Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

HAANSTRA en BISSCHOP

Expand Messages
 • Bernarda Kragten
  Hallo allemaal, Ik heb mij zojuist geaboneerd op Friesland-genealogy-lijst. Bij het welkomstbericht dat ik ontving van Andrys Stienstra staat een voorstel om
  Message 1 of 1 , Oct 11, 1999
   Hallo allemaal,

   Ik heb mij zojuist geaboneerd op Friesland-genealogy-lijst.
   Bij het welkomstbericht dat ik ontving van Andrys Stienstra staat een
   voorstel om een berichtje te sturen met de achternamen, de plaatsen en
   de periode waarin met zoekt, als een eerste bijdrage aan deze lijst.

   Aan dit verzoek wil ik graag voldoen. Ik heb nog niet alle namen
   paraat, maar hierbij alvast twee belangrijke namen uit mijn
   genealogie.
   1. HAANSTRA, uit Dokkum (Oostdongeradeel) tot ca. 1856,
   daarna Dantumadeel, Tietjerksteradeel.
   2. BISSCHOP, Kollumerland en Nieuwkruisland (ca. 1780 - 1880).

   Voor alle zekerheid een toelichting.
   Jeppe (Jippe) Alberts (Alderts) Haanstra, geboren ca. 1808/1809 te
   Dokkum, overleden 13 juli 1899 in de gemeente Tietjerksteradeel, zoon
   van Albert (Aldert) Jippes (Jeppes) Haanstra en Getje Pieters Peel,
   beiden uit Dokkum, trouwt op 27 april 1845 te Dokkum met Baukje
   Willems Bisschop (zie onder).

   Zij krijgen vijf kinderen.
   1. Albert, * 29-09-1845 te Dokkum, x 16-05-1872 (Oostdongeradeel) met
   Tjeerdtje Douma.
   2. Hylkje, * 27-01-1848 te Engwierum, x 21-05-1874 (Dantumadeel) met
   Gerrit Alberts Ringenaldus.
   Hylkje Jeppes Haanstra overlijdt 07-1893 in de gem. Tietjerksteradeel.
   3. Getje (Geertje), * 10-04-1851 te Dokkum, x 22-05-1873 (Dantumadeel)
   met Kornelis Sytzes Oosterbaan.
   4. Maria (Marijke) * 17-12-1855 te Dokkum, x 13-05-1876
   (Tietjerksteradeel) met Jaring Johannes Roosma.
   5. Grietje * 04-05-1858 te Westergeest, x 14-04-1883 (Dantumadeel) met
   Jakob Reinders de Vries.
   Grietje Jeppes Haanstra overlijdt 17-01-1747 te Zeist.

   Het gezin van Jeppe Haanstra woonde in de gemeente Oostdongeradeel
   (Dokkum en Engwierum) tot ca. 1856/1857. Daarna in de gemeente
   Kollumerland en Nieuwkruisland, te Westergeest op nr. 226 tot 13 juni
   1863, waarna zij naar De Valom in de gemeente Dantumadeel vertrokken.
   Wanneer ze naar de gemeente Tietjerksteradeel zijn verhuisd, is mij
   helaas niet bekend.

   Ik heb een probleem met de herkomst van Baukje Willems Bisschop. Zij
   is geboren te Kollum op 18-03-1820 als onwettige dochter van Hylkje
   Cornelis (* ca. 1792) en Frederik Willem Bisschop (* ca. 1795), die
   haar na de geboorte als zijn kind heeft erkend. Hylkje Cornelis en
   Frederik Willem Bisschop waren beiden afkomstig uit de gemeente
   Kollumerland en Nieuwkruisland. Waarschijnlijk is Hylkje Cornelis
   geboren op 03-12-1792, gedoopt (N.H.) 23-12-1792 te Kollum als dochter
   Kornelis Hylkes en Baukjen Jans. Van Frederik Willem Bisschop heb ik
   niets meer kunnen vinden.

   Ook het overlijden van Baukje Bisschop (na 1863, v��r 1899,
   waarschijnlijk in de gemeente Dantumadeel of Tietjerksteradeel) heb ik
   nog niet kunnen vinden.

   Tot zover mijn (eerste) bijdrage aan de Friesland-genealogy-lijst.

   Misschien dat iemand iets herkent?

   Met vriendelijke groet,
   Bernarda Kragten.
   bkr@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.