Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sytze Johannis en Hielkjen

Expand Messages
 • Pieke & Frouwkje
  L.S. Wie heeft nadere gegevens over het echtpaar Sytze Johannis, gehuwd aan Hielkjen N. Vermodelijk afkomstig uit de omgeving van Eernewoude. Dit echtpaar
  Message 1 of 1 , Dec 29, 2004
   L.S.

   Wie heeft nadere gegevens over het echtpaar Sytze Johannis, gehuwd
   aan Hielkjen N. Vermodelijk afkomstig uit de omgeving van Eernewoude.
   Dit echtpaar kreeg zo rond 1699 een zoon Johannes Z(S)ytses, welke op
   22 aug. 1723 gedoopt werd in Ee en hij zou zo rond 1772 zijn
   overleden. Hij huwde op 24 nov. 1748 te Zuidbroek (gr) met Grietje
   Jans jd van Veendam.

   Het echtpaar kreeg zeven kinderen, allen geb/ged. in/te Haren. De
   derde zoon nam later de familienaam Venema aan.

   Alle gegevens over het eerste genoemd echtpaar en hun voorgeslacht is
   van harte welkom.

   De groeten en nog een een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst aan
   allen dit dit leest.

   Pieke v/d schaaf.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.