Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ouders Neeltje Tjepkes

Expand Messages
 • Nico van der Woude
  Dirk Hoytes, schoenmaker, tr. Tzum 11-4-1751 Neeltje Tjepkes, beiden van Tzum. Op 2-9-1774 verschijnen Douwe Hoites, beurtschipper van Franeker op Amsterdam en
  Message 1 of 1 , Apr 3 12:55 AM
   Dirk Hoytes, schoenmaker, tr. Tzum 11-4-1751 Neeltje Tjepkes, beiden
   van Tzum. Op 2-9-1774 verschijnen Douwe Hoites, beurtschipper van
   Franeker op Amsterdam en Sybrand Takes, koopman. Zij voeren een
   testamentaire dispositie uit van wijlen Andrijs Hoites, d.d. 23-1-
   1774. Zij worden benoemd tot cur. over: Hoite (23), Tjepke (20),
   Rients (16), Jacob (14)en Trijntje Durks (7), ki. van wijlen Durk
   Hoites. De cur. beloven `op den doopsgezinden wijse' alles goed uit te
   voeren. Vraag: wie waren de ouders van Neeltje Tjepkes? Kandidaat is
   Tjepke Idses, te Tjum, tr. 1725 Imckje Hanses. Probleem: de vernoeming
   klopt zo absoluut niet. Wie weet hier (iets) meer van?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.