Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Grafschriften van Friezen in Ned. Indie

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  GRAFSCHRlFlEN JAVA / BANDOENG Klasse I , Grafkelders 135--Hier rust / Jasper Woudstra / geb. Franeker (Friesland) / 10-6- 1867 / overl. Bandoeng í 27-6-1936.
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2005
  • 0 Attachment
   GRAFSCHRlFlEN JAVA / BANDOENG

   Klasse I , Grafkelders


   135--Hier rust / Jasper Woudstra / geb. Franeker (Friesland) / 10-6-
   1867 / overl.

   Bandoeng í 27-6-1936.   GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

   Afdeling G.

   60--Hier rust / Bauke Hofman / geb. te Drachten (Friesland) / 19
   Dec. 1863 /

   overl. den 14 Februari 1924.   GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

   Afdeling H.

   240--Hier rust / L.J. Woudsma / geb. te Oldelamer (Friesland) / 20
   Maart 1891 /

   overl. te Bat.C. / 30 November 1934.

   314--Rustplaats / van / Balthazar Koop Hollander / geb. te Oude Haske

   (Friesland) / 23 April 1895 / overl. te Batavia / 4 October 1935.   GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

   Afdeling I

   244-- Hier rust / Allert Postma / in leven / Commissaris van
   Politie / geb.

   17 Sep. 1900 / overl. 5 Juni 1933 / Zürich (Friesland) /
   Weltevreden / Hij

   ruste in vrede   GRAFSCHRlFlEN JAVA / CHERIBON


   Algemene Begraafplaats

   Afdeling I

   85--Hier rust / H. Plantema / geboren te Peperga / Friesland den
   2lsten

   February 1833 / overleden den 5den Juny 1874.

   GRAFSCHRlFlEN JAVA / SOEKABOEMI

   Oude Begraafplaats   436---Hier rust / mijn zoo innig geliefde echtgenoot / Wilhelm
   Herman Ruleman

   Voget / geboren te Oudwoude-Friesland / den 6en October 1856 /
   overleden

   te Soekaboemi / den 1 len Juni 1907 / Zijn leven was liefde.   1210--- Sytze Steigstra / geb. te Brantgum (Friesland) / 22 April
   1869 / overl. te

   Soekaboemi / 14 Augustus 1927.

   GRAFSCHRlFlEN SUMATRA / PAJACOMBO   Ter nagedachtenis / aan / D.H. W. Beekhuis / Arts, Officier van
   Gezondheid 2e kl.

   / geboren den 19en December 1858 / te Hempens (Friesland) /
   overleden den 21en

   Juli 1895 / te Paya Combo / Zijne Collega's.

   GRAFSCHRlFlEN JAVA SOERABAJA

   Hier rust / K. Buwalda / oud 47 jaren / geb: Aan den Lemmer
   (Friesland)

   / overl: 30 july 1866.   Batavia

   Begraafplaats Tanahabang Weltevreden

   (Afdeeling 1 A)

   H a r m a n u s H e 1 d e r / geb. te Aalzum (Friesland) /

   8 Maart 1873 / ,s>erleden te Weltevreden / 20 December 1919.   Batavia

   Begraafplaats Tanahabang Weltevreden

   ( Afdeeling 111)

   218.--- Rustplaats / van / onzaen innig geliefden / echtgenoot en

   vader/Joha,nnes N i c o l a a s / P l a n t e n g a / g e b . t e

   Metslawier-Friesland / 15 October 1838 / overl. 29 September

   1910 / en van zijne echtgenoote / P a u li n a J o s e p h i n a /

   geb. C o p p i e n s / over]. den 19 Mei 1915 / in den ouderdom

   van bijna / 63 jaren / L a m b e r t u s S e r v a t i u s / J a n s
   s e n/

   geb. te Maastricht / overl. te Batavia / 20 Dec. 1927 / oud drie

   en tachtig jaar / R. 1. P.   Begraafplaats te Malang

   (Klod Jenglor ) .

   Vak V

   269.--- Hier rust / Dur k Har tk,am p / geb. te Oude Haske /

   (Friesland) 29-12-1867 / overl. te Malang 3-2-1904 / R. 1. P. (1119)   Soebang

   ( Algemeene Begraafplaats).

   25--- Hier rust / H e s s e 1 H e t t e m a / geboren 9 Maart 1874 !

   te `G'oenga Friesland / overleden 9 #Mei 1921 / te Pegadenbaroe.   Bandoeng.

   (Oudste der nog bestaande Begraafplaatsen).

   390. Hier rust / A. J. Dij k s t r a / geb. 1 September 1848 / te

   Oosterwolde - Friesland / overl. 11 Juni 1911.

   (Anne Johannes D. zn. van Johannes Jans D. en

   ` G r i e t j e J a n s V e e n s t r a e n `man v a n H i l l i g j
   e

   H e s s e l s ) .


   Bron: Indische Navorscher
   --
   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten,
   Molenaars, Schippers, Veldwachters, Bedelaars, Wezen, Kolonisten,
   Ambtenaren enz. voor uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief te
   komen, maar wilt toch copieen van .....? zie;
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Wilt U uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz.
   zelf op mijn site zetten dat kan.
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.