Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sionsberg

Expand Messages
 • e.b.g.w. ockels
  Beste lijstgenoten. Ca. 1662 trouwden mijn voorouders Age Andries en Sjouktie Klazes. Sjouktie is ca.1626 geboren te Lutjegast (Gr.) als dochter van Claes
  Message 1 of 2 , Apr 3, 2005
   Beste lijstgenoten.

   Ca. 1662 trouwden mijn voorouders Age Andries en Sjouktie Klazes.
   Sjouktie is ca.1626 geboren te Lutjegast (Gr.) als dochter van Claes Janties (Heerema?) en Antie Garbrands uit Fransum (Gr.)
   Age werd ca. 1627 geboren te Hijum.
   Hij was eerder getrouwd geweest: in 1656 te Finkum met Rinskje Pieters van Nijkerk en in 1660 te Finkum met Jesel Johannes

   Hij was landbouwer op de Sate "De Grote Bergh" (Sionsberg) gelegen ten z.o van Dokkum.

   Nu heb ik naar aanleiding hiervan een paar vragen :
   a.) Heeft iemand meer informatie over Age Andries? Voorouders en/of verwanten? Of enig idee over een familienaam?
   b.) Hoe komt iemand uit Hijum als landbouwer terecht in de buurt van Damwoude?
   c.) De Sate "Sionsberg" is afgebroken, naar mij is verteld. Wie weet de juiste locatie? Ook zou ik via "Woonomgeving" daar een kijkje willen nemen, maar het is mij nog niet gelukt. Weet iemand het kadastrale nummer?
   d.) Ook informatie over zijn eerste huwelijkspartners vind ik interessant.

   Met vriendelijke groet en bij voorbaat mijn dank.

   Wil(lem) Ockels

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Marten Tacoma
   Willem, Op http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Dantumadeel.html vond ik het volgende: SIONSBERG, voorm. uithof van het Premonstratenser-Nonnenklooster
   Message 2 of 2 , Apr 3, 2005
    Willem,

    Op http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Dantumadeel.html vond ik het
    volgende:
    SIONSBERG, voorm. uithof van het Premonstratenser-Nonnenklooster Sion, prov.
    Friesland, kw. Oostergoo, griet. Dantumadeel, 1/4 u. O. Z. O. van Dockum.
    Voor dezen werd hier jaarlijks op Palmzondag met veel plegtigheden een
    Mariabeeld, van was gemaakt, omgedragen, met zulks eene toeloop van
    menschen, dat te Dockum naauwelijks bier of brood te bekomen was. Te
    gelijkertijd werd dan aan de Heilige Maagd was en vlas geofferd, waaruit het
    spreekwoord ontstond: "de Lieve Vrouwe van ten Berge heeft alzoo lief vlas
    als garen." In later tijd werd dit heiligdom in eene boerenplaats
    herschapen, die nog heden Sionsberg of de Berg-plaats wordt genoemd. Zij
    beslaat eene oppervlakte van 48 bund. 80 v. ell., en wordt in eigendom
    bezeten door Mejufvrouw A. C. de Vries, woonachtig te Dockum.

    En op: http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/archeolo.htm

    Uit de Encyclopedie van Friesland (1951) valt af te leiden dat - afgezien
    van de Bonifatius-mythe - de Dokkumer historie begint met de vestiging van
    een kapittel, dat omstreeks 1170 vanuit het klooster Mariëngaard te Hallum
    is omgezet in een vrouwenabdij van Norbertijnen. Deze vrouwenabdij werd voor
    het eerst genoemd in 1332 onder de naam Sionsberg en is opgeheven in 1580.
    Dokkum verschijnt dus pas ruim na 1000 n.C op de kaart.

    Met vriendelijke groet,

    Marten.
    ----- Original Message -----
    From: "e.b.g.w. ockels" <e.b.g.wockels@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, April 03, 2005 4:50 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Sionsberg    Beste lijstgenoten.

    Ca. 1662 trouwden mijn voorouders Age Andries en Sjouktie Klazes.
    Sjouktie is ca.1626 geboren te Lutjegast (Gr.) als dochter van Claes Janties
    (Heerema?) en Antie Garbrands uit Fransum (Gr.)
    Age werd ca. 1627 geboren te Hijum.
    Hij was eerder getrouwd geweest: in 1656 te Finkum met Rinskje Pieters van
    Nijkerk en in 1660 te Finkum met Jesel Johannes

    Hij was landbouwer op de Sate "De Grote Bergh" (Sionsberg) gelegen ten z.o
    van Dokkum.

    Nu heb ik naar aanleiding hiervan een paar vragen :
    a.) Heeft iemand meer informatie over Age Andries? Voorouders en/of
    verwanten? Of enig idee over een familienaam?
    b.) Hoe komt iemand uit Hijum als landbouwer terecht in de buurt van
    Damwoude?
    c.) De Sate "Sionsberg" is afgebroken, naar mij is verteld. Wie weet de
    juiste locatie? Ook zou ik via "Woonomgeving" daar een kijkje willen nemen,
    maar het is mij nog niet gelukt. Weet iemand het kadastrale nummer?
    d.) Ook informatie over zijn eerste huwelijkspartners vind ik interessant.

    Met vriendelijke groet en bij voorbaat mijn dank.

    Wil(lem) Ockels
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.