Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 27-02-2005

Expand Messages
 • a.stienstra@chello.nl
  De onderstaande advertenties zijn op 27-02-2005 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Feb 27 3:08 PM
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 27-02-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Jacob Akkerman (partner: Tetje Ten Kate).
   geb.: Den Haag, 23-10-1931. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 25-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Baukje Althuiszes (partner: W. ten Dam, overl.: 18-10-1982).
   geb.: nb. (92 jaar). overl.: Makkum, 23-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Ringenerus Petrus (Nerus) Berndes.
   geb.: Leeuwarden, 05-06-1919. overl.: Leeuwarden, 25-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Geert Bosma (partner: Richtje Brouwers, overl.: 18-11-2000).
   geb.: de Westerein, 20-12-1918. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Johannes Bouius.
   geb.: 09-07-1947. overl.: 08-02-2005. (Feanster 15-02-2005).

   Wobbe P. Bouma (partner: Sara Witte, overl.: 26-11-2003).
   geb.: 13-09-1913. overl.: Surhuizum?, 20-02-2005. (Feanster 22-02-2005).

   Age Johannes Bouwhuis.
   geb.: Luinjeberd, 24-08-1922. overl.: Groningen, 18-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Sape F. Braaksma (partner: G. Visser).
   geb.: 15-05-1926. overl.: 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Pieter Brouwer (partner: Tryn de Vries).
   geb.: Harlingen, 09-06-1929. overl.: Drachten, 25-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Lucas Abel Bunt.
   geb.: Heerenveen, 12-01-1933. overl.: Papakura, Nieuw Zeeland, 23-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Frederik (Freerk, Freddy) de Haan (partner: Jeltje Kooistra).
   geb.: Emmen, 17-08-1949. overl.: Buitenpost, 18-02-2005. (Feanster 22-02-2005).

   Klaas de Vries (partner: Ali Stielstra).
   geb.: Broeksterwoude, 05-08-1927. overl.: Holwerd, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Jantsje Dolstra (partner: Wiebe van der Honing, overl.: 28-02-2003).
   geb.: Terwispel, 29-01-1931. overl.: Amsterdam, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Fokeltje (Fo) Douma (partner: Hindrik Posma, overl.: 26-09-1997).
   geb.: Go�nga, 18-04-1917. overl.: Bolsward, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Grada Johanna Geurts (partner: Sipke de Hoop, overl.: 14-06-2002).
   geb.: Twijzelerheide, 24-09-1918. overl.: Dokkum, 25-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Anne Cornelis Groenveld (partner: Aukje van der Kuip).
   geb.: Drogeham, 05-12-1928. overl.: Drachten, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Romke Hoeksma.
   geb.: nb. overl.: Drogeham, 16-02-2005. (Feanster 22-02-2005).

   Tjitske Klaaske Hollenga (partner: Hans Viersma).
   geb.: 21-03-1946. overl.: Waaxens, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Cornelia (Corrie) Kalma (partner: Jacob Aldert Zwager, overl.: 28-09-1994).
   geb.: Menaldum, 23-03-1920. overl.: Burgum / Bergum, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Wytske Kingma.
   geb.: Bartlehiem, 10-10-1931. overl.: Dokkum, 25-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Klaas Kooistra (partner: Sjoukje van der Veen).
   geb.: 01-01-1924. overl.: 15-02-2005. (Feanster 22-02-2005).

   Oeds Klazes Nicolai (partner: G.J. Bosscher).
   geb.: 05-10-1927. overl.: 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Melle Nieuwhof.
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, ??-2.-2005. (Feanster 15-02-2005).

   Roelofke (Roelie) Slotegraaf (partner: Tjerk Kwast).
   geb.: nb. overl.: Leeuwarden, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Jan Stel.
   geb.: nb. (65 jaar). overl.: Broeksterwoude, 16-02-2005. (Feanster 22-02-2005).

   Rinze Tijsma (partner: Aaltje Kooistra, overl.: 1994).
   geb.: Ryptsjerk / Rijperkerk, 17-07-1913. overl.: Weidum, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Antje van der Heide (partner: Koop van der Velde, overl.: 11-10-1973).
   geb.: 14-02-1905. overl.: Oosterwolde (Stellinghaven), 11-02-2005. (Feanster 15-02-2005).

   Melle Visser (partner: Lamke Poelman).
   geb.: nb. (88 jaar). overl.: 10-02-2005. (Feanster 15-02-2005).

   Fokeltje Wijbrandi (partner: Hermannes Niklaas Reinsma, overl.: 06-02-1974).
   geb.: Longerhouw, 11-03-1911. overl.: Blauwhuis, 24-02-2005. (LC 26-02-2005 (week 8)).

   Janke Wouda (partner: Taeke Stienstra, overl.: 13-11-1985).
   geb.: Surhuisterveen, 17-02-1923. overl.: Surhuisterveen, 10-02-2005. (Feanster 15-02-2005).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.