Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Walraven, In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is het huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787. Het lijkt me
  Message 1 of 4 , Dec 2, 2004
  • 0 Attachment
   Walraven,

   In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is het huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787.
   Het lijkt me daarnaast óók een tikkeltje verdacht dat zowel Hessel Alts' moeder als zijn eerste echtgenote Antje Dirks heten.

   Klopt het overigens dat vader Alt Hessels in 1812 de naam Koopman aannam, terwijl Hessel naderhand de naam Schaaf ging gebruiken?
   Koopman, Alt Hessels, De Knype
   k. Hessel 16, Beetsterzwaag, Aaltje 30, Heerenveen, Harmke 26, Sneek
   Mairie Knijpe, fol. 147

   Als deze Alt Hessels de vader van 'jullie' Hessel Alts Schaaf is, is het misschien verstandig eens naar zijn overlijdensakte te kijken. Mogelijk dat zijn echtgenote daarin genoemd wordt?:
   Overlijdensakte Schoterland (mairie Knijpe), 1813
   Aangiftedatum 30 juni 1813, blad nr. 4
   Alt Hessels Koopman, overleden 30 juni 1813, oud 72 jaar, weduwnaar

   Dan vond ik nog de volgende overlijdensakte van de in 1811 genoemde Harmke:
   Overlijdensakte Sneek, 1826
   Aangiftedatum 1 november 1826, blad nr. 201 (suppl. nr. 3-33)
   Harmke Alts, overleden 31 oktober 1826, oud 50 jaar, gehuwd dochter van Alt Hessels en Gerbrigje Ynzes

   Hm, andere moeder, maar er is inderdaad een véél eerder huwelijk van Ate (Ale/Alt, valt niet mee dat oude handschrift!):
   Trouwregister Hervormde gemeente Goïngarijp-Broek; DTB nr. 211, 1716 - 1811
   Vermelding: Attestatie afgegeven 13 augustus 1769, Goïngarijp -Broek
   Man: Ale Hessels, Haskerhorne - Vrouw: Gerbrig Ynses, Broek
   NB: attestatie naar Haskerhorne


   Het zou natuurlijk een eerste huwelijk geweest kunnen zijn.

   Dan hieronder nog een ovezicht met de geboorte- en overlijdensdata van de kinderen van Hessel Alts Schaaf:
   Geboorteakte Haskerland, 1823; Aangiftedatum 5 oktober 1823, blad nr. 69
   Joukje Schaaf, geboren 3 oktober 1823, dochter van Hessel Alts Schaaf en Antje Dirks Letterla

   Geboorteakte Haskerland, 1831; Aangiftedatum 23 februari 1831, blad nr. 17
   Alt Hessels Schaaf, geboren 22 februari 1831
   Overlijdensakte Utingeradeel, 1831; Aangiftedatum 30 mei 1831, blad nr. 5
   Alt Hessels Schaaf, overleden 27 mei 1831, oud 14 weken

   Geboorteakte Utingeradeel, 1832, Aangiftedatum 16 oktober 1832, blad nr. 35
   Uilkjen Hessels Schaaf, geboren 15 oktober 1832
   Overlijdensakte Haskerland, 1871; Aangiftedatum 21 oktober 1871, akte nr. 118
   Uilkjen Hessles Schaaf, overleden 19 oktober 1871, oud 39 jaar, gehuwd
   Uilkje kreeg niet alleen tijdens, ook vóór haar huwelijk een levenloos kind.

   Geboorteakte Haskerland, 1835; Aangiftedatum 3 mei 1835, blad nr. 28
   Martje Hessels Schaaf, geboren 2 mei 1835
   Overlijdensakte Leeuwarden, 1909; Aangiftedatum 6 februari 1909, akte nr. 63
   Martje Hessels Schaaf, overleden 5 februari 1909, oud 73 jaar, weduwe

   Geboorteakte Haskerland, 1838; Aangiftedatum 22 april 1838, blad nr. 29
   Alt Hessels Schaaf, geboren 20 april 1838
   Geen overlijdensakte gevonden in Tresoar.

