Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] wat namen...

Expand Messages
 • c. jacobi
  Hallo Haga, Ik heb een dertigtal Brandsma s en zowat eenzelfde aantal Douma s. Laat maar eens weten wat je voor namen hebt, dan zal ik kijken of we verder
  Message 1 of 73 , Sep 28, 2000
   Hallo Haga,

   Ik heb een dertigtal Brandsma's en zowat eenzelfde aantal Douma's. Laat maar eens weten wat je voor namen hebt, dan zal ik kijken of we verder komen.
   Cor
   ----- Original Message -----
   From: Fam. Broekema
   To: Friesland-genealogy@egroups.com
   Sent: woensdag 27 september 2000 23:41
   Subject: [Friesland-genealogy] wat namen...


   Ik lees al een tijdje de emails uit deze groep.Helaas heb ik nog niet veel
   leuke contacten kunnen leggen, maar ik zal daarom de namen uit mijn
   kwartierstaat, voor zover ze Friesland aangaan, eens "op tafel" leggen:

   Boersma (Het Bildt, Ferwerd)
   Kuik (Het Bildt)
   Zijlstra (Ferwerd)
   Post (Het Bildt)
   Bosch (Ternaard, Waaxens)
   Gerlofs (Ternaard)
   Bos (Het Bildt)
   Posthumus (Het Bildt)
   Postma (Het Bildt)
   Koopmans (Blija,Hogebeintum)
   Van Dijk (Ferwerd, Hogebeintum)


   Douma (Burgum)
   Salverda (Franeker,Makkum)
   Bosscha (Weststellingwerf)
   Haga (Westdongeradeel, Zuidwesthoek)
   De Vries (Ternaard, Westergeest, Burum)
   Reinsma (Makkum)
   Krop (Steenwijkerwold)
   Van der Velde (Ferwerderadeel)
   Bosgra (Burgum)
   Beerda (kollumerzwaag, Driesum)
   Wielinga (Makkum)
   Lamminga (Harlingen)
   Veltmans (Blija)
   Posthumus (Holwerd)
   Brandsma (Smallingerland)
   Lautenbach (Burgum)
   Helder (Westergeest)
   De Boer (Westergeest)
   Jansonius (Zweins)
   Fijnja (Makkum)
   Haitsma (Wons)
   Terwisscha (Blesdijke)
   Wiersma (Lichtaard, Wiersma)
   Koopmans (Blija)
   Broekens (Hallum)
   Jonker (Holwerd)
   De Mol (Kollum)
   Bakker (Arum)
   Zondervan (Oostermeer)
   Wagenaar (Blija)
   Amelander (Ferwerd)
   Kamstra (Ternaard)

   Wie weet herkent iemand iets en kunnen we elkaar helpen.

   Haga Broekema-Douma


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
  • L. Bijlsma
   Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald artikel. Groeten, Lineke Bijlsma . ... From: Anton Musquetier To:
   Message 73 of 73 , Nov 7, 2011
    Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald
    artikel.

    Groeten, Lineke Bijlsma
    .
    ----- Original Message -----
    From: "Anton Musquetier" <musquetier@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, November 07, 2011 10:09 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] Gens Nostra


    Hallo Mede Sneupers

    Ik ben op zoek naar de Gens Nostra jaargang 62, nummer 12, van december
    2007.

    Wie kan/wil mij daar aan helpen.

    Uiteraard betaal ik de onkosten.

    Met vriendelijke groet
    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl
    Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
    van Friesland met ca. 226.275 familienamen,
    ook uit andere Provincies, en ca. 174.100
    gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.