Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Sionsberg

Expand Messages
 • Marten Tacoma
  Willem, Op http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Dantumadeel.html vond ik het volgende: SIONSBERG, voorm. uithof van het Premonstratenser-Nonnenklooster
  Message 1 of 2 , Apr 3, 2005
   Willem,

   Op http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Dantumadeel.html vond ik het
   volgende:
   SIONSBERG, voorm. uithof van het Premonstratenser-Nonnenklooster Sion, prov.
   Friesland, kw. Oostergoo, griet. Dantumadeel, 1/4 u. O. Z. O. van Dockum.
   Voor dezen werd hier jaarlijks op Palmzondag met veel plegtigheden een
   Mariabeeld, van was gemaakt, omgedragen, met zulks eene toeloop van
   menschen, dat te Dockum naauwelijks bier of brood te bekomen was. Te
   gelijkertijd werd dan aan de Heilige Maagd was en vlas geofferd, waaruit het
   spreekwoord ontstond: "de Lieve Vrouwe van ten Berge heeft alzoo lief vlas
   als garen." In later tijd werd dit heiligdom in eene boerenplaats
   herschapen, die nog heden Sionsberg of de Berg-plaats wordt genoemd. Zij
   beslaat eene oppervlakte van 48 bund. 80 v. ell., en wordt in eigendom
   bezeten door Mejufvrouw A. C. de Vries, woonachtig te Dockum.

   En op: http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/archeolo.htm

   Uit de Encyclopedie van Friesland (1951) valt af te leiden dat - afgezien
   van de Bonifatius-mythe - de Dokkumer historie begint met de vestiging van
   een kapittel, dat omstreeks 1170 vanuit het klooster Mariëngaard te Hallum
   is omgezet in een vrouwenabdij van Norbertijnen. Deze vrouwenabdij werd voor
   het eerst genoemd in 1332 onder de naam Sionsberg en is opgeheven in 1580.
   Dokkum verschijnt dus pas ruim na 1000 n.C op de kaart.

   Met vriendelijke groet,

   Marten.
   ----- Original Message -----
   From: "e.b.g.w. ockels" <e.b.g.wockels@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, April 03, 2005 4:50 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Sionsberg   Beste lijstgenoten.

   Ca. 1662 trouwden mijn voorouders Age Andries en Sjouktie Klazes.
   Sjouktie is ca.1626 geboren te Lutjegast (Gr.) als dochter van Claes Janties
   (Heerema?) en Antie Garbrands uit Fransum (Gr.)
   Age werd ca. 1627 geboren te Hijum.
   Hij was eerder getrouwd geweest: in 1656 te Finkum met Rinskje Pieters van
   Nijkerk en in 1660 te Finkum met Jesel Johannes

   Hij was landbouwer op de Sate "De Grote Bergh" (Sionsberg) gelegen ten z.o
   van Dokkum.

   Nu heb ik naar aanleiding hiervan een paar vragen :
   a.) Heeft iemand meer informatie over Age Andries? Voorouders en/of
   verwanten? Of enig idee over een familienaam?
   b.) Hoe komt iemand uit Hijum als landbouwer terecht in de buurt van
   Damwoude?
   c.) De Sate "Sionsberg" is afgebroken, naar mij is verteld. Wie weet de
   juiste locatie? Ook zou ik via "Woonomgeving" daar een kijkje willen nemen,
   maar het is mij nog niet gelukt. Weet iemand het kadastrale nummer?
   d.) Ook informatie over zijn eerste huwelijkspartners vind ik interessant.

   Met vriendelijke groet en bij voorbaat mijn dank.

   Wil(lem) Ockels
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.