   Geboorteakte Haskerland, 1840; Aangiftedatum 1 november 1840, blad nr. 63
   Janna Hessels Schaaf, geboren 30 oktober 1840
   Overlijdensakte AEngwirden, 1898; Aangiftedatum 6 juni 1898, akte nr. 29
   Janna Hessels Schaaf, overleden 5 juni 1898, oud 57 jaar, gehuwd

   Geboorteakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 23 februari 1844, blad nr. 8
   Akke Hessels Schaaf, geboren 21 februari 1844
   Overlijdensakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 5 maart 1844, blad nr. 4
   Akke Hessels Schaaf, overleden 3 maart 1844, oud 11 dagen

   Geboorteakte Haskerland, 1845; Aangiftedatum 25 maart 1845, blad nr. 27
   Auke Hessels Schaaf, geboren 24 maart 1845
   Overlijdensakte Haskerland, 1906; Aangiftedatum 7 november 1906, akte nr. 103
   Auke Hessels Schaaf, overleden 7 november 1906, oud 61 jaar, gehuwd

   Geboorteakte Haskerland, 1850; Aangiftedatum 5 februari 1850, blad nr. 12
   Egbert Hessels Schaaf, geboren 3 februari 1850
   Overlijdensakte Heerenveen, 1935; Aangiftedatum 9 mei 1935, akte nr. 98
   Egbert Hessels Schaaf, overleden 8 mei 1935, oud 85 jaar, gehuwd

   Als Uilkje Johannes al overleden was toen de eerste dochter van Hessel Alts Schaaf en Lutske Jans Gorter geboren werd, is het niet onaannemelijk dat zij in de vernoeming 'voorrang' kreeg boven de nog levende moeder van Lutske.

   Alle gegevens gevonden op www.tresoar.nl

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.


   ----- Original Message -----
   From: Walraven Koster
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, December 02, 2004 8:17 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf: we zijn het niet eens.   Beste iedereen,

   Willen de ware grootouders opstaan.
   We zijn het niet eens, en misschien dat een onafhankelijk oog hier
   eens naar wil kijken:


   <knip>

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Walraven Koster
   Bedankt voor je eigen onderzoekje. (Natuurlijk ook omdat het in lijn is met mijn eigen resultaten). Wat de naamaanneming betreft: ik heb het ook gezien, en heb
   Message 2 of 4 , Dec 3, 2004
   • 0 Attachment
    Bedankt voor je eigen onderzoekje. (Natuurlijk ook omdat het in lijn
    is met mijn eigen resultaten).
    Wat de naamaanneming betreft: ik heb het ook gezien, en heb het bij
    voorlopig gebrek aan bewijs uit mijn gegevens weggelaten, met de
    gedachte dat er nog ruimte was voor twee Alten. De naam Schaaf staat
    immers vast.
    Voor de volledigheid: ik heb van Uilkjen Johannes van Rhee nog een
    eerder huwelijk. Workum, 28 dec 1783, met Auke Feddes Bos.
    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
    <nynkevandenhooven@h...> wrote:
    > Walraven,
    >
    > In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is
    het huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787.
    > Het lijkt me daarnaast óók een tikkeltje verdacht dat zowel Hessel
    Alts' moeder als zijn eerste echtgenote Antje Dirks heten.
    >
    >(knip)
   • Karel van der Wal
    Nynke en Walraven, Als je kijkt naar de leeftijden van Aaltje en Harmke, dan kun je bijna niet anders dan concluderen dat Alt eerder is gehuwd (geweest),
    Message 3 of 4 , Dec 3, 2004
    • 0 Attachment
     Nynke en Walraven,

     Als je kijkt naar de leeftijden van Aaltje en Harmke, dan kun je bijna niet
     anders dan concluderen dat Alt eerder is gehuwd (geweest), immers van beide
     liggen de * data voor het huwelijk,dus een kijkje in de doopboeken kan
     misschien ook nog wat meer namen van kinderen brengen. mvrgr. Karel

     -------Oorspronkelijk bericht-------

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Datum: 12/03/04 00:45:11
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf

     Walraven,

     In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is het
     huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787.
     Het lijkt me daarnaast óók een tikkeltje verdacht dat zowel Hessel Alts'
     moeder als zijn eerste echtgenote Antje Dirks heten.

