Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Pylger, Pylgrom, Pelgrim

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Beste Andrys, De zeldzame voornaam Pelgrim (Pelgrom, enz.) komt in de 17e en begin 18e eeuw ook voor in de grietenij Schoterland. Raadpleeg eventueel de DTB
  Message 1 of 4 , Oct 5, 2000
   Beste Andrys,

   De zeldzame voornaam Pelgrim (Pelgrom, enz.) komt in de 17e en begin 18e
   eeuw ook voor in de grietenij Schoterland. Raadpleeg eventueel de DTB van
   Heerenveen en Oudeschoot voor nadere gegevens. Vermoedelijk hebben wij hier
   te maken met nazaten van het echtpaar Bartel Pelgrimsz. en Bauck Oedsdr.
   die in 1636 te Oudeschoot worden vermeld (r.a. Schoterland K2, 1637-1646).
   Vermoedelijk waren zij mennist en zijn zij of hun ouders zoals zovelen
   vanuit de Zuidwesthoek in verband met de ontginning der venen bij
   Oudeschoot naar Schoterland gekomen. Latere Pelgrims (die wel voorkomen in
   Oudeschoot) heb ik niet genoteerd.

   Met vr. gr.

   Yntze van der Honing


   At 08:30 PM 9/27/00 +0200, you wrote:
   >Eén van mijn directe voorouders is Gerrit Pijlgers de Vries, die op 20 maart
   >1836 in Weidum is overleden, 82 jaar oud. Volgens de akte van overlijden
   >moet hij een zoon zijn van "Pylger Ruurds en Akke, beide overleden, zijnde
   >de toenaam des overledenes moeder aan declaranten onbekend". Die declaranten
   >waren de buren Jochum Hillebrands Rijpma, 31 jaar, schoenmaker en Jan
   >Andries Visser, 43 jaar, arbeider. Gezien het grote leeftijdsverschil met de
   >overledene is het geen wonder dat zij zijn moeders naam niet kenden.
   >Volgens diezelfde akte zou Gerrit geboren zijn in Huizum. Daar laat
   >inderdaad een Pylger Ruurds (naam van de moeder niet vermeld) twee kinderen
   >dopen: Ruurd Pylgers (~14 mei 1758) en Teije Pylgers (~27 januari 1760).
   >Helaas, geen Gerrit, maar waarschijnlijk zijn dit zijn broers.
   >De naam Pylger (ook: Pylgrom, Pelgrim, Pilgrum) is vrij zeldzaam. Heeft
   >iemand van jullie deze naam in zijn bestanden?
   >Zelf ben ik nog een familie tegengekomen waar die naam ook in voorkomt.
   >Hieronder volgen eerst wat gegevens over 'mijn' Gerrit Pijlgers de Vries,
   >daarna over die andere Pylgers. Ik heb (nog) geen relatie kunnen vaststellen
   >tussen deze beide families.
   >
   >Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest regards,
   >
   >@ndrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >
   > I Pylger Ruurds, wonende te Huizum.
   > Hij was gehuwd met Akke.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Gerrijt, geboren te Huizum rond 1754, volgt onder II.
   > 2 Ruurd, gedoopt te Huizum op 14 mei 1758.
   > 3 Teye, gedoopt te Huizum op 27 januari 1760.
   >
   > II Gerrijt Pylgers de Vries, geboren te Huizum rond 1754, wonende te
   > Weidum, overleden aldaar op 20 maart 1836, zoon van I.
   > Hij is getrouwd te Weidum op 7 augustus 1785 voor de kerk (1) met
   >Aafke
   > Piters, afkomstig uit Weidum.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Akke, geboren te Weidum op 15 juli 1786, gedoopt aldaar op 30
   >juli
   > 1786.
   > 2 Pijlger, geboren te Weidum op 18 juni 1788, gedoopt aldaar op 29
   > juni 1788.
   > 3 Reintje, geboren rond 1788, overleden te Baarderadeel op 21
   >november
   > 1825.
   > 4 Reintje, geboren te Weidum op 28 april 1790, gedoopt aldaar op 9
   >mei
   > 1790.
   > 5 Dirk, geboren te Weidum op 19 september 1791, gedoopt aldaar op
   >9
   > oktober 1791, overleden voor 6 november 1791.
   > 6 P., soldaat, geboren te Weidum rond 1791, overleden te Delft op
   >30
   > oktober 1831.
   > 7 Aafke, geboren te Weidum op 23 januari 1793, gedoopt aldaar op
   >10
   > februari 1793.
   > Hij is getrouwd te Weidum op 4 oktober 1795 voor de kerk (2) met
   >Aukjen
   > Carels Delsnijder, kasteleinske, geboren te Wier op 11 september
   >1770,
   > gedoopt aldaar op 14 oktober 1770, overleden te Weidum op 4
   >september
   > 1818, dochter van Carolus Dilsnijder en Grietje Konings.
   > Uit dit huwelijk:
   > 8 Karel, chkipper, geboren rond 1791, ongehuwd overleden te
   >Terzool op
   > 19 december 1836.
   > 9 Karel, geboren te Weidum op 22 januari 1796, gedoopt aldaar op 7
   > februari 1796.
   > 10 Frans, geboren te Weidum op 30 november 1796, gedoopt aldaar op
   >18
   > december 1796.
