Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] + Overlijdensberichten Friesland 30-03-2005

Expand Messages
 • A.G Musquetier
  Neen sinds gisteravond laat al niet Met Vriendelijke groet van Anton Musquetier Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens, o.a.
  Message 1 of 3 , Apr 3, 2005
   Neen sinds gisteravond laat al niet

   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten,
   voor uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief te komen, maar wilt toch copieen van .....? zie;
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Wilt U uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz. zelf op mijn site zetten dat kan.
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus

   ----- Original Message -----
   From: albert moens
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, April 03, 2005 9:50 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] + Overlijdensberichten Friesland 30-03-2005


   zondagmorgen 3 april

   is tresoar niet bereikbaar ??

   vrgr

   a.moens
   huizen   ----- Original Message -----
   From: <a.stienstra@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, March 31, 2005 12:14 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] + Overlijdensberichten Friesland 30-03-2005


   >
   > De onderstaande advertenties zijn op 30-03-2005 toegevoegd aan de database
   > van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"
   >
   > Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk
   >
   >
   > Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder
   > Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site:
   > http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html
   >
   > Uit de overige bladen zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar bij
   > stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar
   > (http://www.tresoar.nl).
   >
   >
   > Grietje Bakker.
   > geb.: Luinjeberd - Lúnbert, 12-05-1912. overl.: Heerenveen - It
   > Hearrenfean, 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Leny Bernard.
   > geb.: nb. overl.: 00-02-2005. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Martha Alida Brongers (partner: J.M.L. Wiek).
   > geb.: Groningen, 02-04-1919. overl.: Groningen, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Aukje Canrinus (partner: D. van der Oord).
   > geb.: nb. overl.: Sint Nicolaasga, 26-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Klaas de Boer (partner: S. Reitsma).
   > geb.: Zwaagwesteinde, 29-04-1922. overl.: Leeuwarden, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Janke de Groot (partner: Arze Dijkstra, overl.: 00-07-1986).
   > geb.: Sneek - Snits, 18-05-1918. overl.: Oosterwolde - Easterwâlde,
   > 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Leen de Ridder (partner: Lida Roemer).
   > geb.: Amsterdam, 09-04-1940. overl.: Kollum, 26-03-2005. (LC 29-03-2005
   > (week 13)).
   >
   > Geertruida de VRies (partner: Lute Peeke Hoekstra, overl.: 25-06-1972).
   > geb.: Traphorne, 06-05-1915. overl.: Gr.Opende, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Jeltje de Vries (partner: de Jong).
   > geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Korneles (Kees) de Vries (partner: Gryt Boersma).
   > geb.: Fracourt (Frankryk), 04-02-1933. overl.: Drachten, 24-03-2005.
   > (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Pietje de Wit (partner: van der Woude).
   > geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Siette de Wit (partner: Tine Zandstra, overl.: 25-07-1993).
   > geb.: nb. (69 jaar). overl.: Drachten, 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Siette de Wit (partner: Tine Zandstra, overl.: 25-07-1993).
   > geb.: nb. (69 jaar). overl.: Drachten, 25-03-2005. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Ida Dijkstra (partner: Jurjen Hoomans).
   > geb.: Gaastmeer, 15-04-1916. overl.: Blauwhuis, 27-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Martinus Fennema.
   > geb.: 01-03-1939. overl.: Burgum / Bergum, 27-03-2005. (Actief
   > 30-03-2005).
   >
   > Casper Ferwerda (partner: Akke Zijlstra, overl.: 22-03-1999).
   > geb.: 11-02-1922. overl.: Sneek, 24-03-2005. (LC 25-03-2005 (week 12)).
   >
   > Jan Greidanus (partner: J. Veldhuis).
   > geb.: Sneek, 11-07-1921. overl.: Sneek, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Jurjen Haitsma (partner: Annie van der Gaast).
   > geb.: 01-08-1920. overl.: Heerenveen, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Johan Heinrich Harkema (partner: Teuntje van der Steen, overl.:
   > 16-01-2002).
   > geb.: 01-02-1925. overl.: 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Imke Hoekstra (partner: Eesger Dijkman).
   > geb.: 09-02-1928. overl.: Burgum, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Imke (Imkje) Hoekstra (partner: Eesger Dijkman).
   > geb.: 09-02-1928. overl.: Burgum / Bergum, 27-03-2005. (Actief
   > 30-03-2005).
   >
   > R. Houbein.
   > geb.: nb. overl.: Burgum / Bergum, 26-03-2005. (Actief 30-03-2005).
   >
   > Rudolf Houbein (partner: Henny van der Heide).