     Klopt het overigens dat vader Alt Hessels in 1812 de naam Koopman aannam,
     terwijl Hessel naderhand de naam Schaaf ging gebruiken?
     Koopman, Alt Hessels, De Knype
     k. Hessel 16, Beetsterzwaag, Aaltje 30, Heerenveen, Harmke 26, Sneek
     Mairie Knijpe, fol. 147

     Als deze Alt Hessels de vader van 'jullie' Hessel Alts Schaaf is, is het
     misschien verstandig eens naar zijn overlijdensakte te kijken. Mogelijk dat
     zijn echtgenote daarin genoemd wordt?:
     Overlijdensakte Schoterland (mairie Knijpe), 1813
     Aangiftedatum 30 juni 1813, blad nr. 4
     Alt Hessels Koopman, overleden 30 juni 1813, oud 72 jaar, weduwnaar

     Dan vond ik nog de volgende overlijdensakte van de in 1811 genoemde Harmke:
     Overlijdensakte Sneek, 1826
     Aangiftedatum 1 november 1826, blad nr. 201 (suppl. nr. 3-33)
     Harmke Alts, overleden 31 oktober 1826, oud 50 jaar, gehuwd dochter van Alt
     Hessels en Gerbrigje Ynzes

     Hm, andere moeder, maar er is inderdaad een véél eerder huwelijk van Ate
     (Ale/Alt, valt niet mee dat oude handschrift!):
     Trouwregister Hervormde gemeente Goïngarijp-Broek; DTB nr. 211, 1716 - 1811
     Vermelding: Attestatie afgegeven 13 augustus 1769, Goïngarijp -Broek
     Man: Ale Hessels, Haskerhorne - Vrouw: Gerbrig Ynses, Broek
     NB: attestatie naar Haskerhorne


     Het zou natuurlijk een eerste huwelijk geweest kunnen zijn.

     Dan hieronder nog een ovezicht met de geboorte- en overlijdensdata van de
     kinderen van Hessel Alts Schaaf:
     Geboorteakte Haskerland, 1823; Aangiftedatum 5 oktober 1823, blad nr. 69
     Joukje Schaaf, geboren 3 oktober 1823, dochter van Hessel Alts Schaaf en
     Antje Dirks Letterla

     Geboorteakte Haskerland, 1831; Aangiftedatum 23 februari 1831, blad nr. 17
     Alt Hessels Schaaf, geboren 22 februari 1831
     Overlijdensakte Utingeradeel, 1831; Aangiftedatum 30 mei 1831, blad nr. 5
     Alt Hessels Schaaf, overleden 27 mei 1831, oud 14 weken

     Geboorteakte Utingeradeel, 1832, Aangiftedatum 16 oktober 1832, blad nr. 35
     Uilkjen Hessels Schaaf, geboren 15 oktober 1832
     Overlijdensakte Haskerland, 1871; Aangiftedatum 21 oktober 1871, akte nr.
     118
     Uilkjen Hessles Schaaf, overleden 19 oktober 1871, oud 39 jaar, gehuwd
     Uilkje kreeg niet alleen tijdens, ook vóór haar huwelijk een levenloos kind.

     Geboorteakte Haskerland, 1835; Aangiftedatum 3 mei 1835, blad nr. 28
     Martje Hessels Schaaf, geboren 2 mei 1835
     Overlijdensakte Leeuwarden, 1909; Aangiftedatum 6 februari 1909, akte nr. 63
     Martje Hessels Schaaf, overleden 5 februari 1909, oud 73 jaar, weduwe

     Geboorteakte Haskerland, 1838; Aangiftedatum 22 april 1838, blad nr. 29
     Alt Hessels Schaaf, geboren 20 april 1838
     Geen overlijdensakte gevonden in Tresoar.

     Geboorteakte Haskerland, 1840; Aangiftedatum 1 november 1840, blad nr. 63
     Janna Hessels Schaaf, geboren 30 oktober 1840
     Overlijdensakte AEngwirden, 1898; Aangiftedatum 6 juni 1898, akte nr. 29
     Janna Hessels Schaaf, overleden 5 juni 1898, oud 57 jaar, gehuwd

     Geboorteakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 23 februari 1844, blad nr. 8
     Akke Hessels Schaaf, geboren 21 februari 1844
     Overlijdensakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 5 maart 1844, blad nr. 4
     Akke Hessels Schaaf, overleden 3 maart 1844, oud 11 dagen

