            > >8
            >
            >
            >
            >
            >
            > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
            > ~-->
            > Give underprivileged students the materials they need to learn.
            > Bring education to life by funding a specific classroom project.
            > http://us.click.yahoo.com/S_B0zD/_WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
            > -------------------------------------------------------------------
            > -~->
            >
            > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
            >
            > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
            > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >


            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Klaas Bylsma
            To all: It appears to me that the emphasis on situations where people in a possible family tree changed religion or were involved in mixed marriages is
            Message 11 of 14 , Apr 5, 2005
            • 0 Attachment
             To all:

             It appears to me that the emphasis on situations where people in a
             possible family tree changed religion or were involved in mixed
             marriages is misplaced. I agree that in such situations, it does not
             add to the claim of a possible connection. The emphasis should be on
             when religion remained the same. In Jeroen's cited case as well as my
             case involving Jitske Fokkes, the religion remained the same. In such
             cases, the claim of a possible connection is strengthened. Especially
             if the cases involve minority religions like 'doopgezinden' or Roman
             Catholics. Responses in Dutch are fine!!

             Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
             Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

             --knip--
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.