   > 11 Willem, schipper, geboren te Weidum op 7 november 1797, gedoopt
   > aldaar op 26 november 1797, overleden te Leeuwarden op 14
   >september
   > 1859.
   > 12 Grietje, geboren te Weidum op 25 juli 1799, gedoopt aldaar op 11
   > augustus 1799, jong overleden.
   > 13 Grietje, geboren te Weidum op 10 januari 1802, gedoopt aldaar op
   >31
   > januari 1802, jong overleden.
   > 14 Grietje, geboren te Weidum op 25 juli 1804, gedoopt aldaar op 5
   > augustus 1804, overleden te Baarderadeel op 8 juni 1860.
   > 15 Jan, geboren te Weidum op 22 oktober 1806, gedoopt aldaar op 9
   > november 1806, ongehuwd overleden te Baarderadeel op 20 oktober
   > 1827.
   > 16 Frans, arbeider, geboren te Weidum op 15 september 1808, gedoopt
   > aldaar op 9 oktober 1808, overleden te Stiens op 16 januari
   >1894.
   > Hij is getrouwd te Baarderadeel op 16 april 1831 met Meindertje
   > (Meintje) Johannes Hoitinga, geboren te Roordahuizum op 26
   >september
   > 1806, overleden te Weidum op 6 januari 1863, dochter van
   >Johannes
   > Durks Hoitinga en Hanke Siedses.
   > 17 Mietje, geboren te Weidum op 18 oktober 1810, gedoopt aldaar op
   >18
   > november 1810.
   >
   >
   >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   >ÄÄÄÄ
   >
   > I Frans Pijlgrums, geboren voor 1697.
   > Hij is getrouwd voor 1717 met Titje Sibles, geboren voor 1697.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Wijtske, geboren te Deinum op 11 juli 1717, gedoopt aldaar op 13
   > juli 1717.
   > 2 waarschijnlijk Pilgrum, afkomstig uit Teerns, geboren voor 1720,
   > volgt onder II.
   >
   > II Pilgrum Fransen, boer, afkomstig uit Teerns, geboren voor 1720,
   >wonende
   > te Wirdum, overleden rond 1781, waarschijnlijk zoon van I.
   > Hij is getrouwd te Hempens op 2 juni 1737 met Antje Ruurds, geboren
   >voor
   > 1720.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Tietje, geboren te Deinum op 21 april 1739, gedoopt aldaar op 26
   > april 1739.
   > 2 Dieuke, geboren te Deinum op 8 december 1741, gedoopt aldaar op
   >11
   > december 1741.
   > 3 Frans, gedoopt te Wirdum op 12 juli 1744, volgt onder III.
   > 4 Wytske, gedoopt te Wirdum op 31 maart 1747, overleden te
   > Leeuwarderadeel op 22 juni 1830.
   > 5 Giolt, gedoopt te Wirdum op 2 april 1752.
   >
   > III Frans Pelgrums, boer, gedoopt te Wirdum op 12 juli 1744, wonende
   >aldaar,
   > overleden aldaar op 12 juli 1811, zoon van II.
   > Hij is in ondertrouw gegaan te Wirdum op 4 oktober 1778 met Wytske
   > Doekes.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Pylgrum, geboren te Wirdum op 28 december 1779, gedoopt aldaar
   >op 16
   > januari 1780, jong overleden.
   > 2 Pylgrum, geboren te Wirdum op 24 februari 1781, gedoopt aldaar
   >op 4
   > maart 1781, volgt onder IV.
   > 3 Doeke, geboren te Wirdum op 17 september 1783, gedoopt aldaar op
   >5
   > oktober 1783.
   > Hij is waarschijnlijk getrouwd te Wirdum op 12 juni 1803 met
   >Sjoukje
   > Heeres, afkomstig uit Rauwerd.
   > 4 Angenietje, geboren te Wirdum op 30 augustus 1785, gedoopt
   >aldaar op
   > 18 september 1785, jong overleden.
   > 5 Jan, geboren te Wirdum op 12 april 1787, gedoopt aldaar op 22
   >april
   > 1787, jong overleden.
   > 6 Jan, geboren te Wirdum op 11 februari 1791, gedoopt aldaar op 20
   > februari 1791.
   > 7 Antje, geboren te Wirdum op 3 september 1795, gedoopt aldaar op
   >20
   > september 1795.
   > 8 Angenietje, geboren te Wirdum op 17 september 1797, gedoopt
   >aldaar
   > op 1 oktober 1797.
   >
   > IV Pylgrum Franses, geboren te Wirdum op 24 februari 1781, gedoopt
   >aldaar
   > op 4 maart 1781, zoon van III.
   > Hij is waarschijnlijk getrouwd te Wirdum op 12 mei 1805 met Antje
   > Pieters.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Frans, geboren te Wirdum op 16 januari 1807, gedoopt aldaar op 8
   > februari 1807.
   > 2 Wytske, geboren te Wirdum op 11 maart 1809, gedoopt aldaar op 12
   > maart 1809.
   > 3 Angenietje, geboren te Wirdum op 21 maart 1811, gedoopt aldaar
   >op 24
   > maart 1811.
   >
   >
   >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   >ÄÄÄÄ
   >
   >Dit overzicht is gemaakt op woensdag 27 september 2000 met Haza-Data Plus
   >7.2f
   >door:
   >Andrys Stienstra, Kolfbaan 11, 9251 AB Burgum
   >email: andrys@...
   >
   >
   >
   >
   >[De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.