     Geboorteakte Haskerland, 1845; Aangiftedatum 25 maart 1845, blad nr. 27
     Auke Hessels Schaaf, geboren 24 maart 1845
     Overlijdensakte Haskerland, 1906; Aangiftedatum 7 november 1906, akte nr.
     103
     Auke Hessels Schaaf, overleden 7 november 1906, oud 61 jaar, gehuwd

     Geboorteakte Haskerland, 1850; Aangiftedatum 5 februari 1850, blad nr. 12
     Egbert Hessels Schaaf, geboren 3 februari 1850
     Overlijdensakte Heerenveen, 1935; Aangiftedatum 9 mei 1935, akte nr. 98
     Egbert Hessels Schaaf, overleden 8 mei 1935, oud 85 jaar, gehuwd

     Als Uilkje Johannes al overleden was toen de eerste dochter van Hessel Alts
     Schaaf en Lutske Jans Gorter geboren werd, is het niet onaannemelijk dat zij
     in de vernoeming 'voorrang' kreeg boven de nog levende moeder van Lutske.

     Alle gegevens gevonden op www.tresoar.nl

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.


     ----- Original Message -----
     From: Walraven Koster
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Thursday, December 02, 2004 8:17 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf: we zijn het niet eens.     Beste iedereen,

     Willen de ware grootouders opstaan.
     We zijn het niet eens, en misschien dat een onafhankelijk oog hier
     eens naar wil kijken:


     <knip>

     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
     com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com     Yahoo! Groups Sponsor
     ADVERTISEMENT


     Yahoo! Groups Links

     To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

     To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Dolf en Els Dijkink
     hallo, Ik moet toegeven dat er ergens bij mij iets niet klopt, het lijkt mij aannemleijker dat Walraven gelijk heeft. ... From: Nynke van den Hooven
     Message 4 of 4 , Dec 3, 2004
     • 0 Attachment
      hallo,

      Ik moet toegeven dat er ergens bij mij iets niet klopt, het lijkt mij
      aannemleijker dat Walraven gelijk heeft.
      ----- Original Message -----
      From: "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Friday, December 03, 2004 12:44 AM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf      Walraven,

      In de DTB komt maar één huwelijk van een Alt Hessels voor en dat is het
      huwelijk van Alt Hessels met Uilkje Johannes van Rhee in 1787.
      Het lijkt me daarnaast óók een tikkeltje verdacht dat zowel Hessel Alts'
      moeder als zijn eerste echtgenote Antje Dirks heten.

      Klopt het overigens dat vader Alt Hessels in 1812 de naam Koopman aannam,
      terwijl Hessel naderhand de naam Schaaf ging gebruiken?
      Koopman, Alt Hessels, De Knype
      k. Hessel 16, Beetsterzwaag, Aaltje 30, Heerenveen, Harmke 26, Sneek
      Mairie Knijpe, fol. 147

      Als deze Alt Hessels de vader van 'jullie' Hessel Alts Schaaf is, is het
      misschien verstandig eens naar zijn overlijdensakte te kijken. Mogelijk dat
      zijn echtgenote daarin genoemd wordt?:
      Overlijdensakte Schoterland (mairie Knijpe), 1813
      Aangiftedatum 30 juni 1813, blad nr. 4
      Alt Hessels Koopman, overleden 30 juni 1813, oud 72 jaar, weduwnaar

      Dan vond ik nog de volgende overlijdensakte van de in 1811 genoemde Harmke:
      Overlijdensakte Sneek, 1826
      Aangiftedatum 1 november 1826, blad nr. 201 (suppl. nr. 3-33)
      Harmke Alts, overleden 31 oktober 1826, oud 50 jaar, gehuwd dochter van Alt
      Hessels en Gerbrigje Ynzes

      Hm, andere moeder, maar er is inderdaad een véél eerder huwelijk van Ate
      (Ale/Alt, valt niet mee dat oude handschrift!):
      Trouwregister Hervormde gemeente Goïngarijp-Broek; DTB nr. 211, 1716 - 1811
      Vermelding: Attestatie afgegeven 13 augustus 1769, Goïngarijp -Broek
      Man: Ale Hessels, Haskerhorne - Vrouw: Gerbrig Ynses, Broek
      NB: attestatie naar Haskerhorne


      Het zou natuurlijk een eerste huwelijk geweest kunnen zijn.

