Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf

Expand Messages
 • Dolf en Els Dijkink
  hallo, Ik moet toegeven dat er ergens bij mij iets niet klopt, het lijkt mij aannemleijker dat Walraven gelijk heeft. ... From: Nynke van den Hooven
  Message 1 of 4 , Dec 3, 2004
  • 0 Attachment
   hallo,

   Ik moet toegeven dat er ergens bij mij iets niet klopt, het lijkt mij
   aannemleijker dat Walraven gelijk heeft.
   ----- Original Message -----
   From: "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, December 03, 2004 12:44 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf   Walraven,

   In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is het
   huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787.
   Het lijkt me daarnaast óók een tikkeltje verdacht dat zowel Hessel Alts'
   moeder als zijn eerste echtgenote Antje Dirks heten.

   Klopt het overigens dat vader Alt Hessels in 1812 de naam Koopman aannam,
   terwijl Hessel naderhand de naam Schaaf ging gebruiken?
   Koopman, Alt Hessels, De Knype
   k. Hessel 16, Beetsterzwaag, Aaltje 30, Heerenveen, Harmke 26, Sneek
   Mairie Knijpe, fol. 147

   Als deze Alt Hessels de vader van 'jullie' Hessel Alts Schaaf is, is het
   misschien verstandig eens naar zijn overlijdensakte te kijken. Mogelijk dat
   zijn echtgenote daarin genoemd wordt?:
   Overlijdensakte Schoterland (mairie Knijpe), 1813
   Aangiftedatum 30 juni 1813, blad nr. 4
   Alt Hessels Koopman, overleden 30 juni 1813, oud 72 jaar, weduwnaar

   Dan vond ik nog de volgende overlijdensakte van de in 1811 genoemde Harmke:
   Overlijdensakte Sneek, 1826
   Aangiftedatum 1 november 1826, blad nr. 201 (suppl. nr. 3-33)
   Harmke Alts, overleden 31 oktober 1826, oud 50 jaar, gehuwd dochter van Alt
   Hessels en Gerbrigje Ynzes

   Hm, andere moeder, maar er is inderdaad een véél eerder huwelijk van Ate
   (Ale/Alt, valt niet mee dat oude handschrift!):
   Trouwregister Hervormde gemeente Goïngarijp-Broek; DTB nr. 211, 1716 - 1811
   Vermelding: Attestatie afgegeven 13 augustus 1769, Goïngarijp -Broek
   Man: Ale Hessels, Haskerhorne - Vrouw: Gerbrig Ynses, Broek
   NB: attestatie naar Haskerhorne


   Het zou natuurlijk een eerste huwelijk geweest kunnen zijn.

   Dan hieronder nog een ovezicht met de geboorte- en overlijdensdata van de
   kinderen van Hessel Alts Schaaf:
   Geboorteakte Haskerland, 1823; Aangiftedatum 5 oktober 1823, blad nr. 69
   Joukje Schaaf, geboren 3 oktober 1823, dochter van Hessel Alts Schaaf en
   Antje Dirks Letterla

   Geboorteakte Haskerland, 1831; Aangiftedatum 23 februari 1831, blad nr. 17
   Alt Hessels Schaaf, geboren 22 februari 1831
   Overlijdensakte Utingeradeel, 1831; Aangiftedatum 30 mei 1831, blad nr. 5
   Alt Hessels Schaaf, overleden 27 mei 1831, oud 14 weken

   Geboorteakte Utingeradeel, 1832, Aangiftedatum 16 oktober 1832, blad nr. 35
   Uilkjen Hessels Schaaf, geboren 15 oktober 1832
   Overlijdensakte Haskerland, 1871; Aangiftedatum 21 oktober 1871, akte nr.
   118
   Uilkjen Hessles Schaaf, overleden 19 oktober 1871, oud 39 jaar, gehuwd
   Uilkje kreeg niet alleen tijdens, ook vóór haar huwelijk een levenloos kind.

   Geboorteakte Haskerland, 1835; Aangiftedatum 3 mei 1835, blad nr. 28
   Martje Hessels Schaaf, geboren 2 mei 1835
   Overlijdensakte Leeuwarden, 1909; Aangiftedatum 6 februari 1909, akte nr. 63
   Martje Hessels Schaaf, overleden 5 februari 1909, oud 73 jaar, weduwe

   Geboorteakte Haskerland, 1838; Aangiftedatum 22 april 1838, blad nr. 29
   Alt Hessels Schaaf, geboren 20 april 1838
   Geen overlijdensakte gevonden in Tresoar.

   Geboorteakte Haskerland, 1840; Aangiftedatum 1 november 1840, blad nr. 63
   Janna Hessels Schaaf, geboren 30 oktober 1840
   Overlijdensakte AEngwirden, 1898; Aangiftedatum 6 juni 1898, akte nr. 29
   Janna Hessels Schaaf, overleden 5 juni 1898, oud 57 jaar, gehuwd

   Geboorteakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 23 februari 1844, blad nr. 8
   Akke Hessels Schaaf, geboren 21 februari 1844
   Overlijdensakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 5 maart 1844, blad nr. 4
   Akke Hessels Schaaf, overleden 3 maart 1844, oud 11 dagen

   Geboorteakte Haskerland, 1845; Aangiftedatum 25 maart 1845, blad nr. 27
   Auke Hessels Schaaf, geboren 24 maart 1845
   Overlijdensakte Haskerland, 1906; Aangiftedatum 7 november 1906, akte nr.
   103
   Auke Hessels Schaaf, overleden 7 november 1906, oud 61 jaar, gehuwd

   Geboorteakte Haskerland, 1850; Aangiftedatum 5 februari 1850, blad nr. 12
   Egbert Hessels Schaaf, geboren 3 februari 1850
   Overlijdensakte Heerenveen, 1935; Aangiftedatum 9 mei 1935, akte nr. 98
   Egbert Hessels Schaaf, overleden 8 mei 1935, oud 85 jaar, gehuwd

   Als Uilkje Johannes al overleden was toen de eerste dochter van Hessel Alts
   Schaaf en Lutske Jans Gorter geboren werd, is het niet onaannemelijk dat zij
   in de vernoeming 'voorrang' kreeg boven de nog levende moeder van Lutske.

   Alle gegevens gevonden op www.tresoar.nl

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.


   ----- Original Message -----
   From: Walraven Koster
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, December 02, 2004 8:17 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf: we zijn het niet eens.   Beste iedereen,

   Willen de ware grootouders opstaan.
   We zijn het niet eens, en misschien dat een onafhankelijk oog hier
   eens naar wil kijken:


   <knip>

   [Non-text portions of this message have been removed]
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.