Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] wensen

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Peter Nanne; Edgar Reitz ,Duits schrijver van de triologie Heimat 1;2;3; Heimat 1 ; ging over de W.O. 2 ,speelde zich af op de Duitse Hondsrug [een
  Message 1 of 8 , Dec 26, 2004
   Peter Nanne;
   Edgar Reitz ,Duits schrijver van de triologie
   ''Heimat'' 1;2;3;
   Heimat 1 ; ging over de W.O. 2 ,speelde zich af
   op de Duitse Hondsrug [een dorpje] Schabbach.
   de personages worden gevolgd.
   het wordt uigezonden op de V.P.R.O.[6 delen]
   ''Heimat'' 3 begint 1989..
   1e deel [val van de muur] 1989,enz...
   een aanrader!!
   Gr. Appy.
   Heimat 1 is al op D.V.D.
   2 en 3 volgen Maart en April.

   deel

   ----- Original Message -----
   From: "Streekstra" <streek@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, December 26, 2004 11:07 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] wensen


   > Appy,
   > prachtig van Edgar Reitz, maar even een beetje"Aufklärung" wie is dat en
   waar om 23.30?
   > en Heimat is Duits voor Heitelan?
   > groet,
   > P.N.S.
   > ----- Original Message -----
   > From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Sunday, December 26, 2004 10:41 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] wensen
   >
   >
   > >
   > > Peter Nanne;
   > > dank voor je reactie,
   > > ik dacht ,je weet het maar nooit [helaas]
   > > Sibbeltje is volgens mij een gewone voornaam,
   > > althans in Friesland!
   > > zal om 23.30 het eerste deel van Heimat 3,
   > > even volgen .[triologie van Edgar Reitz ]
   > > 11 uren over de hele week verdeeld!
   > > lijkt mij interessant.
   > > groetsjes Appy.
   > > ----- Original Message -----
   > > From: "Streekstra" <streek@...>
   > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > Sent: Sunday, December 26, 2004 8:10 PM
   > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] wensen
   > >
   > >
   > > > Appy,
   > > > Na alles een beetje nagetrokken te hebben, denk ik niet dat er een
   > > connectie is.
   > > > Er is een Sibbeltje( van Sibe/Sijbe?) Pieters gedoopt 30-06-1686 te
   > > Brantgum,
   > > > Dochter van Pieter Nannes gedoopt 24-04-1657 te Hantum, getrouwd te
   Hantum
   > > 1684 met Eelkje
   > > > Philippus(uit Brantgum, doet volw. doop in 1683 in Brantgum)nog geen
   > > ouders gevonden.
   > > > Voor zover ik weet, kan Sibbeltje ook gewoon kindje betekenen en hoeft
   > > zelfs niet direct
   > > > een patroniem te zijn, voor wat voor reden dan ook.
   > > > Al je andere namen en patroniemen vind ik niet bij de Nannes"s enz.
   in
   > > mijn kleine
   > > > familie.
   > > > Mijn Nannessen enz. komen allemaal voor boven de lijn Harlingen,
   > > Leeuwarden, Dokkum .
   > > > Een aanknopingspunt zou kunnen zijn dat dominee's, meesters enz een
   > > opleiding hebben
   > > > gevolgd misschien wel in Franeker.
   > > > Voor zover ik weet, wordt wat heel vroeger Nederduitsch Gereformeerd
   was,
   > > nu allemaal
   > > > onder N.H. geschoven.
   > > > Appolonia is een heel oude naam.
   > > > Nanne is ook een heel oude naam.
   > > > Een bekende schuitverhuurder in Leiden met flink wat huisjes uit de
   16de
   > > Eeuw met de oudst
   > > > bekende zegelstukken kwam al voor in Leiden.
   > > > Ja zelfs in Zeeland een al een vroeg voorkomende naam.
   > > > De man van Kenau was een Nanne (Nanningh) ook een scheepsbouwer zoals
   zijn
   > > bekende weduwe
   > > > later.
   > > > Na(e)nnius was een geroemde naam van een Germaanse generaal in dienst
   van
   > > de Romeinen.
   > > > Ga der maar eens aanstaan.
   > > > Als onze Friese voorouders een bronzen computer zouden hebben gehad
   dan
   > > was het allemaal
   > > > wat makkelijukker.
   > > > Ik probeer dus om ook mijn Nanne Minnes uit Harlingen te koppelen aan
   > > Nanne Rijn een
   > > > bekende burgemeester in Harlingen 16de eeuw en misschien kan je er
   jouw
   > > Nannisz. aan
   > > > koppelen omdat je zoals je schreef er dominees zijn die toch een voor
   die
   > > tijd dure
   > > > opleiding hebben moeten volgen.
   > > > Wat een sport heh?
   > > > Andere lotgenoten met suggesties, graag,
   > > > Freonlike groetnis,
   > > >
   > > > Peter Nanne Streekstra
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > ----- Original Message -----
   > > > From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > > Sent: Saturday, December 25, 2004 7:50 PM
   > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] wensen
   > > >
   > > >
   > > > >
   > > > > Peter;
   > > > > inwoners van Heerenveen in 1613 .
   > > > > lidmaten Nederduitsch Gereformeerde kerk.
   > > > > Sibe Nannisz en Aefke sijn wijf.
   > > > > en Marij Nannisdr.
   > > > > kun je deze aan jouw fam verbinden?
   > > > > dit lijstje bevat 100 mensen,
   > > > > o.a. Abraham Dominici [Feenstra]
   > > > > Leo.Fris [uitLwd ] predicant [overl.13-1-1635]
   > > > > Reinck Igesdr.sijn wijf.enz...
   > > > > groetsjes Appy.
   > > > >
   > > > > ----- Original Message -----
   > > > > From: "Streekstra" <streek@...>
   > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > > > Sent: Friday, December 24, 2004 11:58 PM
   > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] wensen
   > > > >
   > > > >
   > > > > > Rare lui die die Friezen en dieGENEN daar iets mee te maken
   hebben.
   > > > > > Om ûtens of dichter bij huis in het vlakke land, met zijn hele en
   > > halve
   > > > > eigenwijzen.
   > > > > > Gegroet zij U allen met liefde.
   > > > > > Als de wind om het huis giert of in hete streken.
   > > > > > Laat is in Friesland het kerstfeest gekomen na veel strijd.
   > > > > > Klein is Friesland geworden maar het schijnt groter te zijn dan
   het
   > > kleine
   > > > > gebiedje waar
   > > > > > wij ons mee bemoeien.
   > > > > > Dank voor de vrijwilligers die met zo een noeste arbeid mogelijk
   > > gemaakt
   > > > > hebben, om onze
   > > > > > Friese voorouders digitaal te kunnen vinden.
   > > > > > Een smûk en gezegend kerstfeest,
   > > > > >
   > > > > > Peter Nanne Streekstra
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > ----- Original Message -----
   > > > > > From: "Klaas Bylsma" <kbylsma@...>
   > > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > > > > Sent: Friday, December 24, 2004 5:38 PM
   > > > > > Subject: RE: [Friesland-genealogy] wensen
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > Beste leden:
   > > > > > >
   > > > > > > and a Merry Christmas / Joyeux Noel du Canada!!
   > > > > > >
   > > > > > > Hartelijk bedankt aan allen die mij gehulpen heb dit jaar!
   > > > > > >
   > > > > > > Klaas Bylsma
   > > > > > >
   > > > > > > Genealogy Website at: http://kbylsma.bravehost.com/
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > >From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   > > > > > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > > > > > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > > > > > >Subject: [Friesland-genealogy] wensen
   > > > > > > >Date: Fri, 24 Dec 2004 16:20:43 +0100
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >Foar eltsenien; voor iedereen; for all;
   > > > > > > >''noflike kryst en lokkich nijjier''
   > > > > > > >''prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar''
   > > > > > > >''merry christmas and a happy new jear''.
   > > > > > > >groetsjes/groetjes/greetings.
   > > > > > > >Appy.
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > > > > > > >
   > > > > > > >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin
   alle
   > > sinds
   > > > > 8
   > > > > > > >juli 1999 geposte berichten staat op
   > > > > > > >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > > > > > >
   > > > > > > >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
   email-bericht
   > > naar:
   > > > > > > >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > > > > >
   > > > > > > >Yahoo! Groups Links
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > > > > > >
   > > > > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin
   alle
   > > sinds
   > > > > 8 juli 1999
   > > > > > geposte berichten staat op
   > > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > > > > >
   > > > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   > > naar:
   > > > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > > > >
   > > > > > > Yahoo! Groups Links
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > > > >
   > > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   sinds
   > > 8 juli 1999
   > > > geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > > >
   > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   naar:
   > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > >
   > > > > Yahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8 juli 1999
   > geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.