      Dan hieronder nog een ovezicht met de geboorte- en overlijdensdata van de
      kinderen van Hessel Alts Schaaf:
      Geboorteakte Haskerland, 1823; Aangiftedatum 5 oktober 1823, blad nr. 69
      Joukje Schaaf, geboren 3 oktober 1823, dochter van Hessel Alts Schaaf en
      Antje Dirks Letterla

      Geboorteakte Haskerland, 1831; Aangiftedatum 23 februari 1831, blad nr. 17
      Alt Hessels Schaaf, geboren 22 februari 1831
      Overlijdensakte Utingeradeel, 1831; Aangiftedatum 30 mei 1831, blad nr. 5
      Alt Hessels Schaaf, overleden 27 mei 1831, oud 14 weken

      Geboorteakte Utingeradeel, 1832, Aangiftedatum 16 oktober 1832, blad nr. 35
      Uilkjen Hessels Schaaf, geboren 15 oktober 1832
      Overlijdensakte Haskerland, 1871; Aangiftedatum 21 oktober 1871, akte nr.
      118
      Uilkjen Hessles Schaaf, overleden 19 oktober 1871, oud 39 jaar, gehuwd
      Uilkje kreeg niet alleen tijdens, ook vóór haar huwelijk een levenloos kind.

      Geboorteakte Haskerland, 1835; Aangiftedatum 3 mei 1835, blad nr. 28
      Martje Hessels Schaaf, geboren 2 mei 1835
      Overlijdensakte Leeuwarden, 1909; Aangiftedatum 6 februari 1909, akte nr. 63
      Martje Hessels Schaaf, overleden 5 februari 1909, oud 73 jaar, weduwe

      Geboorteakte Haskerland, 1838; Aangiftedatum 22 april 1838, blad nr. 29
      Alt Hessels Schaaf, geboren 20 april 1838
      Geen overlijdensakte gevonden in Tresoar.

      Geboorteakte Haskerland, 1840; Aangiftedatum 1 november 1840, blad nr. 63
      Janna Hessels Schaaf, geboren 30 oktober 1840
      Overlijdensakte AEngwirden, 1898; Aangiftedatum 6 juni 1898, akte nr. 29
      Janna Hessels Schaaf, overleden 5 juni 1898, oud 57 jaar, gehuwd

      Geboorteakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 23 februari 1844, blad nr. 8
      Akke Hessels Schaaf, geboren 21 februari 1844
      Overlijdensakte Haskerland, 1844; Aangiftedatum 5 maart 1844, blad nr. 4
      Akke Hessels Schaaf, overleden 3 maart 1844, oud 11 dagen

      Geboorteakte Haskerland, 1845; Aangiftedatum 25 maart 1845, blad nr. 27
      Auke Hessels Schaaf, geboren 24 maart 1845
      Overlijdensakte Haskerland, 1906; Aangiftedatum 7 november 1906, akte nr.
      103
      Auke Hessels Schaaf, overleden 7 november 1906, oud 61 jaar, gehuwd

      Geboorteakte Haskerland, 1850; Aangiftedatum 5 februari 1850, blad nr. 12
      Egbert Hessels Schaaf, geboren 3 februari 1850
      Overlijdensakte Heerenveen, 1935; Aangiftedatum 9 mei 1935, akte nr. 98
      Egbert Hessels Schaaf, overleden 8 mei 1935, oud 85 jaar, gehuwd

      Als Uilkje Johannes al overleden was toen de eerste dochter van Hessel Alts
      Schaaf en Lutske Jans Gorter geboren werd, is het niet onaannemelijk dat zij
      in de vernoeming 'voorrang' kreeg boven de nog levende moeder van Lutske.

      Alle gegevens gevonden op www.tresoar.nl

      Met vriendelijke groet,
      Nynke van den Hooven.


      ----- Original Message -----
      From: Walraven Koster
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Thursday, December 02, 2004 8:17 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Hessel Alts Schaaf: we zijn het niet eens.      Beste iedereen,

      Willen de ware grootouders opstaan.
      We zijn het niet eens, en misschien dat een onafhankelijk oog hier
      eens naar wil kijken:


      <knip>

      [Non-text portions of this message have been removed]
      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Yahoo! Groups Links
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.