Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kwartierstaten RK families

Expand Messages
 • Marianne Hoogma
  Beste mensen, Roomskatholieken maken en maakten maar een klein deel uit van de Friese bevolking. Uit de cijfers van de Volkstelling van 1796 blijkt dat er toen
  Message 1 of 1 , Oct 8, 2000
   Beste mensen,

   Roomskatholieken maken en maakten maar een klein deel uit van de Friese
   bevolking. Uit de cijfers van de Volkstelling van 1796 blijkt dat er toen
   iets meer dan 15.000 katholieken woonden in Friesland, dat is 9,7 procent
   van de bevolking. Je vindt ze dan ook maar in bepaalde clusters bijeen in
   een beperkt aantal plaatsen. Veel van die families zijn ook onderling weer
   verwant via huwelijken met achter-achterneven etc. Vanuit Duitsland
   (veenarbeiders, hooiers, middenstanders) en Vlaanderen (rondreizende
   kooplieden) kwam er vers bloed in die families. Ik heb inmiddels vele van
   die RK Friese families die op de een of andere manier weer verband hielden
   met mijn voorouders en hun naamgenoten in kaart gebracht.
   Ik doe momenteel een algemene literatuurstudie over RK Friesland (vooral
   voor 1796). Mocht een van jullie nog leuke suggesties hebben over vooral
   plaatsgebonden studies over dit onderwerp, (ook na 1796), dan houd ik me
   aanbevolen.

   Hieronder volgt de beknopte kwartierstaat van mijn Friese overgrootvader.
   Ik heb veel meer gegevens over deze en ook andere Hoogma en Hogema takken
   (ook van nakomelingen van deze takken in vrouwelijke lijn).

   Met vriendelijke groet,

   Marianne Hoogma <hoogma@...>


   1. Stefanus Johannes HOOGMA, 1858 Terband - 1926 Steenwijk
   2. Johannes Stevens HOOGMA, 1829 Sneek - 1889 Steenwijk
   3. Wilmina Beerends HAVERTEEPEN, 1827 Terband - 1868 Heerenveen
   4. Steven Willems HOOGMA, 1786 Roordahuizum - 1858 Sneek
   5. Berber Pieters van GEIZEN, 1793 Wytgaard - 1838 Sneek
   6. Beerend Hendrik HAVERTEEPEN, ca 1787 Mersen (Dld) - 1839 Terband
   7. Hinke Alts JOUSTRA, 1791 Joure - 1859 Terband
   8. Willem Stevens, ca 1758 - 1802 Irnsum
   9. Aafke Allerts, ca 1758 - 1792 Roordahuizum
   10. Pytter Jilles van GEYSEN, ca 1758 Rinsumageest - 1829 Wirdum
   11. Trijntje Harmens STEENEVELD, ca 1760 Wytgaard - 1833 Wytgaard
   12. Geert HAVERTEEPEN, ? - 1805 Voltlage (Dld)
   13. Anna Adelheid MULLER, ? - 1801 Voltlage (Dld)
   14. Albertus (Alt) Jochems JOUSTRA, 1746 Joure - 1825 Joure
   15. Grietje Willems DEUZE, ca 1754 - 1820 Joure
   16. Nog in onderzoek
   17. Nog in onderzoek
   18. Allert Dinglums HOGEMA, 1729 Bozum - ?
   19. Jeltje Ritzerds, ca 1735 - ?
   20. Gaele Pietersz ? - ?
   21. Klaaske Pieters ? - ?
   22. Hermanus Gerrits STEENEVELD ? - ?
   23. Doetje Gerrits ? - ?
   26. Joggem Joggems ? - ?
   27. Janke Aalts ? - ?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.