Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] plaatsnaam

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Jos; in 1648 werd inderdaad de Knijpe,Nij-Brongerga genoemd. Appy. wens in het Fries?? ... From: Jos Buisman To:
  Message 1 of 5 , Dec 31, 2004
   Jos;
   in 1648 werd inderdaad de Knijpe,Nij-Brongerga
   genoemd.
   Appy.
   wens in het Fries??


   ----- Original Message -----
   From: "Jos Buisman" <j.buisman@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, December 31, 2004 5:28 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] plaatsnaam


   Hallo medespeurders,

   Ik ben bezig met het trouwboek Wervershoof in Excel in te voeren en nu stuit
   ik op 'n plaatsnaam die ik niet helemaal kan thuisbrengen.

   Ik ga ervan uit dat het 'n Friese plaatsnaam zal zijn, maar het kan
   natuurlijk ook een uit Grunnen zijn.

   Er staat iets als:
   (1648) Dec 30 Reijner Jansz. van Nij..ongerga en Griet Teuwesdr: van
   Warvershove.

   Op de plaats van het tweede puntje staat waarschijnlijk 'n "r", dus
   Nij.rongerga.

   Troch dit emailtje wol ik jimme allgearre in lokkich en sûn 2005 tawinskje.
   Jos Buisman
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.