Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] wat namen...

Expand Messages
 • nienke zwart
  Hallo Haga, bij mijn familie stamboom heb ik ook de Vries van Westergeest. Egbert Berends neemt de naam de Vries aan. Luske Hayes trouwt in 1799 te
  Message 1 of 73 , Sep 28, 2000
   Hallo Haga, bij mijn familie stamboom heb ik ook de Vries van Westergeest.
   Egbert Berends neemt de naam de Vries aan. Luske Hayes trouwt in 1799 te
   Westergeest met Egbert Berends. Ze krijgen ik dacht nog 6 kinderen. Als je
   deze gegevens kunt gebruiken laat me het weten dan zal ik de rest je mailen.
   Lutske Hayes haar vader is ëën van mijn voorvaderen.
   ----- Original Message -----
   From: "Fam. Broekema" <henr@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Wednesday, September 27, 2000 11:41 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] wat namen...


   Ik lees al een tijdje de emails uit deze groep.Helaas heb ik nog niet veel
   leuke contacten kunnen leggen, maar ik zal daarom de namen uit mijn
   kwartierstaat, voor zover ze Friesland aangaan, eens "op tafel" leggen:

   Boersma (Het Bildt, Ferwerd)
   Kuik (Het Bildt)
   Zijlstra (Ferwerd)
   Post (Het Bildt)
   Bosch (Ternaard, Waaxens)
   Gerlofs (Ternaard)
   Bos (Het Bildt)
   Posthumus (Het Bildt)
   Postma (Het Bildt)
   Koopmans (Blija,Hogebeintum)
   Van Dijk (Ferwerd, Hogebeintum)


   Douma (Burgum)
   Salverda (Franeker,Makkum)
   Bosscha (Weststellingwerf)
   Haga (Westdongeradeel, Zuidwesthoek)
   De Vries (Ternaard, Westergeest, Burum)
   Reinsma (Makkum)
   Krop (Steenwijkerwold)
   Van der Velde (Ferwerderadeel)
   Bosgra (Burgum)
   Beerda (kollumerzwaag, Driesum)
   Wielinga (Makkum)
   Lamminga (Harlingen)
   Veltmans (Blija)
   Posthumus (Holwerd)
   Brandsma (Smallingerland)
   Lautenbach (Burgum)
   Helder (Westergeest)
   De Boer (Westergeest)
   Jansonius (Zweins)
   Fijnja (Makkum)
   Haitsma (Wons)
   Terwisscha (Blesdijke)
   Wiersma (Lichtaard, Wiersma)
   Koopmans (Blija)
   Broekens (Hallum)
   Jonker (Holwerd)
   De Mol (Kollum)
   Bakker (Arum)
   Zondervan (Oostermeer)
   Wagenaar (Blija)
   Amelander (Ferwerd)
   Kamstra (Ternaard)

   Wie weet herkent iemand iets en kunnen we elkaar helpen.

   Haga Broekema-Douma   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  • L. Bijlsma
   Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald artikel. Groeten, Lineke Bijlsma . ... From: Anton Musquetier To:
   Message 73 of 73 , Nov 7 1:12 AM
    Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald
    artikel.

    Groeten, Lineke Bijlsma
    .
    ----- Original Message -----
    From: "Anton Musquetier" <musquetier@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, November 07, 2011 10:09 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] Gens Nostra


    Hallo Mede Sneupers

    Ik ben op zoek naar de Gens Nostra jaargang 62, nummer 12, van december
    2007.

    Wie kan/wil mij daar aan helpen.

    Uiteraard betaal ik de onkosten.

    Met vriendelijke groet
    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl
    Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
    van Friesland met ca. 226.275 familienamen,
    ook uit andere Provincies, en ca. 174.100
    gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.