   > geb.: Harlingen, 26-04-1939. overl.: Burgum - Bergum, 27-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Renskje IJpenga (partner: Bosma).
   > geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Mark Johannes Kok (partner: Angenietje Polstra).
   > geb.: Westernijkerk - Westernijtsjerk, 20-04-1952. overl.: Marrum,
   > 24-03-2005. (LC 25-03-2005 (week 12)).
   >
   > Gerbrigje Koopmans (partner: Klaas van der Wal, overl.: 20-09-1996).
   > geb.: nb. (94 jaar). overl.: Weidum, 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Zwaantje Krist (partner: Gerrit de Boer).
   > geb.: 24-07-1936. overl.: Heerenveen, 26-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Gila Levy (partner: Victor Gosker).
   > geb.: Zwanenburg, 06-09-1961. overl.: Welsrijp, 25-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Hennie Liemburg (partner: de Vries).
   > geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Johannes Nijdam (partner: Yfke van der Molen).
   > geb.: IJlst, 20-09-1927. overl.: IJlst, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Ytje Planting (partner: Jouw van der Bij, overl.: 29-07-1989).
   > geb.: nb. (91 jaar). overl.: Leeuwarden, 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Antje Post (partner: Teade Vlieger).
   > geb.: nb. overl.: Hurdegaryp, datum nb.. (Actief 30-03-2005).
   >
   > Jeltje (Zus, Jellie, Jelly) Reitsma (partner: Gerrit Wieringa).
   > geb.: nb. overl.: Drachten, 28-03-2005. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Aukje Roosma (partner: Willem Otto Dijkstra, overl.: 04-03-1984).
   > geb.: nb. (93 jaar). overl.: Drachten, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Aukje Roosma (partner: Willem Otto Dijkstra, overl.: 04-03-1984).
   > geb.: nb. (93 jaar). overl.: Drachten (Rispinge), 27-03-2005. (DrCrt
   > 30-03-2005).
   >
   > Sijtze Rozema (partner: H. Reidsma).
   > geb.: nb. (68 jaar). overl.: Broeksterwoude, 23-03-2005. (LC 25-03-2005
   > (week 12)).
   >
   > Annechien Schapelhouman (partner: Lammert C. Dongstra, overl.:
   > 25-07-1993).
   > geb.: nb. (80 jaar). overl.: Appelscha, 24-03-2005. (LC 25-03-2005 (week
   > 12)).
   >
   > Jan Sietsma (partner: J Triemstra).
   > geb.: 14-09-1931. overl.: 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Jan Sietsma (partner: Jekkie Triemstra).
   > geb.: 14-09-1931. overl.: Opeinde, 25-03-2005. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Dirkje Slof (partner: Johannes M. Verwer).
   > geb.: nb. (66 jaar). overl.: Sneek, 27-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Jantje Stoker (partner: Johannes Noordhoff, overl.: 10-12-1993).
   > geb.: Heerenveen, 12-07-1921. overl.: Leeuwarden, 20-03-2005. (LC
   > 25-03-2005 (week 12)).
   >
   > Albert Strikwerda (partner: Akke Smidts, overl.: 06-03-2003).
   > geb.: Oosterbierum, 11-02-1934. overl.: Terband, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Joukje Jeltje van den Berg (partner: Pietersma).
   > geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Jakob Jan (Jap) van der Bij (partner: Gé de Boer).
   > geb.: nb. overl.: Drachtster Kompenije, datum nb.. (DrCrt 30-03-2005).
   >
   > Johannes van der Heide.
   > geb.: Achtkarspelen, 18-02-1937. overl.: Ureterp, 26-03-2005. (DrCrt
   > 30-03-2005).
   >
   > Jan van der Jagt (partner: M. Thiele).
   > geb.: Telokbetung, 27-11-1921. overl.: Leeuwarden, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Jannie van der Mei (partner: Gerben Boelens).
   > geb.: Akkerwoude, 28-10-1917. overl.: Hollum, 28-03-2005. (LC 29-03-2005
   > (week 13)).
   >
   > Tjitske van der Meulen (partner: Sies Yska).
   > geb.: 27-02-1948. overl.: Bolsward, 23-03-2005. (LC 25-03-2005 (week
   > 12)).
   >
   > Haye van der Wal (partner: Trijntje de Hoop).
   > geb.: Leeuwarden, 24-01-1946. overl.: Zwaagwesteinde, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Renske van der Wal (partner: Stephan Kleefstra).
   > geb.: 01-10-1960. overl.: Franeker, 26-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Taapke van der Werff (partner: Piet (Pier) Halma, overl.: 00-12-1997).
   > geb.: Drachten, 17-09-1914. overl.: Leeuwarden, 26-03-2005. (LC
   > 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Jannie van Goslinga (partner: Dirk Jan Koff, overl.: 23-10-2003).
   > geb.: Sneek, 28-04-1928. overl.: Sneek, 23-03-2005. (LC 25-03-2005 (week
   > 12)).
   >
   > Klaas Veenstra.
   > geb.: nb. overl.: Burgum / Bergum, 27-03-2005. (Actief 30-03-2005).
   >
   > Klaas W. Visser (partner: Willy van der Laan).
   > geb.: Wijtgaard, 20-03-1931. overl.: Heerenveen, 23-03-2005. (LC
   > 25-03-2005 (week 12)).
   >
   > Steven Vlig.
   > geb.: Sneek - Snits, 29-04-2004. overl.: Joure - op 'e Jouwer,
   > 26-03-2005. (LC 29-03-2005 (week 13)).
   >
   > Afke Wiarda.
   > geb.: 22-03-1950. overl.: Franeker, 25-03-2005. (LC 29-03-2005 (week
   > 13)).
   >
   > Jacob Simke (Jaap) Witteveen (partner: Ida Teerenstra).
   > geb.: Bolsward, 13-09-1943. overl.: Sneek, 27-03-2005. (LC 29-03-2005
   > (week 13)).
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   ------------------------------------------------------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.